Kosten en zorgverzekering

Wat staat er op uw factuur (zorgnota)?

Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. In een filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit wordt de route van ziekenhuisbezoek tot rekening in beeld gebracht. Hierin kunt u onder andere zien hoe de prijs van uw behandeling wordt berekend.

Factuur naar de zorgverzekeraar

Het St. Antonius Ziekenhuis stuurt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar als prijsafspraken zijn gemaakt voor zorg die valt binnen uw basisverzekering. De zorgverzekeraar controleert de kosten die het ziekenhuis declareert en verwerkt deze. De zorgverzekeraar verrekent dan eventueel het eigen risico met u. 

Dit ontvangt u van uw zorgverzekeraar

U ontvangt via uw zorgverzekeraar een gespecificeerde factuur die u meer inzicht geeft in de behandeling die u heeft gehad. U kunt uw factuur of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar ook digitaal bekijken via de ‘persoonlijke omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Van alle behandelingen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, kunt u precies zien wat de kosten zijn geweest. Op de factuur staan:

 • de naam van het ziekenhuis
 • het specialisme
 • de omschrijving van uw behandeling
 • de kosten
 • de begin- en einddatum van een DBC-zorgproduct en de zorgactiviteiten. 

Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Dan kunt u dit aanvragen via de website van uw zorgverzekeraar. U krijgt dan een inlogcode waarmee u kunt inloggen.

Wanneer ontvangt u direct van ons een factuur?

U ontvangt de rekening voor de door u ontvangen zorg rechtstreeks van ons als:  

 • uw zorgverzekeraar geen afspraken met ons ziekenhuis heeft gemaakt ten aanzien van uw verzekering;
 • u niet verzekerd bent;
 • de zorg die u ontvangen hebt niet binnen de basisverzekering valt;
 • de geleverde zorg onder de aanvullende verzekering valt.

In bovenstaande gevallen geldt voor uw behandeling de prijs zoals deze vermeld staat in onze passantenprijslijst

Let op: De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van uw behandeling (= start van DBC-zorgproduct) ontvangt de factuur. Voorbeeld: als een onderdeel van uw behandeling gestart is in 2021 en dit onderdeel wordt afgesloten in 2022, dan brengen we dit onderdeel van uw behandeling in rekening bij de zorgverzekeraar waar u in 2021 verzekerd was. Op alle volgende behandelonderdelen is vervolgens uw verzekering van 2022 van toepassing. Let op: dit kan ook gevolgen hebben voor uw eigen risico in het jaar 2021.

Meer weten? 

 • Vergoeding van uw behandeling: informeer bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar om te weten of  uw behandeling wordt vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw verzekeringsvoorwaarden zijn en hoe uw factuur is opgebouwd.
 • Vragen over uw factuur of prijsindicatie: voor vragen over uw zorgnota of een indicatie van de prijs voor zorg kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteuren.

  Heeft u vragen? 

  Heeft u vragen over onze prijzen (wilt u bijvoorbeeld een prijsindicatie voor uw behandeling) of uw factuur? Neem dan gerust contact op met de afdeling Debiteuren (tijdelijk alleen bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12.00 uur):

  T 088 320 85 00

  Aanvullende informatie

  • Kijk voor meer informatie over zorgverzekeringen op de website van Rijksoverheid.nl.
  • In dit filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit wordt de route van ziekenhuisbezoek tot factuur in beeld gebracht.
  Terug naar boven