Kosten en zorgverzekering

Veelgestelde vragen kosten en zorgverzekering

 • Afspraken met zorgverzekeraars

  Waar moet ik op letten als ik van zorgverzekeraar of soort zorgverzekering verander?

  Het belangrijkste waar u op moet letten, is of deze nieuwe verzekeraar een contract heeft afgesloten met ons ziekenhuis. Is dit het geval, dan wordt uw zorg bij ons (volledig) vergoed*. Is dit niet het geval, dan moet u mogelijk (een deel van) de kosten van uw behandeling zelf betalen.

  Verandering van zorgverzekeraar en/of zorgverzekering kan ook gevolgen hebben voor de vergoeding van uw behandeling in het St. Antonius Ziekenhuis. De zorgnota van uw behandeling wordt namelijk naar die zorgverzekeraar gestuurd waar u was verzekerd op het moment waarop de behandeling of behandelonderde(e)l(en) van uw zorgvraag is (zijn) gestart.

  * Geldt in elk geval voor de zorg die in het basispakket valt en met inachtneming van het eigen risico en de eigen bijdrage.

  Met welke verzekeraars heeft het St. Antonius Ziekenhuis afspraken gemaakt?

  Hier leest u met welke zorgverzekeraars het St. Antonius een contract voor 2021 heeft afgesloten.

  Wat gebeurt er als mijn verzekeraar geen contract met het St. Antonius Ziekenhuis heeft?

  Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ons ziekenhuis, moet u mogelijk (een deel van) de kosten zelf betalen. Check altijd bij uw zorgverzekeraar of uw behandeling in het St. Antonius Ziekenhuis wordt vergoed.

  Hoe zit het als er bij opname geen plaats is en ik doorverwezen word naar een ander ziekenhuis dat geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar?

  Als uitstel van de opname geen optie is, raden we u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Deze kan dan samen met u bepalen wat gewenst is, wat de financiële consequenties zijn en desgewenst contact zoeken met de betreffende instelling om het nodige te organiseren.

  Hoe zit het met de maatschappen die in het St. Antonius Ziekenhuis werken en die ook nog privéklinieken hebben?

  Wij hebben met alle zorgverzekeraars contracten gesloten voor zorg die vanuit onze locaties (poliklinieken en ziekenhuizen) verleend wordt. Als u een behandeling bij een andere instelling, zoals een privékliniek overweegt, dan raden we u aan vooraf de polisvoorwaarden te bekijken of contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om na te gaan of zij de zorg daar ook (volledig) vergoeden. 

 • Budgetpolissen

  Veelgestelde vragen over budgetpolissen

  Wat is een budgetpolis?

  Steeds meer verzekeraars bieden zogenoemde budgetverzekeringen aan. Deze herkent u aan toevoegingen zoals ‘Budget’, ‘Zorgbewust’, ‘Budgetbewust’, ‘Online Verzorgd’ of ‘Selectief’ achter de verzekeringsnaam. Deze verzekeringen zijn goedkoper dan de natura- en restitutieverzekeringen. Deze verzekeringen kennen beperkingen met betrekking tot de vergoedingen van de zorg die u afneemt, zoals een beperkte keuzevrijheid van zorgaanbieders.

  Voorbeelden van beperkingen zijn dat:

  • slechts een aantal zorgaanbieders is gecontracteerd;
  • een beperkt aantal behandelingen bij een ziekenhuis is gecontracteerd;
  • u medicijnen via een online apotheek bestelt;
  • de eigen bijdrage die u moet betalen hoger is.

  Let hierop als u overweegt een budgetverzekering af te sluiten.

  Kan ik met een budgetpolis bij het St. Antonius Ziekenhuis terecht?

  U kunt met een budgetpolis terecht bij het St. Antonius. De budgetpolissen van Zilveren Kruis en ZEKUR-budgetpolissen hebben wij niet gecontracteerd (net als in 2019 en 2020). Dit betekent dat u voor geplande ziekenhuiszorg in 2021 een vergoeding van Zilveren Kruis of ZEKUR ontvangt tot 75-80% van het gemiddelde tarief waarvoor zij de zorg in Nederland hebben ingekocht. De rest van de kosten moet u zelf betalen.

  Een aantal behandelingen, zoals spoedeisende hulp, verloskunde en behandelingen die gestart zijn voor 2019, vergoedt de budgetpolissen echter wél volledig in 2021. In dit overzicht ziet u welke zorg Zilveren Kruis en ZEKUR wel vergoed bij een niet-gecontracteerd ziekenhuis als u bij hen een budgetpolis heeft. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om te controleren of u de kosten helemaal vergoed krijgt.

  Heeft u in 2021 een budgetpolis van Zilveren Kruis of ZEKUR? Dan adviseren wij u voordat u bij ons een afspraak maakt uw polisvoorwaarden én de volgende websites te raadplegen voor een uitgebreide toelichting op welke zorg (deels) wordt vergoed:

  Als u een dergelijke polis bij Zilveren Kruis of de ZEKUR-budgetpolis afsluit voor 2021, dan wordt alleen bij gecontracteerde zorgverleners uw geplande ziekenhuiszorg volledig vergoed. *

  * Dit geldt in elk geval voor de zorg die in het basispakket valt en met inachtneming van het eigen risico en de eigen bijdrage.

  Hoe zit het met de vergoeding van mijn lopende behandeling (o.a. chronische zorg)?

  Als u reeds in 2020 onder behandeling was in ons ziekenhuis en u vervolgens overstapt op een budgetpolis, dan mag u uw lopende behandeling afmaken zonder bijbetaling, ongeacht of u een budgetpolis van Zilveren Kruis/ZEKUR heeft in 2021. Als uw behandeling een chronische zorgvraag betreft en vóór 2021 gestart is, dan zal deze dus ook volledig vergoed worden in 2021. Heeft u echter een chronische ziekte, maar moet u een behandeling ondergaan die niet voortkomt uit uw chronische zorgvraag (bijvoorbeeld een heupoperatie als u COPD-patiënt bent)? Dan zult u deze 2e behandeling (de heupoperatie) niet volledig vergoed krijgen.

  Als er vanwege uw zorgvraag doorverwijzingen nodig zijn naar andere specialismen in het ziekenhuis, dan wordt ook die behandeling volledig vergoed mits het onder dezelfde zorgvraag valt. Anders dient u alsnog een deel zelf te betalen. 

  Als ik op de Spoedeisende Hulp word opgenomen, moet ik dan worden overgeplaatst zodra ik buiten levensgevaar ben?

  Nee. Als u direct vanaf de Spoedeisende Hulp in ons ziekenhuis opgenomen wordt, dan vallen deze kosten onder de vergoeding spoedeisende zorg. Dit geldt ook voor de vervolgbehandelingen en nacontroles in ons ziekenhuis die nog horen bij het bezoek aan de Spoedeisende Hulp en voor een spoedbehandeling op de polikliniek binnen 24 uur nadat u de verwijzing kreeg.

  Wat als ik besluit om toch niet door het St. Antonius Ziekenhuis behandeld te willen worden?

  In dat geval verwijzen wij u terug naar Zilveren Kruis of ZEKUR voor bemiddeling naar een gecontracteerde instelling. 

  Ik heb een budgetpolis van Zilveren Kruis of van ZEKUR in 2021 en ontvang een nota van het ziekenhuis. Hoe kan dat?

  Dan heeft u geplande ziekenhuiszorg in ons ziekenhuis afgenomen die niet onder één van de uitzonderingen van Zilveren Kruis of ZEKUR valt. Dit betekent dat zij maximaal 75-80% van het gemiddeld door hen gecontracteerde tarief betaald voor deze behandeling. Dit staat ook beschreven in uw polisvoorwaarden.

  Moet ik altijd voorafgaand aan een bezoek aan het ziekenhuis contact opnemen over de vergoeding van de kosten van de ziekenhuiszorg?

  Ons advies is altijd vooraf naar uw polisvoorwaarden te kijken of bij uw zorgverzekeraar te informeren of de kosten van de behandeling worden vergoed.

  Wat zijn de namen van de budgetpolissen van Zilveren Kruis en VGZ (ZEKUR)?

  Zilveren Kruis biedt budgetpolissen aan onder de volgende namen:

  • ZieZo Selectief Polis                                         
  • Zilveren Kruis Basis Budget                             
  • Zilveren Kruis Internetbasis budget                    
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)                     
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)            

  VGZ biedt budgetpolissen aan onder de naam: 

  • Gewoon ZEKUR                                      

  Ik heb nog een andere vraag over de budgetpolis van Zilveren Kruis of VGZ (ZEKUR), maar zie hier geen antwoord. Met wie kan ik contact opnemen?

  U kunt contact opnemen met de Afdeling Debiteuren. Zij zijn op werkdagen tussen 8.30 - 16.00 uur telefonisch bereikbaar op T 088 320 85 00.

 • Wel of niet vergoed?

  Wie betaalt welk deel van de ziekenhuiskosten?

  Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis en apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt.

  Iedereen van 18 jaar en ouder heeft verplicht een eigen risico en kan dit desgewenst vrijwillig met maximaal € 500 verhogen.

  Klik hier voor informatie over de vraag of de kosten van uw ziekenhuiszorg worden vergoed.
  Bent u niet verzekerd, dan moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan betaalt u zelf de volledige kosten van de behandeling. U betaalt dan bovendien meestal eerst een voorschot aan ons ziekenhuis van de te verwachten kosten.

  Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

  Moet ik altijd voorafgaand aan een bezoek aan het ziekenhuis contact opnemen over de vergoeding van de kosten van de ziekenhuiszorg?

  Ons advies is altijd vooraf naar uw polisvoorwaarden te kijken of bij uw zorgverzekeraar te informeren of de kosten van de behandeling worden vergoed.

  Mijn behandeling word niet volledig vergoed door mijn zorgverzekeraar, hoe kan dat dan?

  Dat kan 4 redenen hebben:

  • Uw behandeling valt niet onder het basispakket, zoals door de overheid vastgesteld voor het jaar waarin uw behandeling is gestart. Zorg in het basispakket wordt altijd volledig vergoed door uw verzekeraar. Voor zorg buiten het basispakket kunt u een aanvullende verzekering afsluiten, waarmee u mogelijk alsnog een deel of de gehele zorg vergoed kunt krijgen.
  • Uw zorgverzekeraar heeft geen contract met ons afgesloten voor het jaar waarin uw behandeling is gestart. Kijk op onze website met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben gesloten.
  • U heeft een budgetpolis (ook wel selectieve polis). Dan kunt u maar bij een beperkt aantal aanbieders terecht.  Behandelingen die starten in 2018 in het St. Antonius Ziekenhuis worden altijd volledig vergoed, aangezien wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben gesloten voor hun budgetpolissen voor 2018. Voor 2019 zijn de onderhandelingen met zorgverzekeraars nog in volle gang. Duidelijk is nu al wel dat Zilveren Kruis ons niet gecontracteerd heeft voor haar Basis Budgetpolissen voor 2019. Dat betekent dat Zilveren Kruis onze geplande zorg in 2019 slechts vergoed tot 75% van het gemiddelde tarief waarvoor zij de zorg in Nederland heeft ingekocht. Voor meer informatie over de status van contractering 2019 van budgetpolissen verwijzen wij u naar onze website
  • Uw gegevens zijn niet of niet volledig geregistreerd. Bijvoorbeeld als u bij inschrijving geen geldig legitimatiebewijs heeft getoond. NB. Ook kinderen jonger dan 14 jaar moeten geïdentificeerd zijn met een eigen legitimatiebewijs.

  Klopt het dat spoedeisende zorg, zoals een spoedopname, altijd 100% vergoed wordt?

  Ja, spoedeisende zorg, zoals een spoedopname, wordt altijd 100% vergoed door uw verzekeraar vanuit uw basisverzekering. Wel betaalt u het eigen risico.
  Onder spoedeisende zorg verstaan we niet planbare zorg waarvoor dringend behandeling nodig is. U kunt voor spoedeisende zorg in elk ziekenhuis terecht, ook als de verzekeraar geen contract met de betreffende zorgaanbieder heeft gesloten.

  Komt u zonder dringende noodzaak of verwijzing bij de spoedeisende hulp? Dan betaalt u de kosten van de zorg bij de spoedeisende hulp helemaal zelf. Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. 

 • Eigen risico

  Wat is het eigen risico van mijn zorgverzekering en wanneer betaal ik dit?

  Het eigen risico is het bedrag dat u moet betalen als u zorgkosten maakt. U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg. Ook voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

  In 2018 en 2019 is het eigen risico € 385. Het kabinet bevriest tot en met 2021 de hoogte van het maximale verplichte eigen risico op € 385 per jaar. U betaalt dus zelf de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de maandelijkse premie voor de basisverzekering.  Voorbeeld verhoogd eigen risico: Kiest u het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)? Dan kan het dus zijn dat u maximaal € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) zelf moet betalen wanneer u zorg afneemt.

  Wat gebeurt er met het eigen risico als een behandeling start in 2018 en vervolgd wordt in 2019?

  Als uw behandeling start in 2018 en doorloopt in 2019, heeft dit gevolgen voor uw eigen risico in het jaar 2018. Een eventuele vervolgbehandeling die start in 2019 heeft betrekking op uw eigen risico van het jaar 2019. Bijvoorbeeld: als uw behandeling is gestart in 2018 en doorloopt in 2019, dan zal dit behandelonderdeel in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd bent in 2018. Op alle hierop volgende behandelonderdelen is vervolgens uw verzekering van 2019 van toepassing. Wij adviseren u bij vragen over dit onderwerp met uw zorgverzekeraar(s) contact op te nemen.

  Klopt het dat ik geen eigen risico betaal voor de spoedeisende hulp?

  Nee dit klopt niet. Een behandeling bij de spoedeisende hulp valt voor iedereen vanaf 18 jaar onder het eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed. Ook als uw zorgverzekeraar geen contract met het ziekenhuis heeft.
  Is uw situatie niet levensbedreigend, ga dan naar de huisarts of huisartsenpost. De kosten voor een bezoek aan de huisartsenpost vallen onder uw basisverzekering en hiervoor hoeft u geen eigen risico te betalen. Als het nodig is, verwijst de huisarts u naar het ziekenhuis. 

 • Eigen bijdrage

  Wanneer betaal ik een eigen bijdrage?

  Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en voor hoortoestellen. De overheid bepaalt voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. Op de website van VWS vindt u een overzicht van de eigen bijdragen. U kunt de eigen bijdrage niet vrijwillig verhogen om bijvoorbeeld de premie van de zorgverzekering te verlagen.

  De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. De eigen bijdrage betaalt u alleen voor de zorgkosten zoals bepaald door de overheid. Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt op bijna alle zorgkosten uit de basisverzekering. De resterende kosten worden vergoed uit de basisverzekering.

  Moet u eigen risico én een eigen bijdrage betalen? Een eigen bijdrage betaalt u altijd bovenop het eigen risico. 

 • Prijs van de behandeling

  Kan ik vooraf geïnformeerd worden over de prijs van mijn behandeling?

  Ja, het is mogelijk om vooraf een indicatie van de prijs van uw behandeling te krijgen. U kunt daarvoor tussen 08.30 en 16.00 uur contact opnemen met de Debiteurenadministratie van het St. Antonius Ziekenhuis via T 088 - 320 85 00. Na het beëindigen van uw behandeling kan pas definitief worden vastgesteld welk DBC-zorgproduct wordt geregistreerd en welke prijs hiervoor in rekening wordt gebracht. 

 • Zorgnota

  Wanneer stuurt het ziekenhuis de zorgnota?

  Het ziekenhuis verstuurt de zorgnota na afloop van de gehele behandeling of als de landelijk vastgestelde periode van 120 dagen is afgelopen. Als u een vervolgbehandeling nodig heeft of uw klacht weer terugkomt, start een vervolgtraject. Het ziekenhuis gebruikt in de administratie dan een andere DBC, die uitgaat van een vervolgbehandeling (de vervolg DBC). Na afloop van de vervolgbehandelingen stuurt het ziekenhuis weer een nota.

  Gaat mijn zorgnota altijd rechtstreeks naar mijn verzekeraar?

  Meestal declareert het ziekenhuis de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan het eventuele eigen risico met u. Bij onverzekerde zorg (zorg die niet onder het basispakket valt) ontvangt u de zorgnota mogelijk thuis, afhankelijk van de afspraken die we met uw verzekeraar hebben gemaakt. Als u in dat geval aanvullend verzekerd bent, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar over de eventuele (gedeeltelijke of volledige) vergoeding van uw behandeling.

  Waarom krijg ik mijn zorgnota pas een aantal maanden nadat mijn behandeling is afgerond?

  U krijgt pas een rekening nadat uw 'DBC-zorgproduct' (het geheel van onderzoeken en behandeling dat hoort bij uw diagnose) is afgesloten. Hier is landelijke wet- en regelgeving voor. Een DBC-zorgproduct wordt in de regel afgesloten na een periode van 120 dagen (voorheen was dat maximaal 365 dagen). Daarna kunnen wij uw zorgnota opmaken en versturen.

 • Consult op afstand

  Heeft mijn afspraak/ consult op afstand invloed op mijn eigen risico?

  Ja, dat kan invloed hebben op uw eigen risico. Naar aanleiding van de corona pandemie heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een aantal tijdelijke versoepelingen structureel doorgevoerd in de regelgeving. Vanaf 2021 is het toegestaan om zowel een eerste poliklinische afspraak als een herhaalafspraak te vervangen met een 'consult op afstand' (schriftelijke consultatie, video- en telefonische afspraak). Dit consult op afstand is gelijkgesteld aan een contact op de poli en telt daarom ook mee voor het eigen risico dat u betaald. Als u telefonsich of schriftelijk een herhaalrecept aanvraagt of een afspraak maakt, waarvoor anders geen bezoek aan het ziekenhuis nodig is, dan wordt dat niet in rekening gebracht. Meer informatie hierover vindt u op de site van de Rijksoverheid.