Kosten en zorgverzekering

Wat staat er op uw zorgnota (factuur)?

Het ziekenhuis declareert voor uw behandeling een of meerdere DBC’s, afhankelijk van de duur van uw behandeling. In onderstaand filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit wordt de route van ziekenhuisbezoek tot zorgnota in beeld gebracht. Hierin kunt u onder andere zien hoe de prijs van uw behandeling wordt berekend.  

Het St. Antonius Ziekenhuis stuurt de zorgnota rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar als prijsafspraken zijn gemaakt voor zorg die valt binnen uw basisverzekering. De zorgverzekeraar controleert de declaratie van het ziekenhuis en verwerkt deze. De zorgverzekeraar verrekent dan eventueel het eigen risico met u. 

U ontvangt via uw zorgverzekeraar een gespecificeerde nota die u meer inzicht geeft in de behandeling die u heeft gehad. U kunt uw zorgnota of het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar ook digitaal bekijken via de ‘persoonlijke omgeving’ van uw zorgverzekeraar. Van alle behandelingen die vanaf 1 juni 2014 zijn gestart, kunt u precies zien wat de kosten zijn geweest. In de zorgnota staat: de naam van het ziekenhuis, het specialisme, de omschrijving van uw behandeling, de kosten, de begin- en einddatum van een DBC-zorgproduct en de zorgactiviteiten. 
Heeft u nog geen persoonlijk online account bij uw zorgverzekeraar? Dan kunt u dit aanvragen via de website van uw zorgverzekeraar, u krijgt dan een inlogcode waarmee u kunt inloggen.

U ontvangt de zorgnota rechtstreeks van ons als:  

  • uw zorgverzekeraar geen afspraken met ons ziekenhuis heeft gemaakt ten aanzien van uw verzekering;
  • u niet verzekerd bent;
  • de zorg die u ontvangen hebt niet binnen de basisverzekering valt;
  • de geleverde zorg onder de aanvullende verzekering valt.

In bovenstaande gevallen geldt voor uw behandeling dan de prijs zoals deze vermeld staat in onze passantenprijslijst

Let op: De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de start van uw behandeling (= start van DBC-zorgproduct) ontvangt de zorgnota. Voorbeeld: als een onderdeel van uw behandeling gestart is in 2017 en dit onderdeel wordt afgesloten in 2018, zal dit behandelonderdeel in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar bij wie u verzekerd was in 2017. Op alle volgende behandelonderdelen is vervolgens uw verzekering van 2018 van toepassing. Let op: dit kan ook gevolgen hebben voor uw eigen risico in het jaar 2017.

Meer weten? 

Informeer bij uw zorgverzekeraar of raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden van uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van de behandeling: uw zorgverzekeraar kan u vertellen of uw behandeling wordt vergoed, wat uw verzekeringsvoorwaarden zijn en hoe uw zorgnota is opgebouwd.

Voor vragen over uw zorgnota of een indicatie van de prijs kunt u tussen 8.30 en 16.00 uur contact opnemen met onze afdeling Debiteurenadministratie  via T 088 - 320 85 00.

Kijk voor meer informatie over zorgverzekeringen op de website van Rijksoverheid.nl.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) hebben samen een brochure en een checklist ontwikkeld die duidelijkheid geven over de vergoeding van zorg. U vindt deze allebei op de website van de NVZ.

In dit filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit wordt de route van ziekenhuisbezoek tot zorgnota in beeld gebracht.