Behandelingen & onderzoeken

Longkankermedicijnen en wetenschappelijk onderzoek

De longspecialisten van het St. Antonius Longcentrum doen veel wetenschappelijk onderzoek. In het kader van deze studies beschikken zij over veel medicamenten. Het kan dan ook zijn dat uw arts een medicament in studieverband aanbiedt.

Er wordt dan gekeken of dit studiemedicament tot betere resultaten leidt ten opzichte van de huidige standaardbehandeling. Dit kan betekenen: minder bijwerkingen, minder klachten van de tumor, langer leven of meer kans op genezing.

Op deze pagina snel naar

Meer over longkankermedicijnen en wetenschappelijk onderzoek

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek is geen verplichting. U krijgt altijd de tijd en ruimte om hierover na te denken.

Expertise en ervaring

Als uw huisarts u verwijst naar de specialist, dan kunt u in het St. Antonius Kankercentrum rekenen op een behandeling waarbij u als patiënt écht centraal staat. Dat begint al bij het stellen van de diagnose. We willen u zo kort mogelijk in onzekerheid laten. Daarom nemen we bij een verdenking op longkanker binnen 1 werkdag contact met u op voor een afspraak. Zo nodig kunnen we direct starten met het onderzoekstraject. Vaak zijn de onderzoeken bij het eerste gesprek zelfs al gepland, omdat we van tevoren aan de hand van uw gegevens bepalen welke onderzoeken er nodig zijn. Het totale traject van de diagnose en het bepalen van het behandelplan valt hiermee ruim binnen de grenzen die hiervoor zijn opgesteld in de nationale en internationale richtlijnen.

Meer informatie

Folders

Op deze website

Overige websites

Andere relevante websites over longkanker zijn: 

Uitgelicht

Code
LON 73-B-5