Aandoeningen Maatschappelijk Werk

BRMO (Bijzondere Resistente Micro-Organismen)

Deze informatie is voor patiënten die drager zijn van een bacterie die ongevoelig (resistent) is voor bepaalde antibiotica. 

Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO) zijn bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor bepaalde antibiotica. De kans dat iemand ziek wordt van deze bacteriën is klein. Het is wel belangrijk dat deze bacteriën zich niet verspreiden onder medepatiënten.

Meer over bacteriën

Iedereen draagt bacteriën bij zich, zowel op als in het lichaam. Bacteriën horen bij de mens en hebben meestal een nuttige functie. Patiënten hebben vaak minder weerstand en zijn gevoeliger voor infecties. Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat bacteriën zich verspreiden onder patiënten. Dit doen we door standaard bij iedere patiënt algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Soms zijn aanvullende isolatiemaatregelen nodig ter bescherming van medepatiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers.

Resistente bacteriën

Infecties die veroorzaakt worden door bacteriën kunnen behandeld worden met verschillende antibiotica. Antibiotica zijn medicijnen die bacteriën doden of de groei ervan remmen. Het komt voor dat bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor sommige antibiotica, waardoor deze antibiotica niet helpen.

Niet ziek

Van bacteriën hoeft u helemaal niet ziek te worden, ook van resistente bacteriën niet. Het is daarom niet nodig om behandeld te worden. Het is mogelijk dat u de bacterie vanzelf kwijtraakt. Als de resistende bacterie toch een infectie veroorzaakt, dan is er maar een beperkt aantal antibiotica beschikbaar.

Hoe kom ik aan BRMO?

U kunt drager worden van resistente bacteriën:

  • als u in het verleden vaak (diverse soorten) antibiotica heeft gebruikt;
  • als u opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis (daar komen vaker resistente bacteriën voor);
  • als u in een asielzoekerscentrum woont of heeft gewoond;
  • door antibioticagebruik in de productie van voedsel. Er zijn aanwijzingen dat een deel van de bevolking hier resistent van wordt.

Soms wordt de bacterie bij toeval gevonden en is het niet te achterhalen hoe u aan de bacterie komt.

Wat zijn de maatregelen bij opname?

Als u BRMO-drager bent en u moet worden opgenomen in het ziekenhuis, dan is het mogelijk dat bij opname in het ziekenhuis extra maatregelen worden genomen. We doen dit om verspreiding van de resistente bacteriën te voorkomen. Sommige bacteriën kunnen zich verplaatsen door direct contact of via voorwerpen.

  • Bij een ziekenhuisopname wordt u op bepaalde afdelingen in isolatie verpleegd op een éénpersoonskamer om verspreiding van deze bacteriën naar andere patiënten te voorkomen.
  • Het personeel draagt, in het geval van isolatie, verpleging, een schort, handschoenen en mogelijk een mondneusmasker. Door deze beschermende kleding kunnen bacteriën zich niet via de medewerkers verspreiden in het ziekenhuis. Als een medewerker alleen een praatje komt maken, of bijvoorbeeld de krant komt brengen, dan zijn deze maatregelen niet nodig.

Mag ik bezoek ontvangen?

Ja, u mag bezoekers ontvangen.

Als u in isolatie wordt verpleegd, moeten bezoekers zich eerst op de afdeling melden bij de verpleging. De verpleging informeert hen dan over de voorzorgsmaatregelen die specifiek voor uw situatie gelden. Verder gelden voor het bezoek de volgende algemene voorschriften:

  • Als bezoekers niet alleen voor u komen, maar ook bij een andere patiënt in het ziekenhuis op bezoek willen gaan, moeten zij eerst die andere patiënt bezoeken, voordat zij bij u langskomen.
  • Als het bezoek weer bij u weggaat moeten zij, voor ze de gang op gaan, de handen desinfecteren met handalcohol.

Kan ik een behandeling ondergaan?

Het drager zijn van een BRMO bacterie is geen reden om een onderzoek of behandeling niet door te laten gaan.

Kan ik de polikliniek bezoeken?

Als u voor een onderzoek of behandeling naar het ziekenhuis komt, verzoeken wij u te melden dat u drager bent van een BRMO. Op de meeste poliklinieken gelden geen extra voorzorgsmaatregelen.

Wordt dragerschap geregistreerd?

Als u drager bent van een BRMO wordt er in uw patiëntendossier een melding geplaatst, zodat artsen en verpleegkundigen op de hoogte zijn. Uw huisarts krijgt een brief van het ziekenhuis over uw dragerschap.

Hoe weet ik of ik nog drager ben?

Het is tot nu toe niet te voorspellen hoe lang u drager blijft. Sommige patiënten dragen een resistente bacterie langer dan een jaar bij zich. Anderen raken de bacterie vanzelf eerder kwijt. Om erachter te komen of u nog steeds drager bent, zullen bij een volgende opname controlekweken afgenomen worden.

Voor een controlekweek wordt met een wattenstok een kweek van de anus (rectum) genomen. Soms gebeurt dit ook van urine of een wond. In het laboratorium wordt dit onderzocht op de aanwezigheid van resistente bacteriën.

Als de resistente bacterie in genoeg kweeksets niet meer wordt gevonden (kweek negatief), heffen we de maatregelen weer op. U en uw huisarts ontvangen hierover een brief.

Zijn thuis extra maatregelen nodig?

Als u drager bent hoeft u thuis geen (extra) maatregelen te treffen. Verder geldt: meld het als u drager bent.

  • Als u gebruikmaakt van thuiszorg, fysiotherapie of andere zorg, is dat geen probleem. Wij  vragen u wel te melden dat u drager bent van een resistente bacterie. Elke organisatie heeft eigen protocollen met betrekking tot extra hygiënemaatregelen.
  • Wanneer u ook patiënt bent in een ander ziekenhuis, vragen wij u bij dit ziekenhuis te melden dat u drager bent van een resistente bacterie. Het betreffende ziekenhuis kan dan de noodzakelijke maatregelen nemen. De procedures kunnen tussen de ziekenhuizen onderling enigszins verschillen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u deze altijd stellen aan de verpleegkundige op de afdeling, uw behandelend arts of aan de deskundige infectiepreventie via T 088 320 74 48.

Tot slot

Wij  realiseren ons dat de controlekweken en de isolatiemaatregelen voor u ingrijpend en onaangenaam kunnen zijn, maar het is de enige manier om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen en verspreiding van BRMO in het ziekenhuis te voorkomen.

Wij hopen op uw begrip en danken u voor uw medewerking.

Bronvermelding

Deze informatie is gebaseerd op richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (Maatregelen tegen overdracht van Bijzondere Resistente Micro-organismen (BRMO)).

Gerelateerde informatie

Code HYG 05-AD

Terug naar boven