Nieuwsoverzicht

Santeon ziekenhuizen bundelen krachten voor betere zorg aan coronapatiënten

coronazorg-santeon

De afgelopen maanden is de wereld overvallen door het coronavirus. 1 op de 6 bewezen coronapatiënten in Nederland werd behandeld in een Santeon ziekenhuis, waar ook het St. Antonius onder valt. Coronazorg is nieuw en intensief; rondom het ziekteverloop zijn nog veel zaken onbekend. De Santeon ziekenhuizen werken intensief samen aan een zorgaanpak die het beste werkt.

Jan den Hollander, internist-infectioloog van het Maasstad Ziekenhuis: "Bij een nieuwe ziekte weet niemand wat het beste is. Iedereen leert op basis van ervaringen en stuurt dan de behandelprotocollen bij. Door alle kennis en ervaringen van de Santeon ziekenhuizen samen te voegen, willen we onderzoeken en bewijzen wat voor onze patiënten van belang is bij de behandeling van het coronavirus (COVID-19).”

De Santeon ziekenhuizen maken daarbij gebruik van hun jarenlange ervaring met het aantoonbaar verbeteren van de zorg. Samen Beter Corona is de 15e patiëntgroep met een verbetertraject in Santeon verband. Zorgprofessionals uit de zeven Santeon ziekenhuizen vergelijken en analyseren resultaten en data met elkaar gericht op het continu verbeteren van de huidige zorg.

Verbeterpotentieel

Een groep van 25 specialisten en verpleegkundigen uit de Santeon ziekenhuizen brengt het corona ziekteverloop in kaart aan de hand van een zestal thema’s. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar het stellen van de diagnose en de toegevoegde waarde van een CT scan daarbij. Welke voor- en nadelen heeft dit voor het zorgproces en voor het welzijn van de patiënt? Ook werken ze aan het voorspellen van het ziekteverloop van een IC-patiënt met behulp van predictiemodellen en machine learning. Met deze informatie kunnen belangrijke keuzes worden gemaakt in een vroeg stadium van de behandeling, zoals wel of geen IC-opname.

De ziekenhuizen werken zo samen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke zorgstandaard over de gehele zorgketen, zodat coronapatiënten de beste zorg krijgen die past hun persoonlijke situatie. Welke behandeling past het beste? Welke zorg moet in het ziekenhuis plaatsvinden en wat kan ook op afstand? Hoe monitoren we patiënten na ontslag uit het ziekenhuis en welk soort nazorg is het meest effectief?

Innovatie en onderzoek

De diverse innovaties die de afgelopen maanden al door de Santeon ziekenhuizen zijn ingezet en opgestart versnellen dit verbeterproces. Een voorbeeld hiervan is de Corona check app. Door het OLVG ziekenhuis gestart,  snel uitgerold naar andere Santeon ziekenhuizen en inmiddels met landelijk dekking. Andere voorbeelden zijn de slimme pleister en thuismonitoring na ziekenhuisopname. Ook de inzichten uit de meer dan 70 wetenschappelijke corona onderzoeken waarin Santeon ziekenhuizen participeren dragen bij aan het gericht verbeteren van de zorg.

Internationale standaard

Op verzoek van ICHOM (International Consortium for Healthcare Outcomes Measurement) krijgt Santeon de lead in het ontwikkelen van één standaard set uitkomstindicatoren voor de zorg rondom corona, in samenwerking met andere zorgpartijen. Met deze set – die inzichtelijk maakt wat de medische zorg voor patiënten oplevert - kunnen wereldwijd ziekenhuizen resultaten vergelijken en van elkaar leren.

Santeon

Santeon is een groep van zeven topklinische ziekenhuizen verspreid over Nederland die op een unieke, open manier samenwerken om de zorg aantoonbaar te verbeteren. Santeon professionals kijken bij elkaar in de keuken en nemen de beste resultaten van elkaar over. De zeven Santeon ziekenhuizen zijn: Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, Martini Ziekenhuis in Groningen, Medisch Spectrum Twente in Enschede, OLVG in Amsterdam en het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. Bij de Santeon ziekenhuizen werken 33.800 medewerkers, waarvan 2.100 specialisten en 9.700 verpleegkundigen. Een op de acht patiënten in Nederland bezoekt een Santeon ziekenhuis.

Terug naar boven