Nieuwsoverzicht

St. Antonius blikt in jaarverslag terug op 2023

jaarverslag 2023

Het jaarverslag 2023 van het St. Antonius Ziekenhuis is gepubliceerd op de website.

In het jaarverslag blikken we terug op 2023. We kijken met trots terug op de mijlpalen die we in 2023 hebben bereikt, de plannen die zijn gemaakt en de projecten die zijn opgestart. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale thuismonitoring, innovatie en duurzaamheid. 

Om ook in de toekomst te kunnen blijven innoveren, stond 2023 ook in het teken van het financieel gezonder maken van het ziekenhuis. Bijvoorbeeld door verspilling tegen te gaan en onze kosten te verlagen. Daardoor is 2023 met een klein positief resultaat afgesloten. Ook dit jaar blijft dit een belangrijk thema, net als het verder uitbreiden van samenwerking met onze partners binnen en buiten de regio. 

Enkele mijlpalen

Vanuit het project Duurzame Zorg waren in 2023 liefst 16 ‘green teams’ bezig met het verduurzamen van hun afdeling. Dat heeft geleid tot het reduceren, hergebruiken en recyclen van materialen op operatiekamers en een besparing van 400 kilo afval per week. 

Het project Mission (Im)possible heeft laten zien hoe waardevol het is om verpleegkundigen zelf oplossingen te laten bedenken voor de zorgproblemen van nu. Het resultaat is een vooruitstrevend plan om met hetzelfde aantal verpleegkundigen twee keer zoveel patiënten te kunnen helpen, terwijl werkplezier en kwaliteit van zorg verbetert. 

Een van de hoogtepunten was het bezoek van koning Willem-Alexander op 15 december. Tijdens dit bezoek hebben we laten zien hoe wij als ziekenhuis de toekomst van de zorg mede vormgeven. 

En er gebeurde nog meer. Zo werkten we hard aan de vernieuwing van ons ziekenhuis. Bijvoorbeeld via verbouwingen van ons geboortecentrum en kinderspoedeisende hulp op locatie Utrecht, de verbouwing van het OK/IC complex en het hartinterventiecentrum in Nieuwegein en de start die is gemaakt met de herontwikkeling van locatie Woerden. Ook verbeterden artsen en medewerkers kwaliteit van leven met diverse vernieuwde ideeën en innovatieve behandelmethoden, waaronder de hulp aan kwetsbare ouderen met een gebroken heup

Kerncijfers

In 2023 bezochten 461.223 patiënten onze polikliniek en vonden er 194.898 telefonische- en videoconsulten plaats. Bekijk meer van onze kerncijfers in het jaarverslag. En zie ook de jaarrekening

Terug naar boven