In deze folder vindt u informatie over de NO-meting. Bij dit onderzoek wordt de hoeveelheid stikstofmonoxide gemeten in de lucht die wordt uitgeademd. Bij infecties aan de longen en/of luchtwegen en actief astma is de NO-waarde verhoogd. Het onderzoek is dus een manier om een eventuele infectie op te sporen.

Op deze pagina snel naar

Code
LF 10