Behandelingen & onderzoeken

Opname op de Stroke unit

Welkom op de Stroke Unit van de verpleegafdeling Neurologie. Hier verlenen wij u intensieve zorg in de eerste periode na uw beroerte. 

U bent opgenomen vanwege plotseling ontstane neurologische klachten. Er is bloed bij u afgenomen, lichamelijk onderzoek gedaan en een scan van uw hersenen gemaakt. Aan de hand van deze onderzoeken heeft uw behandelend specialist besloten of u in aanmerking kwam voor een behandeling* en/of u medicijnen krijgt. 

*Bijvoorbeeld trombolyse: het toedienen van medicatie via een bloedvat in de arm en/of intra-arteriële behandeling: het via de lies verwijderen van een stolsel uit een bloedvat in de hersenen. 

Meer over stroke unit

U krijgt bij ons intensieve zorg tijdens de eerste dagen na uw beroerte. Wij behandelen u volgens het ‘stroke protocol’. Dit houdt in dat onze verpleegkundigen u de eerste 72 uur regelmatig, dag en nacht, controleren. De eerste 24 uur elke 2 uur, de 48 uur die daarna volgen elke 4 uur. 

Bij deze controles wordt onder andere uw bloeddruk, uw kracht in armen en benen en uw bewustzijn gecontroleerd. Dit wordt gedaan omdat in de eerste dagen meer kans op achteruitgang van uw klachten bestaat.  

Verder kijkt de verpleegkundige of u zich verslikt in water en of u goed kunt plassen. Problemen hiermee kunnen een mogelijke gevolgen zijn van een beroerte. Ook prikt de verpleegkundige de eerste dag 2x uw bloedsuiker wanneer u niet bekend met suikerziekte. Suikerziekte is een risicofactor (omstandigheid die de kans op een ziekte vergroot) voor het krijgen van een beroerte.

Daarnaast sluiten we u aan op een monitor naast uw bed, om uw hartritme te bekijken. Een afwijkend hartritme kan namelijk de oorzaak van uw beroerte zijn. In sommige gevallen maken we andere afspraken met u. Dit gebeurt altijd in overleg met uw behandelend neuroloog.

Na opname op de Stroke unit kunt u, afhankelijk van het verloop van uw herstel, met ontslag of overgeplaatst worden naar een andere kamer op onze afdeling. 
De zorg die wij geven is volgens het principe van revaliderend werken, bij alle dagelijkse handelingen en activiteiten ondersteunen we u waar nodig en vormen zo oefenmomenten voor uw herstel waarbij we streven naar uw zelfstandigheid. Hierbij is voldoende beweging belangrijk.

Vragenlijst

De verpleegkundige vult samen met u of uw familie een anamnese-formulier in, dit is een vragenlijst die ons helpt om u zo goed mogelijk te kunnen verzorgen en behandelen.

CVA keuzehulp

Tijdens uw opname krijgt u van een verpleegkundige de CVA keuzehulp (CVA is hetzelfde als een beroerte). We willen u vragen om de CVA keuzehulp binnen 24 uur in te vullen. Dit kan eventueel samen met uw familie gedaan worden. 

Het doel van de keuzehulp is om u beter te informeren over uw diagnose, de opname in het ziekenhuis en samen met uw zorgverleners te beslissen over de best passende ontslagbestemming. 

Familiegesprek

Wij streven ernaar om zo snel mogelijk na uw opname een familiegesprek in te plannen met de verpleegkundig specialist (VS), physician-assistent (PA) of arts-assistent Neurologie. Hierin geven wij u uitleg over de diagnose en de uitslagen van de onderzoeken. Ook kunt u uw vragen stellen tijdens dit gesprek.

Bezoek

Voor de actuele bezoektijden wordt u verwezen naar de bezoekerskaart van de afdeling. 

Multidisciplinaire screening

Kort na uw opname wordt u onderzocht door een team van verschillende therapeuten (fysiotherapeut, ergotherapeut en logopediste), dit noemen wij een ‘multidisciplinaire screening’. Aan de hand van dit onderzoek maken wij een plan en besluiten wij welke therapeuten u gaan ondersteunen bij uw herstel. 

Therapie

Afhankelijk van uw klachten krijgt u therapie van een fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist. De verpleegkundige of therapeut informeert u over oefeningen die u zelf kunt doen om uw herstel te bespoedigen. Hiervoor kunt u ook het oefenboek ‘Snel in Beweging’ gebruiken.

Multidisciplinair overleg

Twee keer per week is er een ‘multidisciplinair overleg’ waar, indien van toepassing, de voortgang van uw behandeling en de best passende ontslagbestemming wordt besproken. Hieraan nemen, naast uw arts, verpleegkundige en uw therapeuten, ook de revalidatiearts en een medewerker van de afdeling Zorgbemiddeling (nazorg) deel.

Dagelijks bezoek van uw arts

Uw neuroloog, de arts-assistent of physician-assistent (PA) komt op doordeweekse dagen dagelijks bij u langs om uw behandeling en herstel met u te bespreken. De neuroloog is uw hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor de medische zorg. De PA en arts-assistent, ook wel zaalarts, werkt onder begeleiding van de hoofdbehandelaar. 

In de weekenden vindt de visite van uw neuroloog of arts-assistent enkel plaats wanneer dit noodzakelijk is. 

Medicijnen

Tijdens uw verblijf controleert uw arts ook of u nieuwe medicijnen nodig heeft of dat de medicijnen die u gebruikt gewijzigd moeten worden om u zo goed mogelijk te beschermen tegen nieuwe klachten. 

Aanvullende onderzoeken

Tevens bespreekt uw arts of er aanvullende onderzoeken nodig zijn. Veel voorkomende onderzoeken zijn: bloedonderzoek, echo van de halsvaten (duplex), hartfilmpje (ECG) en CT/MRI- scan van de hersenen. Als u voor een dergelijk onderzoek in aanmerking komt, zullen we u uiteraard informeren over wat het onderzoek inhoudt. Mocht u hier extra informatie over willen ontvangen, laat het ons dan weten. U kunt ook kijken op onze website. 

Ontslag

U kunt nog niet naar huis

Wanneer u nog niet in staat bent om na ontslag naar huis te gaan zult u tijdelijk elders revalideren. Dit kan plaatsvinden in een revalidatiecentrum (zoals De Hoogstraat) of in een Geriatrisch Revalidatie Zorginstelling (GRZ), zoals de zorginstellingen Geinsche Hof, Parkgraaf en Maria-Oord.  

U kunt naar huis

Gaat u naar huis, dan houdt de verpleegkundige nog een ontslaggesprek met u en uw naasten. U wordt dan ook geïnformeerd wie u kunt bereiken als u nog vragen heeft. Indien nodig krijgt u informatie over de vervolgafspraken, zoals een controle op de polikliniek. 

Als de vervolgafspraken nog gepland moeten worden, krijgt u de data en tijdstippen van uw afspraken later thuisgestuurd. De Neurologie-nazorg verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie neemt contact met u op indien dit van toepassing is. Medicatie voor thuis kunt u bij de Antonius Apotheek ophalen voordat u naar huis toe gaat.

Meer informatie over uw medicijnen?

U kunt met vragen over uw medicijnen altijd terecht bij uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Betrouwbare aanvullende informatie over medicijnen vindt u op deze websites:

  • Apotheek.nl: voor heldere schriftelijke informatie.
  • Kijksluiter.nl: voor duidelijke animatiefilmpjes over veelgebruikte medicijnen. Na het invullen van enkele gegevens ontvangt u een inlogcode. 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Meer informatie

Heeft u vragen?

Voor vragen of informatie zijn wij na 10:00 telefonisch bereikbaar op T 088 320 39 77. Bij spoedeisende vragen of ongerustheid zijn wij te allen tijde bereikbaar.

Wij wensen u een voorspoedig herstel.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code NEU 16-AD

Terug naar boven