Behandelingen & onderzoeken

Opname op de Stroke unit

Welkom op de Stroke unit. De Stroke Unit valt binnen het specialisme Neurologie. U krijgt bij ons intensieve zorg tijdens de eerste dagen na uw beroerte.

Omdat u bent opgenomen vanwege plotselinge neurologische klachten, is er voorafgaand bloed bij u afgenomen, lichamelijk onderzoek gedaan en een CT-scan van uw hersenen gemaakt. Aan de hand van de uitslagen van deze onderzoeken heeft de specialist besloten of u in aanmerking kwam voor een behandeling en of u medicijnen krijgt.

Op deze pagina snel naar

Meer over Stroke unit

U krijgt bij ons intensieve zorg tijdens de eerste dagen na uw beroerte. Wij behandelen u volgens het ‘stroke protocol’. Dit houdt in dat onze verpleegkundigen u de eerste 72 uur regelmatig, dag en nacht, controleren. De eerste 24 uur elke 2 uur, de 48 uur die daarna volgen elke 4 uur. 

Daarnaast sluiten we u aan op een monitor naast uw bed, om uw hartritme te controleren. Een afwijkend hartritme kan namelijk de oorzaak zijn van uw beroerte. In sommige gevallen maken we andere afspraken met u. Dit gebeurt altijd in overleg met uw behandelend neuroloog.

Na opname op de Stroke unit kunt u, afhankelijk van het verloop van uw herstel, of met ontslag of overgeplaatst worden naar een andere kamer op onze afdeling. 
De zorg die wij geven is volgens het principe van revaliderend werken, alle dagelijkse handelingen en activiteiten willen we samen met u doen en vormen zo oefenmomenten voor uw herstel waarbij we streven naar uw zelfstandigheid. 

Toon meer

Vragenlijst

De verpleegkundige vult samen met u of uw familie een anamnese-formulier in, dat is een vragenlijst die ons helpt om u zo goed mogelijk te kunnen verzorgen en behandelen.

Familiegesprek

Wij streven ernaar om zo snel mogelijk na uw opname een familiegesprek in te plannen met de verpleegkundig specialist (VS), physician-assistent (PA) of arts-assistent Neurologie. Hierin geven wij u uitleg over de diagnose en de uitslagen van de onderzoeken. Ook kunt u uw vragen stellen tijdens dit gesprek.

Bezoek

Bezoek is welkom op maandag t/m vrijdag van 17:00 tot 20:00 uur. Van 11:00 tot 12:00 uur is er een extra bezoekuur voor partner/ouders/contactpersoon.

In het weekeinde en op feestdagen zijn de bezoektijden van 17:00 uur tot 20:00 uur.

Soms is het mogelijk om in overleg met de verpleegkundige andere afspraken te maken. Het aantal bezoekers dat aanwezig mag zijn per patiënt is maximaal twee personen. 

Multidisciplinaire screening

Kort na uw opname zult u onderzocht worden door een team van verschillende therapeuten, dit noemen wij een ‘multidisciplinaire screening’.  Aan de hand van dit onderzoek maken wij een plan en besluiten wij welke therapeuten u gaan ondersteunen bij uw herstel. 

Therapie

Afhankelijk van uw klachten krijgt u therapie van een fysiotherapeut, ergotherapeut en/of logopedist. De verpleegkundige of therapeut informeert u over oefeningen die u zelf kunt doen om uw herstel te bespoedigen. Hiervoor kunt u ook het oefenboek ‘Snel in Beweging’ gebruiken.

Lunchgroep

Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u, indien u hiervoor in aanmerking komt, deelnemen aan de ‘lunchgroep’. U gebruikt de lunch samen met medepatiënten en een verpleegkundige of therapeut. Samen eten is niet alleen gezellig maar biedt u in het kader van ‘revaliderend werken’ tevens de mogelijkheid om onder begeleiding de handelingen die nodig zijn om zelfstandig te kunnen eten en drinken te trainen.

Multidisciplinair overleg

Twee keer per week is er een ‘multidisciplinair overleg’ waarin de voortgang van uw behandeling en de verwachte nazorg worden besproken. Hieraan nemen, naast uw arts, verpleegkundige en uw therapeuten, ook de revalidatiearts en een medewerker van Zorgbemiddeling deel. 

Dagelijks bezoek van uw arts

Uw neuroloog of de arts-assistent komt dagelijks bij u langs om uw behandeling en herstel met u te bespreken. De neuroloog is uw hoofdbehandelaar en is eindverantwoordelijk voor de medische zorg. De arts-assistent, ook wel zaalarts, werkt onder supervisie van de hoofdbehandelaar. 

Medicijnen

Tijdens uw verblijf controleert uw arts ook of u nieuwe medicijnen nodig heeft of dat de medicijnen die u gebruikte gewijzigd moeten worden om u zo goed mogelijk te beschermen tegen nieuwe klachten. 

Aanvullende onderzoeken

Tevens bespreekt uw arts of er aanvullende onderzoeken nodig zijn. Veel voorkomende onderzoeken zijn: bloedonderzoek, duplex van de halsvaten, Electrocardiogram, CT/MRI-hersenen, CT/MRI-angiografie of EEG. Als u voor een dergelijk onderzoek in aanmerking komt, zullen we u uiteraard informeren over wat het onderzoek inhoudt. Mocht u hier extra informatie over willen ontvangen, laat het ons dan weten. U kunt ook kijken op onze website. 

Toon meer

Ontslag

U kunt nog niet naar huis

Wanneer u nog niet in staat bent om na ontslag naar huis te gaan zult u tijdelijk elders revalideren. Dit kan zijn in een revalidatiecentrum (zoals De Hoogstraat) of in een Geriatrisch Revalidatie Zorginstelling (GRZ), zoals de zorginstellingen Geinsche Hof, Parkgraaf en Maria-Oord.  

U kunt naar huis

Gaat u naar huis, dan houdt de verpleegkundige nog een ontslaggesprek met u en uw naasten waarin u adviezen krijgt over bijvoorbeeld autorijden, leefstijl en medicatie. Ook hoort u wie u waarvoor kunt bereiken als u nog vragen heeft en wat – indien nodig – de vervolgafspraken zijn, zoals een controle op de polikliniek.

Als de vervolgafspraken nog gepland moeten worden, krijgt u de data en tijdstippen van uw afspraken later thuisgestuurd. De CVA-nazorg verpleegkundige neemt contact met u op indien dit van toepassing is.  Medicatie voor thuis ontvangt u op de afdeling van de Antonius Apotheek of kunt u daar zelf ophalen voordat u naar huis gaat.  

Meer informatie over uw medicijnen?

U kunt met vragen over uw medicijnen altijd terecht bij uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Betrouwbare aanvullende informatie over medicijnen vindt u op deze websites:

  • Apotheek.nl: voor heldere schriftelijke informatie.
  • Kijksluiter.nl: voor duidelijke animatiefilmpjes over veelgebruikte medicijnen. Na het invullen van enkele gegevens ontvangt u een inlogcode. 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

• Welke medicijnen u gebruikt.
• Of u allergieën heeft.
• Of u (mogelijk) zwanger bent.
• Als u iets niet begrijpt.
• Wat u belangrijk vindt.
• Als u iets ziet wat niet schoon is.

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Toon meer over bijdragen aan veilige zorg

Hoofdbehandelaar

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd één medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling: de ‘hoofdbehandelaar’. Het is voor u dus belangrijk om te weten wie dit is. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is? Vraag dit dan aan de zaalarts of verpleegkundig specialist.

Het filmpje Wie is uw hoofdbehandelaar? geeft u meer informatie hierover.

Meer informatie

Heeft u vragen?

Stel ze dan gerust aan ons. Dat kan ook telefonisch.

Onze afdeling is bereikbaar via T 088-320 39 77.

Wij wensen u een prettig verblijf op onze afdeling en een voorspoedig herstel.

Gerelateerde informatie

Code
NEU 16-AD