Behandelingen & onderzoeken

Oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek

Bij het uitblijven van zwangerschap kan ervoor gekozen worden vruchtbaarheidsonderzoek te doen naar de oorzaak. In deze folder leest u wat mogelijke oorzaken zijn van het uitblijven van een zwangerschap en welke vruchtbaarheidsonderzoeken mogelijk zijn.

Op deze pagina snel naar

Code
GYN 03