Orthopedie

Patiëntervaringen Orthopedie

Als u heupproblemen, knieproblemen of klachten heeft aan een ander gewricht, kan dit veel invloed hebben op uw dagelijkse leven. Uw huisarts kan dan besluiten u door te sturen naar de orthopeed. Hij/zij luistert naar uw klachten, onderzoekt u en stelt in overleg met u een behandelplan op, afgestemd op wat u nodig heeft. In sommige gevallen moet u geopereerd worden.

Lees hier de ervaringen van een aantal van onze patiënten:

Zorgevaluatie

Het systematisch registreren van de mening van patiënten over hun functioneren voor en na een behandeling wordt steeds belangrijker in de medische wereld. Ook de mate van tevredenheid en succes van een behandeling, niet alleen gezien vanuit de specialist maar juist gezien vanuit de patiënt, gaat een steeds grotere rol spelen.

Door het stellen van vragen kunnen we de geleverde zorg evalueren en deze waar nodig verbeteren. De afdeling Orthopedie van het St. Antonius Ziekenhuis wil graag weten of patiënten tevreden zijn met hun behandeling en het resultaat van de behandeling. Kunnen patiënten na hun behandeling ook echt beter functioneren dan ervoor en is de pijn afgenomen?

Bekijk op YouTube de video met de uitleg over de vragenlijsten.

Bent u tevreden?

Hoe was uw functioneren vóór uw behandeling? Heeft de behandeling het gewenste effect en bent u tevreden over uw functioneren na de behandeling? Is uw pijn afgenomen of zelfs verdwenen? Door onze patiënten onder meer deze vragen te laten beantwoorden en de antwoorden te registreren, krijgen we een duidelijk beeld van wat onze sterke punten zijn en waar we onze zorg kunnen verbeteren en aanpassen aan úw wensen. Daar gaat het ons om.

Vragenlijsten

Voor de zorgevaluatie maken we gebruik van veelgebruikte en gevalideerde vragenlijsten. Voor iedere patiëntgroep wordt een andere vragenlijst gebruikt. Zo zullen we patiënten die een knieprothese krijgen vragen stellen die betrekking hebben op de knie, terwijl deze bij patiënten met schouderproblemen specifiek over de schouder gaan. Naast deze specifieke vragen staan er in de lijst ook algemene vragen over gezondheid en tevredenheid.

Bij 'gezondheid' zijn we niet alleen benieuwd naar hoe bijvoorbeeld de nieuwe knie, heup of schouder functioneert, maar ook of u de dingen kunt doen die voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld met uw kleinkinderen spelen, ze naar school brengen, het huishouden doen, winkelen en andere sociale bezigheden. Iedereen beleeft de dingen anders en zal anders omgaan met een beperking of pijn. Een arts kan van mening zijn dat een patiënt niet ernstig beperkt is en dat een operatie of behandeling niet nodig is, terwijl de patiënt er zelf erg onder te lijden heeft. Andersom kan ook, een patiënt lijkt ernstig beperkt te zijn, maar de beperking of pijn heeft nauwelijks invloed op zijn of haar leven. Wij proberen dit persoonlijke aspect ook zo goed mogelijk in beeld te brengen.

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, is het voor ons van belang dat u de vragenlijst blijft invullen, ook als u niet meer op controle hoeft te komen. Dus ook als u vindt dat u uitbehandeld bent, willen we u vragen te blijven reageren. Zo kunnen we zien hoe het staat met de tevredenheid, pijn en functioneren van onze patiënten op de langere termijn. Zo kunnen we zien hoe u herstel verloopt en of pijn bijvoorbeeld na een aantal jaar weer terugkeert.

Meetmomenten 

U zult voor de operatie en 3, 6 en 12 maanden na de operatie worden gevraagd een vragenlijst in te vullen. De vragen zullen steeds grotendeels hetzelfde zijn, zodat we kunnen meten wat er in verloop van tijd veranderd is.

Mijn Antonius

Als u gevraagd bent om mee te doen aan de zorgevaluatie dan heeft u een account voor Mijn Antonius nodig. Mijn Antonius is een beveiligde, persoonlijke online omgeving voor patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis. Als u al een Mijn Antonius-account hebt, dan ontvangt u per mail een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen die het ziekenhuis voor u heeft klaargezet. U kunt dan inloggen en de vragenlijst online invullen en versturen.

Om gebruik te kunnen maken van Mijn Antonius moet u eerst een account aanmaken. Meer informatie over hoe u dit kunt doen, leest u hier.

Resultaten

Bent u benieuwd naar de resultaten van ons onderzoek? Bekijk dan hier de resultaten van de zorgevaluatie van 2013 - 2015.

Terug naar boven