Orthopedie

Studie naar het doornemen van de bicepspees met of zonder rotator cuff repair

logo tencure

Volledige titel van de studie

Bicepspees tenotomie met of zonder rotator cuff repair bij patiënten met stadium 2-3 Goutallier degeneratieve cuff rupturen. Een gerandomiseerde multicenter trial.

Achtergrond van het onderzoek

Jaarlijks worden er in Nederland veel patiënten behandeld vanwege schouderklachten. In een groot deel van de gevallen gaat het om een scheur in de pees van een van de schouderspieren (rotator cuff). Deze scheuren kunnen door middel van een kijkoperatie in de schouder met behulp van hechtingen of kleine ankers weer hersteld worden. Na het herstellen van de scheur is er een kans dat door slechte kwaliteit van de pees, de pees opnieuw scheurt. Echter ondanks het opnieuw scheuren zien wij dat patiënten er gek genoeg wel op vooruit gaan wat betreft pijn en functie van de schouder.

Bij rotator cuff scheuren lijkt veelal de bicepspees ook aangedaan. Dit zou een van de verklaringen kunnen zijn waarom patiënten pijnklachten ervaren bij rotator cuff scheuren. Het enkel doorknippen van deze pees in de schouder lijkt in sommige studies (wetenschappelijke experimenten) vergelijkbare resultaten te geven als het repareren van de rotator cuff scheuren. Met dit onderzoek willen wij dus kijken of we de zorg rondom schouderchirurgie kunnen optimaliseren.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om te kijken of we kunnen volstaan met alleen het doornemen van bicepspees of dat we daarbij ook de (rotator cuff) scheur moeten repareren. Geschikte patiënten zullen willekeurig toegewezen worden aan een van de twee onderzoeksgroepen. Bij de ene groep zal alleen de bicepspees doorgenomen worden, terwijl bij de andere groep naast het doornemen van de bicepspees ook de scheur wordt  gehecht. De verwachting is dat van de groep waarbij alleen de bicepspees doorgenomen wordt de resultaten op korte termijn (<6 maanden) beter zijn dan van de andere groep omdat de operatie minder zwaar is en het herstel een stuk sneller gaat. Echter we verwachten ook dat er na één jaar geen verschil meer is tussen de groepen in kwaliteit van leven en functie van de schouder.

Patiëntinformatiebrief

Bekijk hier de patiëntinformatiebrief

Hoofdonderzoekers

Dr. K.G. Auw Yang, orthopedisch chirurg
Drs. R.N. Wessel, orthopedisch chirurg

Contactpersoon

Dr. N. Wolterbeek, onderzoekscoördinator
Drs. F. Hollman, AIOS orthopedie en onderzoeker

Deelnemende centra

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met zes Nederlandse ziekenhuizen. 

Terug naar boven