Patiënten en bezoekers

Veiligheid, rechten en plichten

Het St. Antonius Ziekenhuis doet er alles aan om uw goede en veilige zorg te bieden. Op deze pagina leest u meer hierover en krijgt u informatie over wat u zelf hieraan kunt doen. 

Patiëntveiligheid

Veiligheid van onze zorg

  • Op de pagina Veiligheid van onze zorg leest u wat wij doen om veilige zorg te leveren en wat u zelf kun doen.
  • In het ziekenhuis doen we dag en nacht alles aan om onze patiënten de beste zorg te bieden. Daarbij zijn we continu bezig met uw veiligheid. Een kijkje achter de schermen.

Patiëntveiligheidskaarten

De patiëntveiligheidskaarten van de Nederlandse Patiëntenfederatie geven goede informatie over veilige zorg in het ziekenhuis.

3 goede vragen om samen te beslissen

De Nederlandse Patiëntenfederatie heeft 3 goede vragen bedacht die u kunnen helpen om - in contact met zorgverleners - alle informatie te verzamelen die u nodig heeft. Op de website Begin een goed gesprek geeft de Nederlandse Patiëntenfederatie tips voor een goed gesprek met uw arts, zodat u samen met uw arts kunt beslissen welke behandeling in uw situatie het beste past.

Patiënteninformatie (folders)

Onze patiënteninformatie (folders) biedt u veel informatie over specifieke aandoeningen, behandelingen en onderzoeken en over de gang van zaken in het ziekenhuis. U krijgt deze informatie meestal van uw zorgverlener maar u kunt alles ook nalezen op deze website. Typ uw zoekterm of foldercode in het zoekveld op de website en u vindt de informatie in de zoekresultaten. U kunt ook bladeren, via het menu Medische informatie, via Aandoeningen en Behandelingen en onderzoeken.

Heeft u correcties op of aanvullingen voor de patiënteninformatie (folders en website)? Laat het ons weten via info@antoniusziekenhuis.nl

Vragen over de veiligheid? Vertel het ons

Heeft u vragen of opmerkingen over de veiligheid? Vertel het ons, want veiligheid staat bij ons voorop.

Startscherm Vertel ons voor uw veiligheid

Patiëntenverenigingen

Voor veel ziekten en aandoeningen bestaan patiëntenverenigingen. Bij hen kunt u:

  • informatie inwinnen;
  • tips krijgen;
  • lotgenotencontacten vinden.

Op de website van de Patiëntenfederatie vindt u meer informatie over deze verenigingen. 

Rechten & Plichten

Onze huisregels

In onze huisregels leest u welke afspraken gelden om ervoor te zorgen dat iedereen op een prettige wijze in het ziekenhuis kan verblijven, werken en er op bezoek kan komen. 

Niet tevreden of een klacht?

Bent u niet tevreden? Bespreek het met uw zorgverlener of meld het bij de klachtenfunctionaris

Hoofdbehandelaarschap

Als u patiënt bent in ons ziekenhuis, is er altijd één medisch specialist verantwoordelijk voor uw behandeling: de hoofdbehandelaar. Uw hoofdbehandelaar heeft, als behandelend specialist, de regie en eindverantwoordelijkheid voor uw medische behandeling. Het is dus belangrijk dat u weet wie uw hoofdbehandelaar is. Als u niet weet wie uw hoofdbehandelaar is, kunt u dit op de polikliniek vragen aan uw specialist.

Wilt u meer weten over het hoofdbehandelaarschap? Bekijk dan op YouTube onze video over hoofdbehandelaarschap.  

Behandelwensen en behandelgrenzen 

U komt in het ziekenhuis voor een onderzoek, operatie of andere behandeling. U kunt zelf bepalen of u grenzen stelt aan de behandeling. En welke grenzen dat zijn. Het is belangrijk om uw wensen en verwachtingen over behandelbeperkingen kenbaar te maken bij uw behandelend arts. Wat wilt u nog wel, en wat misschien niet (meer)? De informatie in de folder 'Praten over behandelwensen en behandelgrenzen' kan u helpen om een gesprek over behandelbeperkingen goed voor te bereiden. 

Rechten en plichten minderjarige patiënten

Net als volwassenen hebben kinderen en jongeren patiëntenrechten. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. Patiëntenrechten van minderjarigen zijn ook vastgelegd in deze wet. Lees hier alles over de rechten van minderjarige patiënten.

Orgaan- en weefseldonatie 

Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, volgt de schouwend arts het protocol van de 'Wet op de orgaandonatie'.

Gebruik van uw medische gegevens en lichaamsmateriaal. Bezwaar of Geen bezwaar

Tijdens een behandeling en/of onderzoek legt het St. Antonius medische gegevens van  patiënten vast. We gebruiken deze gegevens soms voor wetenschappelijk onderzoek of voor kwaliteitsregistraties. In deze folder leest u meer hierover en wat u kunt doen als u hier bezwaar tegen heeft. 

Privacy en persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonlijke en medische gegevens is zeer belangrijk voor ons. Op de pagina Privacy & Veiligheid vindt u informatie hierover. Ook vindt u hier informatie over uw recht op  inzage, correctie  of verwijdering van uw persoonsgegevens en leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties.

Vraag over vaccinatie

Als u voor onderzoek of behandeling naar het St. Antonius Ziekenhuis komt, wordt bij de intake gevraagd naar medicijngebruik en vaccinaties tegen bepaalde ziekten. Deze gegevens kunnen relevant zijn voor een eventueel onderzoek, behandeling of opname. De informatie wordt vastgelegd in het patiëntdossier.

Inschrijven en verplichte identificatie

Als u gebruik maakt van zorg in het St. Antonius Ziekenhuis, schrijft u zich in als patiënt van het ziekenhuis. Vanwege een landelijke en wettelijke verplichting moet u altijd bij de inschrijving een geldig identiteitsbewijs laten zien. Op onze pagina Patiëntinschrijving en verplichte identificatie leest u meer hierover.

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van ons ziekenhuis.

Terug naar boven