Behandelingen & onderzoeken

Sedatie bij endoscopisch onderzoek

U krijgt binnenkort een endoscopisch onderzoek in het St. Antonius Ziekenhuis. Voor dit onderzoek krijgt u een sedatie, ook wel een ‘roesje’ genoemd.

Een roesje is geen narcose, u hoeft dus niet beademd te worden. Als u een roesje krijgt, dan betekent dit dat u voor het onderzoek op de behandelkamer een slaapmiddel (midazolam) en soms een pijnstiller (fentanyl) krijgt via een infuusnaaldje.

De meeste mensen raken van dit middel in (lichte) slaap. Bij sommige mensen veroorzaakt het geen echte slaap maar wel ontspanning. De meeste patiënten herinneren zich naderhand weinig tot niets van het onderzoek.

Het doel van een roesje is om het onderzoek comfortabel te laten verlopen. Het doel is niet om de patiënt te laten slapen.

Op deze pagina snel naar

Voorbereiding

Als u een roesje krijgt vragen wij u onderstaande voorbereidingen te treffen.

Nagellak en gelnagels

Wij verzoeken u om nagellak en gelnagels voor het onderzoek te verwijderen.

Medicijnen

Zorg dat u een lijst meeneemt naar het ziekenhuis met de medicijnen die u gebruikt. Belangrijk voor ons om vooraf te weten is of u bloedverdunners, medicatie voor suikerziekte (diabetes) of antibiotica gebruikt.

Bloedverdunners

Of bloedverdunners gestaakt dienen te worden voorafgaand aan het onderzoek verschilt per patiënt. Uw arts bespreekt met u of u de bloedverdunners enkele dagen voor het onderzoek moet stoppen. Uw arts overlegt daavoor eventueel met de maag-darm-leverarts.

Heeft u geen instructies gehad van uw arts? Neem dan uiterlijk 7 dagen voor het onderzoek contact op met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd.

Meld uw medicijngebruik ook bij de arts die het onderzoek uitvoert.

Bekende bloedverdunnende middelen zijn acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ), rivaroxaban (Xarelto®), dabigratan (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dypiridamol (Persantin®), carbasalaatcalcium (Ascal®) en acetylsalicylzuur.

Diabetesmedicatie

Als u diabetespatiënt bent, moeten uw medicijnen mogelijk aangepast worden tijdens de voorbereiding van dit onderzoek. Misschien kunt u uw medicijnen later nemen of overslaan. Overleg hierover met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd, uw internist of uw huisarts.

Stop uw medicijnen nooit op eigen initiatief! Overleg altijd met uw arts.

Begeleider

Het is noodzakelijk dat er iemand met u mee komt. Deze begeleider kan in het ziekenhuis op u wachten. Zijn/haar aanwezigheid is belangrijk omdat:

  • het prettiger voor u is als u in de uitslaapkamer een vertrouwd gezicht ziet;
  • hij/zij kan meeluiseren naar de informatie die u na het onderzoek krijgt, zodat u deze thuis nog eens kunt bespreken;
  • u na het onderzoek niet zelf aan het verkeer mag deelnemen en dus thuisgebracht moet worden. 

Nuchter zijn

Als u een roesje krijgt, is het voor de meeste onderzoeken belangrijk dat u nuchter bent voor het onderzoek of de behandeling. Dit betekent dat u een aantal uren voor de ingreep niets meer mag eten en drinken. Voor specifieke informatie hierover verwijzen wij u naar de informatie die u heeft gekregen over het betreffende endoscopische onderzoek dat u ondergaat. Lees deze informatie zorgvuldig door.

Onderzoek

Het onderzoek

Het endoscopisch onderzoek vindt meestal plaats op de Endoscopiekamer.

Als u wordt binnengeroepen voor het onderzoek, mag u plaatsnemen op een bed. Kort voor het onderzoek heeft u op de dagbehandeling een infuusnaald in uw hand of arm gekregen. Door deze naald krijgt u in de behandelkamer een slaapmiddel en soms ook een pijnstiller toegediend. U wordt hier slaperig van en heeft daardoor meestal weinig last meer van het onderzoek.

Uw hartslag en zuurstofgehalte worden gedurende het onderzoek gemeten via een knijpertje op uw vinger; dit is pijnloos. Soms kan het nodig zijn om wat extra zuurstof te geven. Hiervoor krijgt u dan een slangetje in uw neus.

Na het onderzoek

Als u een roesje heeft gehad, duurt het nog enige tijd voordat de medicijnen zijn uitgewerkt. Daarom blijft u na het onderzoek nog 1 tot 2 uur uur in uw bed op de dagbehandeling totdat u weer goed wakker bent. Gedurende deze tijd worden uw hartslag en zuurstofgehalte bewaakt.

Uw begeleider zal gebeld worden door de dagbehandeling als u daar bent gearriveerd. Op de dagbehandeling mogen maximaal 2 bezoekers bij u zijn.

Nazorg

Naar huis

Na het onderzoek kunt u nog enkele uren suf zijn en mogelijk kunt u zich het onderzoek niet (helemaal) herinneren. De medicijnen die u heeft gekregen, kunnen uw reactievermogen beïnvloeden. U mag na het onderzoek daarom ook niet zelf naar huis (ook niet met taxi of openbaar vervoer).

Verder betekent dit dat u tot 24 uur na het onderzoek:

  • niet actief mag deelnemen aan het verkeer, niet autorijden of fietsen, enz;
  • niet mag gaan werken en geen machines mag bedienen;
  • geen slaapverwekkende en rustgevende middelen en geen alcohol mag gebruiken.

Risico's en complicaties

Het voordeel van een roesje is dat u niet veel van het onderzoek merkt. Het onderzoek zou anders onprettig kunnen zijn. Een nadeel is dat u enkele uren suf bent. Het kan gebeuren dat u zich het onderzoek en een korte periode daarna niet kunt herinneren.

In zeldzame gevallen kunnen er door het slaapmiddel problemen ontstaan met de ademhaling of hartfunctie. Dit komt gemiddeld voor bij 3 op de 1.000 patiënten. Deze problemen zijn meestal goed met medicijnen of extra zuurstof te behandelen.

Contact afdeling Endoscopie

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact leggen met onze afdeling Endoscopie, via T 088 320 55 00 of afdeling Maag-darm-Leverziekten via T 088 320 56 00.

Expertise en ervaring

U kunt bij ons terecht voor veelvoorkomende behandelingen, maar ook voor veel complexe ingrepen. Jaarlijks behandelen wij ruim 11.000 patiënten op de poli en voeren wij gemiddeld 15.000 endoscopieën uit. Hiermee is ons MDL-centrum één van de grootste centra in Nederland.

Aandacht en persoonlijke zorg voor de patiënt staan centraal. Samen met u stellen we het best mogelijke behandelplan op. U krijgt altijd een vaste hoofdbehandelaar als aanspreekpunt. Deze behandelaar weet alles over uw behandeltraject en blijft hier nauw bij betrokken. Kankerpatiënten, hepatitispatiënten en patiënten met ontstekingsziekten van de darm (IBD) kunnen gedurende het hele traject begeleiding krijgen van een team van vaste verpleegkundigen.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

• Welke medicijnen u gebruikt.
• Of u allergieën heeft.
• Of u (mogelijk) zwanger bent.
• Als u iets niet begrijpt.
• Wat u belangrijk vindt.
• Als u iets ziet wat niet schoon is.

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Toon meer over bijdragen aan veilige zorg

Gerelateerde informatie

Code
END 22-O