Subspecialismen en aandachtsgebieden

Individuele en groepsbehandeling van eetstoornissen en psychiatrische aandoeningen, maag-darmklachten zoals prikkelbaar darmsyndroom (ook wel IBS), obstipatie, diarree, overgevoeligheid voor voedingsmiddelen, onbegrepen maag-darmklachten, coaching en cognitieve gedragstherapie.

Het is voor mij steeds weer een uitdaging om de mensen die ik mag begeleiden en adviseren, mee te nemen in de wereld die voeding heet. Om hen te laten inzien dat deze meer omvat dan hun eigen ideeën tot nu toe. Dat het bij voedingsproblemen met een onderliggende psychische factor, mogelijk is om vanuit een gecontroleerd en veilig gevoel met voeding om te gaan en dat ze daarin zelf de regie hebben. In het algemeen nemen ook de klachten af en gaan ze zich gezonder voelen. Dat is de reden dat ik zo gek ben op dit vak.

Werkervaring

  • 1992 - heden: diëtist bij het St. Antonius Ziekenhuis

Opleiding

  • Opleiding tot diëtist: Hogeschool van Arnhem/Nijmegen, afgerond: 1989

Aanwezig op

Maandag t/m woensdag, om de week op donderdag

Talen

Nederlands, Engels