F.A. (Femke) Corbière

Diëtist

Subspecialismen en aandachtsgebieden

Ondervoeding, cardiologie en bariatrische chirurgie

Iedere patiënt en situatie is weer anders, persoonlijke aandacht is hierbij van belang. Het leveren van de juiste zorg maakt het werk interessant, uitdagend, leerzaam en het geeft voldoening.

Werkervaring

  • Juli 2019 - heden: diëtist bij het St. Antonius Ziekenhuis
  • Januari 2018 - juni 2019: diëtist bij diëtistenpraktijk VIE (Voeding In Evenwicht)
  • Juli 2016 - juni 2019: diëtist bij het Haaglanden Medisch Centrum, locaties Bronovo en Westeinde 
     

Opleiding

  • Bachelor of Health, Voeding en Diëtetiek: De Haagse Hogeschool, afgerond in 2016

Aanwezig op

Maandag (even weken), dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

Talen

Nederlands, Engels