F.A. (Femke) Corbière

Diëtist

Subspecialismen en aandachtsgebieden

Cardiologie, cardiale thorax chirurgie, interne geneeskunde en bariatrische chirurgie.

Werkervaring

  • Juli 2019 - heden: diëtist bij het St. Antonius Ziekenhuis
  • Januari 2018 - juni 2019: diëtist bij diëtistenpraktijk VIE (Voeding In Evenwicht)
  • Juli 2016 - juni 2019: diëtist bij het Haaglanden Medisch Centrum, locaties Bronovo en Westeinde 
     

Opleiding

  • Bachelor of Health, Voeding en Diëtetiek: De Haagse Hogeschool, afgerond in 2016

Werkzaam op locatie

Aanwezig op

Maandag (oneven weken), woensdag, donderdag en vrijdag.

Talen

Nederlands, Engels