Centrum voor Traumageriatrie

Opname op verpleegafdeling Traumageriatrie

U bent of uw naaste is zojuist opgenomen op verpleegafdeling Traumageriatrie van het St. Antonius Ziekenhuis. Hier vindt u informatie over de afdeling en opname. 

Op deze afdeling worden mensen na een trauma vanuit de spoedeisende hulp opgenomen. Daarnaast is er extra kennis over de oudere, kwetsbare patiënt. Traumachirurgen, orthopeden, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen, maar ook paramedische disciplines zoals fysiotherapie, diëtetiek en bijvoorbeeld zorgbemiddeling werken hier nauw met elkaar samen.

Contactpersonen en -momenten

Verpleegafdeling Traumageriatrie bevindt zich in het St. Antonius Ziekenhuis locatie Utrecht (4C). Het telefoonnummer van onze afdeling is: 088 320 15 40.

Contactpersonen

Om uw privacy te beschermen is het belangrijk voor ons om te weten wie er naast uzelf gemachtigd is om tijdens uw verblijf in het ziekenhuis inlichtingen over u in te winnen.

Deze persoon of personen informeert de verpleegkundige of arts/Physician Assistant (PA) over uzelf, uw ziekte en/of uw behandeling. Na een ingreep of onderzoek kan alleen uw contactpersoon navragen hoe het met u gaat.  Overige familieleden of vrienden kunnen voor informatie over u bij deze persoon terecht.

Mocht de contactpersoon vragen hebben over de medische toestand en/of behandeling kan de contactpersoon terecht bij de behandelend arts/Physician Assistant (PA). De verpleegkundige kan hiervoor een afspraak maken. Als de contactpersoon telefonisch een vraag heeft, is het wenselijk om de afdeling na 10:15 uur te bellen i.v.m. de ochtendzorg. 

Visite 

De zaalarts/Physician Assistant (PA) loopt iedere ochtend bij u langs voor de visite.

MDO 

Het MDO is een multidisciplinair overleg waarin wij zaken bespreken met alle disciplines bij elkaar. Dit doen wij om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Mochten er bijzonderheden uit het MDO naar voren komen dan wordt dit door de verpleegkundige aan u teruggekoppeld.

Overdragen aan bed 

De verpleegkundige van de dagdienst draagt bij u aan het bed over tussen 15:15 en 15:30 uur aan de avonddienst. Door de overdracht aan bed bent u op de hoogte van de wissel van de verpleegkundigen. Als u bezwaar heeft voor het overdragen aan bed kan u dit ten alle tijden aangeven.  

Bezoek 

Bezoekers zijn van harte welkom op de onderstaande tijden:

 • Maandag t/m zondag: 11:00 - 12:00 uur: bezoekuur voor de contactpersoon. Tijdens dit bezoekuur mag er 1 persoon op bezoek komen. 
 • Maandag t/m vrijdag: 17:00 - 20:00 uur: algemeen bezoekuur. Tijdens dit bezoekuur mogen er 2 personen op bezoek komen, afwisselen is toegestaan. 
 • Weekend + feestdagen: 15.00 - 20.00 uur: algemeen bezoekuur. TIjdens dit bezoekuur mogen er 2 personen op bezoek komen, afwisselen is toegestaan.

Afwijken van de bezoekregeling kan alleen na overleg met de verpleegkundige.

4C patient in bed bezoek familie naaste

 

 

Huiskamerproject 

Patiënten die dit kunnen, lunchen op doordeweekse dagen gezamenlijk in een soort huiskamer die sfeervol ingericht is. Hier versterken we het dag- nachtritme, sterken mensen aan in een prettige herstelomgeving en is er aandacht voor voeding en fysiotherapeutische aspecten. 

Meer informatie over de huisregels van de verpleegafdeling vindt u in deze flyer.

4C patienten eten aan tafel

Welke spullen heeft u nodig op de afdeling?

Het is belangrijk dat u de volgende spullen meeneemt naar uw opname.

 • Legitimatiebewijs en verzekeringspas 
 • Kleding voor overdag
 • Nachtkleding
 • Ondergoed 
 • Toiletartikelen 
 • Stevige schoenen met een goed profiel. 
 • Eigen hulpmiddelen (bril, gehoorapparaten, loophulpmiddelen) 
 • Medicatie als inhalatoren (pufjes), cremes/zalven, oogdruppels, orale geneesmiddelen voor de behandeling van kanker, geneesmiddelen die u uitsluitend via uw poliklinische apotheek geleverd krijgt. 

Medicijnen, dieet en allergie

De medicijnen die u tijdens uw verblijf nodig hebt, ontvangt u meestal van het ziekenhuis.

Neem geen medicijnen in zonder hierover met de verpleegkundige te overleggen. Een combinatie van geneesmiddelen kan namelijk gevaarlijk zijn. Mocht er een reden zijn dat u de medicatie liever in eigen beheer houdt, dan kunt u dit bespreken met de verpleegkundige.

Het is voor ons van belang om te weten welke medicijnen u tot de opnamedag hebt gebruikt. Daarom vragen wij u deze medicijnen (indien mogelijk) mee te nemen in de originele verpakking of een medicijnlijst, zodat wij goed op de hoogte zijn van de medicijnen die u mogelijk al gebruikt.

Bent u voor bepaalde stoffen allergisch? Of volgt u een dieet? Dan kunt u dit bij het opnamegesprek op de verpleegafdeling kenbaar maken.

U mag eten en drinken van thuis/elders meenemen. Het is mogelijk om deze op de afdeling in een koelkast te bewaren.

St. Antonius Apotheek 

Bij opname in het ziekenhuis is het voor de behandelend medisch specialist belangrijk om te weten welke geneesmiddelen u reeds gebruikt.  Onze ziekenhuis apotheek neemt contact op met uw vaste apotheek of huisarts om de benodigde informatie rondom medicatie op te vragen.

Daarnaast kan het zijn dat wij u om extra informatie vragen tijdens een gesprek. Dit gesprek vindt aan bed plaats na een spoedopname. Deze informatie wordt in een overzicht beschikbaar gesteld voor uw behandelend medisch specialist. Tijdens uw opname krijgt u uw geneesmiddelen via onze ziekenhuis apotheek. 

Kort voor uw ontslag uit het ziekenhuis wordt nauwkeurig gekeken welke geneesmiddelen u na ontslag thuis moet gaan gebruiken. De medewerkers van de apotheek kunnen u voor of na uw ontslag informatie geven over uw nieuwe geneesmiddelen.

Indien gewenst kan de apotheek de (nieuwe) geneesmiddelen ook direct leveren. Dan kunt u bij het ontslag direct naar huis met de juiste geneesmiddelen en informatie. De St. Antonius Apotheek geeft het nieuwe medicatieoverzicht met de wijzigingen ook door aan uw vaste apotheek en/of huisarts.

Wie komt u tegen op de afdeling?

Hoofdbehandelaar 

Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk gezien. Er is echter altijd een medisch specialist eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. Wilt u weten wie uw hoofdbehandelaar is, kunt u dit navragen bij de verpleegkundige. 

Zaalarts

De zaalarts/Physician Assistant komt op de verpleegafdeling elke dag aan uw bed en regelt de lopende zaken voor u tijdens uw opname. De zaalarts/Physician Assistant houdt (meestal op de achtergrond) contact met de specialist. Als u graag uw eigen specialist wilt spreken, laat dit dan weten aan uw zaalarts/Physician Assistant. 

Physician Assistant 

Een Physician Assistant (ook wel PA) is iemand die medische handelingen van een arts overneemt, zoals het uitvoeren van lichamelijke onderzoeken en het afnemen van de anamnese bij patiënten. Op de verpleegafdeling zijn twee Physician Assistants aanwezig. De Physician Assistants lopen in plaats van de zaalarts visite op de afdeling, zij hebben nauw contact met de medisch specialist.

Verpleegkundigen 

U komt tijdens uw opname verschillende verpleegkundige tegen. De verpleegkundige zullen u de zorg leveren die u nodig heeft.  Uw verpleegkundige is tevens het eerste aanspreekpunt als u vragen heeft. U of uw familie kunt aan de foto naast de deur zien welke verpleegkundige er op dat moment voor u zorgt. 

4C verpleegkundige helpt patient met opstaan

Geriatrie 

Als u ouder bent dan 70 jaar of meerdere complexe ziektebeelden heeft is de geriatrie ook bij u betrokken. De geriatrie bestaat uit een team van geriatrieverpleegkundigen en geriaters. De geriatrieverpleegkundige komt regelmatig bij u langs.

Leerunit

De afdeling heeft een leerunit voor de stagiaires en de leerlingen. De leerunit is bedoeld om onze stagiaires en leerlingen zo goed mogelijk op te leiden binnen de beroepspraktijk. Het kan zijn dat u wordt verzorgd door een stagiaire of leerling. De stagiaire of leerling wordt altijd begeleid door een verpleegkundige.  

Roomservice

Op de verpleegafdeling staat onze roomservice medewerkers voor u klaar. Zij zorgen voor een gastvrije omgeving, uw catering, maar ook voor de schoonmaak van uw kamer. 

Hoe blijf ik fit tijdens mijn opname?

Om goed te kunnen genezen is het belangrijk dat u goed blijft bewegen en goed eet en drinkt. Daarom wordt u tijdens uw opname begeleidt door een Fysiotherapeut en Diëtist.

Fysiotherapie 

Tijdens de gehele opname zal de fysiotherapeut betrokken zijn. De ochtend na uw operatie komt de fysiotherapeut langs om met u te oefenen en om u uit bed te halen.
De daaropvolgende dagen zullen ze het oefenen en het mobiliseren gaan uitbreiden met als doel zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen functioneren. Ze maken hierbij ook een inschatting of u in staat bent om naar uw eigen woonomgeving terug te keren of dat er eerst een revalidatieplek gezocht dient te worden. Wanneer u met ontslag mag krijgt u indien nodig een overdracht mee van de fysiotherapie zodat u met uw eigen fysiotherapeut of op de revalidatieafdeling verder kan toewerken naar een voorspoedig herstel. 

Algemene adviezen van de fysiotherapie:

Blijf in beweging!

 • Lig overdag zo min mogelijk op bed. 
 • Zit alle maaltijden rechtop in de stoel aan tafel.
 • U bent op doordeweekse dagen welkom in de huiskamer om 10.00 uur voor koffie en om 12.00 uur voor de lunch. 
 • Op de magneten boven uw bed is zichtbaar hoe u mobiliseert, is magneet groen dan mag u zelfstandig of met bezoek gaan wandelen.
 • Maak gebruik van de beweegfilm van het ziekenhuis op televisiezender 49.
 • In de hal is een oefenruimte beschikbaar voor patiënten, bespreek met uw fysiotherapeut of u hier gebruik van mag maken.

Verminder uw kans op vallen

 • Draag als u uit bed bent stevig schoeisel met een stroef profiel die rondom de voeten aansluiten. 
 • Draag uw bril indien dit van belang is.
 • Zorg dat uw spullen binnen handbereik liggen (zoals alarmbel en persoonlijke spullen en eventuele loophulpmiddelen).
 • Als u een rode magneet boven uw bed heeft hangen dan is het niet veilig om zelfstandig uit bed te gaan, schakel dan dus altijd een verpleegkundige in.
 • Blijf als u uit bed komt eerst even op de bedrand zitten i.v.m. mogelijke duizelingen.

Dieet

Tijdens opname kan het zijn dat de diëtist bij u betrokken is. De diëtist ondersteunt u bij het innemen van voldoende voedingstoffen. De inname van de juiste voedingsstoffen ondersteunt u bij het herstel.

Door de pijnstilling of na een operatie kan het zo zijn dat het eten wat minder gaat en u te weinig voedingsstoffen binnen krijgt. Door een tekort aan voedingsstoffen en het vermindert bewegen neemt de spiermassa snel af. Om dit te voorkomen krijgen alle patiënten boven de 70 jaar automatisch een eiwit- en energieverrijkt dieet en krijgen tussendoor eiwitrijke snacks aangeboden als M&M’s, vruchtenkwark, stukje kaas en verrijkte vla/yoghurt, ongezouten nootjes, eiwitrijke cake en eiwitrijke krentenbol.

Wanneer de diëtiste niet bij u betrokken is maar u toch vragen heeft, kunt u terecht bij de verpleegkundige. De verpleegkundige kan de diëtiste raadplegen en vragen of de diëtiste bij u langs gaat voor een persoonlijk voedingsadvies. 

Bij ontslag naar een revalidatie afdeling volgt altijd een overdracht naar de diëtiste die daar werkzaam is, zodat het voedingsbeleid met eiwitrijke extra’s tijdens revalidatie kan worden voortgezet.

Zorgbemiddeling en revalidatie

De afdeling Traumageriatrie van het St. Antonius Ziekenhuis heeft samenwerkingsafspraken gemaakt met meerdere revalidatieafdelingen in de regio (bv Zorgspectrum, Careyn en AxionContinu).

Door deze samenwerkingsafspraken kunnen de artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten van die revalidatie afdelingen een groter deel van de zorg na de operatie overnemen. Hierdoor hoeft u minder lang in het ziekenhuis te blijven dan medisch noodzakelijk is. Na de operatie hoeft u, in de meeste gevallen, niet terug te komen op de polikliniek Traumachirurgie voor controle.

15% van alle patiënten, boven de 75 jaar, die een botbreuk oplopen kunnen veilig en verantwoord thuis revalideren. Voor 85% van de patiënten is dit niet mogelijk. Een tijdelijk verblijf in een revalidatiecentrum is dan noodzakelijk om weer zo zelfredzaam mogelijk te worden. Er zijn meerdere opties in de regio. De afdeling Zorgbemiddeling van het St. Antonius Ziekenhuis bespreekt met u de mogelijkheden.  

Als u in aanmerking komt voor een plek op een revalidatieafdeling, dan zal de zorgbemiddelaar u vóór of direct na uw operatie hiervoor aanmelden. 
Op basis van beschikbaarheid houdt Zorgbemiddeling rekening met een voorkeurslocatie. 

U mag in de meeste gevallen op de 4e dag, na uw operatie, het ziekenhuis verlaten. De revalidatieperiode is aansluitend aan uw opname en duurt gemiddeld 4 tot 6 weken. 

Mentale gezondheid

Tijdens uw verblijf kunt u de hulp inroepen van Maatschappelijk werk en Geestelijke verzorging. Zij kunnen u helpen bij zorgen of problemen rondom uw ziekte.

Maatschappelijk werk  

In het ziekenhuis kunt u hulp inroepen van een maatschappelijk werker. Deze kan u helpen bij zorgen of problemen rond uw ziekte- of het nu gaat over uzelf, uw partner of uw gezin. Aarzel niet om hulp te vragen. Het kan ook zijn dat uw arts of verpleegkundige voorstelt om Maatschappelijk werk te betrekken tijdens uw opname of u kunt de verpleegkundige vragen om contact op te nemen. 

Geestelijke verzorging

Tijdens het verblijf in ons ziekenhuis kunnen veel dingen op u af komen: onderzoeken, behandelingen, beperkingen, onzekerheid over de toekomst. Vragen over wat u wel en niet (meer) wil. Als u (of een van uw naasten) behoefte heeft om met iemand te praten, kunt u beroep doen op een geestelijk verzorger. Dit kan ook voor een gebed, zegen, ziekenzegen of –zalving. Geestelijk verzorging is er voor iedereen, ongeacht levensbeschouwelijke achtergrond. In het ziekenhuis is ook een stiltecentrum. 

Veilig verblijf

Op onze afdeling wordt een groot aantal kwetsbare, oudere patiënten opgenomen. Deze doelgroep heeft een verhoogd risico’s op complicaties tijdens een ziekenhuisopname. Om dit risico te beperken is er een kaart met tips ontwikkeld. Als deze voor u van toepassing is, wordt deze u aangereikt door de verpleegkundige. 

Verder kunt u zelf ook een bijdrage leveren aan uw eigen veiligheid, door:

 • Ons alle informatie te geven over uw gezondheidstoestand 
 • Het aan te geven als u iets niet begrijpt 
 • Vooraf het verloop van uw opname te bespreken 
 • Op te schrijven welke medicijnen u gebruikt 
 • Vragen te stellen als de medicijnen er anders uitzien dan u verwacht 
 • Onze instructies en adviezen goed op te volgen

Delier

Tijdens de opname kan het zijn dat u of uw naaste een delier krijgt. Er zijn een aantal risicofactoren zoals leeftijd die de kans op een delier vergroten. Andere risicofactoren zijn leeftijd, acute opname-indicatie, medicatiegebruiken, infectie, fixatie, dementie, verminderd zicht. 

Een delier is verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat. Iemand met een delier kan verward en onrustig zijn. Of juist stil en teruggetrokken. Een delier is een veelvoorkomend ziektebeeld bij ouderen. Dit kan uitgelokt worden door een lichamelijke aandoening, maar ook door de invloed van de operatie, narcose, medicatie of bijvoorbeeld een vreemde omgeving.

Het is van belang dat de verpleegkundigen weten hoe u thuis functioneerde. Wij zijn hier als verpleegkundigen alert op en screenen u bij opname. Een delier wordt gekenmerkt door een fluctuerend beloop en wisseling van het bewustzijn.

Er zijn twee soorten delier; een hyperactief en een stil delier.

Hyperactief delier

Een hyperactief delier wordt gekenmerkt door aandacht, denken, geheugen en oriëntatie die verstoord kunnen raken, ook kan een verstoorde stemming en angst voorkomen.

Stil delier

Een stil delier wordt gekenmerkt doordat mensen juist teruggetrokken en lusteloos zijn.

Symptomen

Symptomen van een delier kunnen zijn:

 • Cognitieve functie: bijvoorbeeld verslechterde concentratie, trage reacties, verwardheid, verminderd geheugen. 
 • Waarneming: bijvoorbeeld visuele of auditieve hallucinaties, levendige dromen.
 • Fysieke functie: bijvoorbeeld verminderde mobiliteit, minder beweging, maar ook overschatting en (onveilig) zelfstandig mobiliseren horen hierbij.   Rusteloosheid, beweegdrang, dwalen, agitatie, veranderingen in eetlust, slaapstoornissen. 
 • Sociaal gedrag: bijvoorbeeld wantrouwen en/of angst waardoor mogelijk weigeren van zorg. Denk hierbij bijv. aan het verwijderen van infuuslijnen en urinekatheters, maar ook het weigeren van medicatie en/of voeding. Verandering in communicatie, stemming en/of houding komt ook voor. 

Verminder uw kans op verwardheid:

 • Volg zoveel mogelijk uw dagritme van thuis, draag overdag uw eigen kleding (geen nachtkleding) en een bril en/of gehoorapparaten als u deze heeft.
 • Zet vertrouwde spullen van thuis, zoals een wekker, foto’s of kalender in uw kamer. Vraag naaste om deze mee te nemen. 
 • Vraag of een van uw naasten om te komen als u zich daardoor rustiger voelt. 
 • Voelt u zich minder helder in uw hoofd of heeft u nare dromen? Vertel het de verpleegkundige.
 • Heeft u eerder een periode gehad waarin u verward bent geweest, of heeft een van uw naasten dit zo ervaren? Verte het de verpleegkundige.

Ontslag uit het ziekenhuis

Het is mogelijk dat u na uw ontslag in het ziekenhuis verdere zorg nodig heeft. De verpleegkundigen van het team zorgbemiddeling bekijken dit samen met u en u naaste. Er wordt gekeken welke zorg er nodig is en hoe dit gerealiseerd kan worden.

Huisarts 

Uw zaalarts stelt uw huisarts schriftelijk op de hoogte van uw onderzoek, behandeling en eventuele nazorg. 

Vervoer

Als u met ontslag gaat, wordt er met u gekeken naar mogelijk vervoer. Het is prettig als uw naaste u op kunnen halen.

Als dit lichamelijk niet mogelijk is, dan kan de afdeling een rolstoeltaxi of ambulance (indien medisch noodzakelijk) bestellen. Indien een rolstoeltaxi de enige mogelijkheid is, dan is het voordeliger om zelf een rolstoel mee te nemen. Kosten van vervoer zijn voor eigen rekening. Het bedrag wordt vooraf met u besproken. Rolstoeltaxi’s dienen contant betaald te worden bij aankomst. 

Wanneer u al lid bent bij de regiotaxi kan u ook hiervan gebruik maken. Het is dan wel van belang dat u zelf voor een rolstoel zorgt wanneer dit nodig is. 

Compliment, suggestie of klacht

Na uw opname wordt u eventueel benaderd voor een ervaringsonderzoek. U ontvangt via de mail een vragenlijst over uw verblijf in het St. Antonius Ziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u de vragenlijst invult omdat uw mening belangrijk is om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Uw gegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld. Al doen onze medewerkers hun uiterste best, kan het zijn dat u niet tevreden bent of u een verbeterpunt voor het ziekenhuis ziet. Neem dan bij voorkeur contact op met de betrokken medewerker of leidinggevende van de afdeling. Is dit niet wenselijk of komt u er met de betrokken afdeling niet uit, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. De werkwijze staat omschreven op onze site: https://www.antoniusziekenhuis.nl/heeft-u-klacht .

Bekijk onze beloftes en onze verwachtingen van u en uw bezoek

Code ALG 58-AD

Terug naar boven