Aandoeningen

Tuberculose (TBC)

Tuberculose (TBC) wordt veroorzaakt door een bepaalde groep bacteriën. De ziekte kan verschillende organen aantasten, zoals de nieren, beenderen, lymfeklieren en hersenen. Hier hebben we het over de bekendste vorm: longtuberculose.

Bij longtuberculose ontstaan er in het longweefsel ontstekingshaarden of tuberkels (knobbeltjes) die massa's bacteriën bevatten. Het ontstoken weefsel kan afsterven (necrose)en zo kunnen de aangetaste organen ernstig beschadigd raken.

Op deze pagina snel naar

Meer over tuberculose

Besmetting

Als de tuberkels in verbinding staan met de lucht in de longen, is de tuberculose besmettelijk. We spreken dan van open tuberculose. De besmetting gebeurt altijd door druppeltjes via de lucht, bijvoorbeeld bij hoesten, niezen of spreken. Maar niet iedereen die tuberkelbacteriën binnenkrijgt, wordt ziek. Mensen met een lage weerstand, zoals kinderen, bejaarden en mensen met een chronische ziekte, hebben een grotere kans om tuberculose te krijgen.

Contactonderzoek

Omdat tuberculose zo besmettelijk is, wordt van elke nieuwe patiënt de omgeving onderzocht. Dat noemen we een contactonderzoek. Daarbij krijgen alle mensen met wie de patiënt contact heeft (gehad) een test om te kijken of ze besmet zijn.

  Symptomen

  Klachten van longtuberculose zijn onder andere: 

  • bloed ophoesten;
  • gebrek aan eetlust;
  • hoesten;
  • koorts;
  • moeheid;
  • nachtzweten en/of
  • pijn in de longen.

  Onderzoeken

  Om te kijken of iemand met klachten echt tuberculose heeft, worden er allerlei onderzoeken gedaan, zoals een longfoto of -scan, een Mantoux-test en/of laboratoriumonderzoek van opgehoest slijm (sputum).

  Behandelingen

  Tegenwoordig is tuberculose vrijwel altijd goed te behandelen met een langdurige antibioticakuur. Deze kuur bestaat uit (meestal 4) verschillende soorten antibiotica. De behandeling duurt minimaal 6 maanden en 90% van de patiënten geneest definitief. Belangrijk is dat de juiste combinatie van geneesmiddelen precies volgens voorschrift wordt ingenomen.

  Expertise en ervaring

  Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen, zoals longfibrose, longontsteking, sarcoïdose, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

  Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

  Meer informatie

  Websites

  Gerelateerde informatie

  Code
  LON 95-A