Behandelingen & onderzoeken Urologie

Niersteenvergruizing

Met behulp van echografie of röntgendoorlichting is bij u één steen of meerdere stenen in uw nier of urineleider vastgesteld. In overleg met uw uroloog is besloten om deze steen (of stenen) te behandelen met de niersteenvergruizer (ESWL). Het St. Antonius Ziekenhuis werkt voor deze behandeling samen met het Diakonessenhuis. Zo vindt de behandeling plaats in het Diakonessenhuis locatie Zeist. Daarnaast blijft u wel bij uw Uroloog in het St. Antonius Ziekenhuis onder controle.

Meer over niersteenvergruizing

De niersteenvergruizer is een apparaat dat door middel van schokgolven energie opwekt (zie onderstaande afbeelding.

niersteenvergruizer

Deze energie wordt geleid naar en geconcentreerd in één punt: de niersteen (zie onderstaande afbeelding). Hierdoor valt de steen uiteen in gruis. Dit gruis kunt u via de natuurlijke weg uitplassen. 

nierstenen
nierstenen schokgolf

Niet alle stenen zijn met de vergruizer te behandelen omdat sommige stenen ongevoelig zijn voor de schokgolven. Dit is echter van tevoren niet bekend. Ook kan het gebeuren dat er meerdere behandelingen nodig zijn om een steen volledig te vergruizen.

Belangrijk om te weten is dat er altijd maar 1 steen per keer vergruisd kan worden.

Voorbereiding

Pacemaker

Indien u een pacemaker heeft, moet u dit melden bij uw behandelend uroloog.

Bloedverdunners

Als u bloedverdunners gebruikt meldt dit dan bij uw behandelend arts en de Trombosedienst. 7 dagen voor de behandeling stopt u met het gebruik van de bloedverdunners, tenzij u anders heeft afgesproken met de trombosedienst. Vervolgens laat de trombosedienst of de uroloog u weten zodra u weer kunt starten met het gebruik van de medicijen.

Zwangerschap

Let op: als u zwanger bent of zwanger denkt te zijn, meldt u dat dan zo spoedig mogelijk aan uw uroloog. De behandeling moet dan worden uitgesteld.

Pijnstilling

De uroloog zal u een recept voor pijnstilling geven (zetpil Diclofenac van 100 mg). De zetpil kunt u bij de apotheek ophalen. De bedoeling is dat u het voorgeschreven medicijn 1 uur vóór de behandeling inneemt. Daardoor heeft u minder pijn tijdens de vergruizing.

Bij een gestoorde nierfunctie mag u geen diclofenac gebruiken, in overleg met de arts wordt er dan een andere pijnstiller gekozen. 

Eten en drinken

U mag voor de behandeling gewoon eten en drinken.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of contrastvloeistof? Vertel dit dan voordat de behandeling plaatsvindt aan de verpleegkundige.

Kleding

Wij adviseren u tijdens het onderzoek gemakkelijke zittende kleding te dragen, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.

Meenemen naar het ziekenhuis

Op de dag van de behandeling neemt u de volgende zaken mee naar het ziekenhuis:

 • de medicijnen die u regelmatig gebruikt;
 • indien gewenst een smartphone of MP3-speler met uw favoriete muziek. Houd hierbij rekening dat uw apparaat een mini jack aansluiting heeft;
 • uw verzekeringspapieren. Doordat u voor de behandeling bent doorverwezen vanuit het St. Antonius Ziekenhuis is het belangrijk om uw verzekeringspapieren mee te nemen;
 • indien u nog niet eerder bij het Diakonessenhuis bent geweest is het belangrijk om uw identiteitsbewijs mee te nemen. 

Behandeling

Melden

Het is belangrijk dat u 15 minuten voor de afspraak aanwezig bent op locatie. Bij aankomst meld u zich op de afdeling Niersteenvergruizing (route 13) in het Diakonessenhuis locatie Zeist. Indien u nog niet eerder in het Diakonessenhuis bent geweest dient u zich voorafgaand in te schrijven bij de balie patiëntinschrijving (route 1).

De behandeling

Nadat u bent aangemeld haalt een radiologielaborant(e) u op uit de wachtruimte en brengt u naar de behandelkamer. Hier neemt u plaats op een tafel die gedeeltelijk röntgenstralen doorlaat. Met röntgendoorlichting en een echografie wordt de steen in beeld gebracht zodat deze gericht kan worden vergruisd. Uw huid wordt ingesmeerd met een gel waarna de ‘kop’ van de niersteenvergruizer tegen uw huid wordt geplaatst. Vervolgens worden de schokgolven opgewekt. Deze schokgolven zijn over het algemeen goed te verdragen.

Duur behandeling

De behandeling duurt standaard 30 tot 45 minuten, ongeacht de hardheid en de grootte van de steen of stenen.

Nazorg

Weer naar huis

Zodra u zich goed voelt mag u weer naar huis toe. Na de behandeling kunt u niet zelf naar huis toe rijden omdat er een (kleine) kans is op een aanval van koliekpijn. Daarom is het van belang om voorafgaand vervoer naar huis toe te regelen.

Bij- en nawerkingen

 • Als de steen is verpulverd, kan het gruis uw lichaam via de urine verlaten. De eerste keren dat u plast, kan er wat bloed en/of gruis bij de urine zitten. Daarvan hoeft u niet te schrikken. Het kan soms drie tot vier maanden duren voordat u alle gruis heeft uitgeplast.
 • Grotere stukjes gruis kunnen pijn (koliekpijn) veroorzaken. Indien nog kunt u een zetpil tegen de pijn innemen, bijvoorbeeld Diclofenac (maximaal 200 milligram per dag). De grotere stukjes gruis kunt u opvangen en inleveren bij het eerstvolgende bezoek aan de polikliniek Urologie in het St. Antonius ziekenhuis. Door de stenen op het laboratorium nader te onderzoeken (steenanalyse) kan soms worden achterhaald waarom u stenen aanmaakt.
 • Door de schokgolven kan de huid beschadigen. Hierdoor kan er een blauwe en gevoelige plek ontstaan. Deze plek verdwijnt van`zelf weer na een of twee weken. 

Uitslag

Ongeveer twee weken na de behandeling komt u weer naar het St. Antonius Ziekenhuis voor controle. Dan wordt er opnieuw een opname van de buik (foto) gemaakt op de afdeling Radiologie van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Uiterlijk een aantal dagen later krijgt u een (telefonisch) consult bij de polikliniek Urologie. De uroloog beoordeelt aan de hand van de foto of de vergruizing heeft gewerkt. Het kan voorkomen dat u nog een keer behandeld moet worden.

Leefregels na de behandeling

Indien u last heeft van koliekpijnen is het beter om niets te drinken totdat de koliekpijn weer over zijn.

Alternatieve behandelingen

Bepaalde nierstenen zijn te groot, te hard of liggen op een ongunstige plaats waardoor niet alle nierstenen met een niersteenvergruizer kunnen worden vergruisd. Hiervoor zijn alternatieve behandelingen:

Contact

Bij problemen of vragen kunt u van maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 16.30 contact opnemen met polikliniek urologie van het St. Antonius Ziekenhuis (T 088 320 2500). Krijgt u problemen in de avond, nacht, weekend of tijdens feestdagen? Neemt u dan contact op met de huisartsenpost (T 088 130 9620).

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben uitgebreide expertise op het gebied van alle algemene urologische zorgvragen. Vanwege de omvang van de urologische praktijk hebben zij veel ervaring op het gebied van alle mogelijke urologische ziektebeelden. Daarnaast beschikken zij over de meest moderne apparatuur om tot een goede diagnose te komen en de voor u meest passende behandeling aan te kunnen bieden.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Adres Diakonessenhuis: Jagersingel 1, 3707 HL Zeist.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code URO 10-B

Terug naar boven