Polikliniek bezoeken

Veiligheid, rechten en plichten

Het St. Antonius Ziekenhuis doet er alles aan om uw goede en veilige zorg te bieden.  Op deze pagina leest u meer hierover en krijgt u informatie wat u zelf kunt doen.

Patiëntveiligheid

Help ons uw veiligheid te bevorderen door te vertellen: welke medicijnen u gebruikt, welke allergieën u heeft, of u  (mogelijk) zwanger bent, als u iets niet begrijpt, wat u belangrijk vindt en als u iets ziet wat niet schoon is.
  • Bent u niet tevreden? Bespreek het met uw zorgverlener of meld het bij de klachtenfunctionaris.
  • Heeft u correcties op of aanvullingen voor de patiënteninformatie (folders en website)? Laat het ons weten via info@antoniusziekenhuis.nl

Hoofdbehandelaarschap

Als u patiënt bent in ons ziekenhuis, is er altijd één medisch specialist verantwoordelijk voor uw behandeling: de hoofdbehandelaar. Uw hoofdbehandelaar heeft, als behandelend specialist, de regie en eindverantwoordelijkheid voor uw medische behandeling. Het is dus belangrijk dat u weet wie uw hoofdbehandelaar is. Als u niet weet wie uw hoofdbehandelaar is, kunt u dit op de polikliniek vragen aan uw specialist.

Wilt u meer weten over het hoofdbehandelaarschap? Klik hier om naar Youtube te gaan om onze video over hoofdbehandelaarschap te bekijken.

Privacy en persoonsgegevens

Het beschermen van uw persoonlijke en medische gegevens is zeer belangrijk voor ons. Op de pagina Privacy & Veiligheid vindt u informatie hierover. Ook vindt u hier informatie over uw recht op  inzage, correctie  of verwijdering van uw persoonsgegevens en leest u hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsregistraties.

Inschrijven en verplichte identificatie

Als u gebruik maakt van zorg in het St. Antonius Ziekenhuis, schrijft u zich in als patiënt van het ziekenhuis. Vanwege een landelijke en wettelijke verplichting moet u altijd bij de inschrijving een geldig identiteitsbewijs laten zien. Op onze pagina Patiëntinschrijving en verplichte identificatie leest u meer hierover.

Algemene voorwaarden

Bekijk de algemene voorwaarden (betalingsvoorwaarden) van ons ziekenhuis.