Behandelingen & onderzoeken

Verpleegkundig spreekuur bij een operatie

Het verpleegkundig spreekuur is voor mensen die een operatie moeten ondergaan. Tijdens dit spreekuur geeft een verpleegkundige meer informatie over de gang van zaken rond de opname in het ziekenhuis en de operatie.

Het verpleegkundig spreekuur

Wij willen u graag zo goed mogelijk voorbereiden op uw operatie en zullen tijdens het spreekuur ingaan op alle vragen die u heeft. Daarnaast stellen wij tijdens het spreekuur aan u een aantal praktische vragen die van belang zijn voor uw opname in het ziekenhuis en de periode daarna.

Neem iemand mee

We raden u aan om een vertrouwd iemand mee te nemen naar het spreekuur. U krijgt immers in korte tijd veel te verwerken en veel informatie te horen. Wanneer u iemand meeneemt, kunt u steun aan hem/haar hebben en verder geldt: twee horen en onthouden meer dan één.

Waar kunt u zich melden?

Het gesprek vindt plaats op verpleegafdeling waar u wordt opgenomen. Wij verzoeken u 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn vanwege de administratieve afhandeling.

Verloop van het gesprek

Een  gespecialiseerd verpleegkundige van de afdeling houdt het spreekuur. Heeft u tijdens het gesprek medische vragen, dan kunnen we een arts-assistent oproepen om deze te beantwoorden. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Aan het einde van het gesprek krijgt u van de verpleegkundige schriftelijke informatie mee naar huis over de gang van zaken rond de operatie.

Meenemen naar het spreekuur

Als voorbereiding op het verpleegkundig spreekuur vragen wij u onderstaande lijstjes in te vullen en mee te nemen naar het verpleegkundig spreekuur.

1. Een eigen vragenlijstje

We raden u aan alle vragen die u heeft over uw opname en operatie op te schrijven en mee te nemen naar het verpleegkundig spreekuur. Zo vergeet u ze niet te stellen.

2. De Lastmeter

De Lastmeter is een vragenlijst die u invult en daarna met uw arts of verpleegkundige bespreekt. Uit

Afspraken met andere zorgverleners

Soms heeft u na het verpleegkundig spreekuur nog andere afspraken:

Diëtist

Afhankelijk van het soort operatie volgt bij sommige patiënten aansluitend een bezoek aan de diëtist. Dit gesprek duur ongeveer 30 minuten.

Stomaverpleegkundige

Alléén wanneer u een bepaalde darmoperatie ondergaat (waarbij mogelijk een stoma wordt aangelegd) bezoekt u ook het spreekuur van de stomaverpleegkundige. Ook dit gesprek vindt plaats ná het verpleegkundig spreekuur en duurt ongeveer 30 minuten. Komt u in aanmerking voor het spreekuur bij een diëtist en/of stomaverpleegkundige, dan heeft u dit gehoord tijdens het gesprek met de chirurg.

Komt u in aanmerking voor het spreekuur bij een diëtist en/of stomaverpleegkundige, dan heeft u dit gehoord tijdens het gesprek met de chirurg.

Extra ondersteuning nodig?

Heeft u in de tijd tussen het gesprek met de chirurg en het verpleegkundig spreekuur behoefte om door te praten over uw diagnose en gevoelens daarbij, dan kunt u terecht bij het Maatschappelijk Werk of bij een van de geestelijke verzorgers van het St. Antonius Ziekenhuis. U kunt hiervoor bellen naar het algemene nummer van het ziekenhuis.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Of u (mogelijk) zwanger bent.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Heeft u na het spreekuur nog vragen? Neem dan contact op met de verpleegkundig specialist van de verpleegafdeling. U krijgt een kaartje met contactgegevens.

Meer informatie over uw opname leest op onze webpagina Voorbereiding Opname.

Gerelateerde informatie

Code CHI 25-AD

Terug naar boven