Vruchtbaarheidscentrum

Vergoeding vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen en vruchtbaarheidsonderzoek 2022

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ook voor 2022 met alle zorgverzekeraars contracten gesloten over de ziekenhuiszorg in de basisverzekering. Dat betekent dat u deze zorg volledig vergoed krijgt als u bij ons een behandeling start*.

Veel vruchtbaarheidsbehandelingen zijn opgenomen in de basisverzekering en worden dan ook volledig vergoed door uw zorgverzekeraar. Mocht u een aantal pogingen hebben gedaan, en het blijkt niet voldoende, dan kunt u eventueel ook nog een vergoeding krijgen voor extra behandelingen vanuit een aanvullende verzekering. 

Uitzonderingen op bovenstaande is de beperkte vergoeding van Zilveren Kruis aan verzekerden die bij hen een budgetpolis (Basis Budget of Selectief Polis) hebben afgesloten voor het jaar 2022 en de natura budgetpolis van ZEKUR (gewoon ZEKUR, onderdeel van VGZ). Hierna treft u hierover meer informatie aan.

Overweegt u een vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan? Dan is het goed om te weten dat verzekeraars een bovengrens qua leeftijd hanteren voor de vrouw om een vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan. Meestal betekent dit dat vrouwen tot een leeftijd van 42 jaar recht hebben op een vergoeding. Daarboven niet meer.

Heeft u vragen over vergoedingen, raadpleeg dan uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

* Mits basispakket en met inachtneming van wettelijk eigen risico en eigen bijdrage.

Ovulatie-Inductie (OI)

OI is een methode om de eisprong te stimuleren. Ook vrouwen ouder dan 35 jaar hebben soms baat bij deze behandeling. Bij ovulatie-inductie slik of prik je een medicijn dat de eisprong op gang brengt. OI wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Wel betaal je het eigen risico.

IUI of kunstmatige inseminatie (KI)

IUI is kunstmatige inseminatie en wordt volledig vergoed door de basisverzekering. De voorwaarde is wel dat de vrouw jonger is dan 42 jaar en dat er een verwijzing wordt gegeven door een arts. De kosten van een eventuele spermadonor worden niet vergoed. Ook de kosten voor IUI worden verrekend met een eventueel openstaand eigen risico.

Vergoeding IVF of ICSI

Een IVF (in vitro fertilisatie) of ICSI behandeling kan om verschillende redenen worden voorgesteld als een kinderwens niet vervuld is. De eerste 3 behandeling IVF of ICSI worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor betaal je het eigen risico. Voor een vierde behandeling en eventuele verdere behandelingen kun je een vergoeding krijgen vanuit een aanvullende verzekering. Het verschilt per zorgverzekeraar of een vierde of verdere behandeling wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

IVF 4e poging vergoed vanuit aanvullende verzekering

Als er meer dan 3 IVF of ICSI behandelingen nodig zijn voordat je zwanger bent, kun je hier een aanvullende verzekering voor afsluiten. De vierde poging, en soms meerdere pogingen hierna worden dan vergoed door de zorgverzekeraar. Het verschilt per zorgverzekeraar of een vierde of verdere behandeling wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

Zorgvraag en declaratie voor de man

Op het moment dat een man en een vrouw op de polikliniek komen met de zorgvraag infertiliteit, is in het begin vaak niet duidelijk wie de fertiliteitsproblematiek veroorzaakt.
In die situatie kan gesteld worden dat zowel de man als de vrouw een zorgvraag hebben ten aanzien van infertiliteit.

Tijdens het oriënterend vruchtbaarheidsonderzoek [OFO] wordt dan ook voor de man anamnese [ziektegeschiedenis] afgenomen in de vorm van een vragenlijst en zo nodig worden aanvullende onderzoeken uitgevoerd zoals onderzoek van het sperma.

In dit geval opent de arts ook voor de man een DBC zorgtraject die door het ziekenhuis wordt gedeclareerd aan de zorgverzekering van de man. Fertiliteitszorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering, waarbij rekening gehouden moet worden met de verrekening van het eigen risico.

Medicatie

Voor sommige medicijnen die gebruikt worden bij vruchtbaarheidsbehandelingen geldt een eigen bijdrage.

Beperkte vergoeding met een Basis Budget polis van Zilveren Kruis

Zilveren Kruis heeft het St. Antonius Ziekenhuis vanaf 2022 niet geselecteerd voor haar budgetpolissen (bekend onder de namen Basis Budget en ZieZo Selectief). Mocht u in 2022 een dergelijke polis van Zilveren Kruis hebben en besluiten toch in ons ziekenhuis behandeld te willen worden, dan moet u minimaal 25% van de kosten van uw vruchtbaarheidsbevorderende behandeling zelf betalen.

Daarnaast geldt, indien u bent doorverwezen door een ander ziekenhuis, dat u ook met een budgetpolis van Zilveren Kruis in 2022 zonder bijbetaling terecht kunt in ons ziekenhuis. Wel betaalt u het eigen risico.

Kijk hier voor meer informatie.

Aan uw zorgpas kunt u herkennen welke polis van Zilveren Kruis u heeft.

Zorgpas ZieZo Selectief Budgetpolis (maximaal 75% vergoed)

Deze pas geeft Zilveren Kruis uit voor de volgende polis:

  • ZiezoSelectief Polis

Zorgpas Basis Budget Budgetpolis (maximaal 75% vergoed)

Deze pas geeft Zilveren Kruis uit voor de volgende polissen:

  • Zilveren Kruis Basis Budget
  • Zilveren Kruis Internetbasis budget
  • Zilveren Kruis Basis Budget (ABN)
  • Zilveren Kruis Basis Budget (Rabobank)
  • IAK Zorg Plan Selectief (volmacht)
  • ZieZo Selectief Polis

Zorgpas Basis Zeker en Exclusief (100% vergoed)

De zorgpas van Zilveren Kruis waarvoor het ziekenhuis 100% is gecontracteerd.

Beperkte vergoeding met een Natura Budget polis van ZEKUR (VGZ)

De natura budgetpolis van ZEKUR (onderdeel van VGZ) vergoedt in 2022 wel de vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen, maar niet het voorafgaande onderzoek (intake, echo, bloedafname, eventueel eileideronderzoek, zaadonderzoek).

Mocht u in 2022 een dergelijke polis van ‘gewoon ZEKUR’ hebben en besluiten toch in ons ziekenhuis behandeld te willen worden, dan moet u minimaal 25% van de kosten van het oriënterend onderzoek zelf betalen. Met de polis van ‘gewoon ZEKUR vrij’ worden de kosten van de behandelingen en onderzoek in ons ziekenhuis wel vergoed.

Daarnaast geldt, dat als je bent doorverwezen door een ander ziekenhuis, je ook met een budgetpolis zonder bijbetaling terecht kunt in ons ziekenhuis. Wel betaal je het eigen risico. Deze uitzonderingen gelden niet voor de budgetpolissen van andere zorgverzekeraars, zij vergoeden uw zorg wel volledig in ons ziekenhuis als u een budgetpolis bij hen heeft afgesloten.

Contactgegevens

Voor vragen over vergoeding van zorg kunt u contact opnemen met de afdeling Debiteuren - T 088 320 85 00 (tijdelijk alleen bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09:00 tot 12.00 uur).

Terug naar boven