Behandelingen & onderzoeken

Zoledroninezuur (Infuustherapie thuis)

Een behandeling met het geneesmiddel zoledroninezuur kan in de thuissituatie plaatsvinden via een infuus. De apotheek bezorgt het geneesmiddel dan bij patiënten thuis en de gespecialiseerd thuiszorgverpleegkundige maakt het daar klaar. 

Deze informatie gaat over zoledroninezuur en hoe deze behandeling in uw thuissituatie wordt georganiseerd.

Meer over zoledroninezuur (Infuustherapie thuis)

Zoledroninezuur is een bisfosfonaat. Bisfosfonaten zijn medicijnen die ingrijpen op de balans tussen de bot afbrekende cellen en de bot aanmakende cellen.

Bisfosfonaten leggen als het ware een sterke beschermende laag over het oppervlak van de botten heen. Dit stabiliseert de botten, zodat de botomvorming op de juiste manier verloopt.

Omvorming van het bot vindt voortdurend plaats in elk lichaam. Daarbij wordt oud bot vervangen door nieuw bot, zodat de botten sterk en gezond blijven. In gezonde botten zijn twee soorten cellen actief bij de omvorming van het bot. Dit zijn cellen die bot aanmaken (osteoblasten) en cellen die bot afbreken (osteoclasten).

Onder normale omstandigheden is de activiteit van deze twee soorten cellen in evenwicht. Dat betekent dat het proces van botafbraak en botaanmaak in balans is en bot dus regelmatig vervangen wordt. Als het proces van botomvorming uit balans raakt, bestaat er een kans dat het bot zwak wordt (osteoporose) en is er een verhoogd risico op botbreuken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Een gespecialiseerd verpleegkundige maakt de zoledroninezuur klaar voor gebruik waarna ze dit bij u toedient. Zoledroninezuur wordt intraveneus (via een bloedvat) aan u toegediend.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen hiermee te maken.

Vaak (deze bijwerking komt voor bij 1 op de 10 mensen):

 • Hoofdpijn, een griepachtig ziektebeeld, koude rillingen, koorts, vermoeidheid, zwakte, slaperigheid, en bot-, gewrichts- en/of spierpijn, spierkramp, spierstijfheid, misselijkheid en braken, verlies van eetlust en diarree. Deze klachten verdwijnen over het algemeen na enkele uren of maximaal binnen drie dagen. Na de eerste twee behandelingen komen deze klachten vaker voor dan bij de vervolgtoedieningen. U mag zo nodig de klachten dempen door paracetamol te gebruiken, maximaal vier keer per dag twee tabletten. Duizeligheid en/of slaperigheid. Wanneer deze klacht optreedt, mag u niet autorijden en geen machines bedienen.
 • Bindvliesontsteking van het oog. Dit kan een troebel zicht geven of een ontsteking van/om het oog. 
 • Verandering van de nierfunctie.

Soms (deze bijwerking komt voor bij 1 op de 100 mensen):

 • osteonecrose van de kaak (meer uitleg hierover vindt u hieronder); 
 • onregelmatige hartslag;
 • allergische reactie. Dit herkent u aan kortademigheid en/of een zwelling van het gezicht en/of de keel.

Osteonecrose

Een van de zeer zeldzame maar mogelijke bijwerkingen van de toediening van zoledroninezuur is osteonecrose van het kaakbeen. Dit wordt gekenmerkt door blootliggend bot in het kaakbeen. Osteonecrose van de kaak kan spontaan ontstaan tijdens de behandeling of in samenhang met een tandheelkundige ingreep, zoals het trekken van tanden. Voordat u start met uw behandeling met zoledroninezuur, raden wij u aan uw gebit te laten controleren en behandelen bij de tandarts. Met een gezond gebit wordt osteonecrose zoveel mogelijk voorkomen.

Verschijnselen van osteonecrose kunnen zijn: 

 • pijn in de mond, aan de tanden en/of aan de kaak;
 • infecties in de mond (zwellingen of niet genezende, pijnlijke plekken in de mond of kaak); 
 • een verdoofd, zwaar of ongewoon gevoel in de kaak, tanden of kiezen; 
 • het los gaan zitten van een tand.

Om de kans op osteonecrose zo klein mogelijk te maken, is het belangrijk dat u zorgt voor een goede gebitshygiëne:

 • Poets uw tanden 2 x daags, waarvan 1x voor het slapen gaan. 
 • Spoel de mond goed na.
 • Poets met een zachte borstel.
 • Laat uw gebit elk half jaar controleren bij de tandarts. Laat de tandarts weten dat u behandeld wordt met zoledroninezuur.
 • Als u een kunstgebit draagt, zorg er dan voor dat deze goed past. 
 • Indien van toepassing: stop met roken. Roken vergroot de kans op osteonecrose.

Het is goed om voor en na de toediening extra te drinken, bijvoorbeeld één à twee glazen water voor die tijd en één à twee glazen water na de toediening. Voor een goede gezondheid van het bot is voldoende calcium en voldoende vitamine D noodzakelijk. De oncoloog kan u daarom zo nodig een combinatie medicijn voorschrijven.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw behandelaar. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken of alles eten of drinken?

Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dit medicijn gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn kent geen wisselwerking met andere medicijnen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Over gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding is onvoldoende bekend. Op grond van de farmacologische werking is schadelijkheid bij gebruik tijdens de zwangerschap mogelijk.

Uiterlijk

Zoledroninezuur is een heldere, kleurloze oplossing.

Hoe bewaar ik mijn medicijn?

Bewaar de zoledroninezuur volgens de bewaarinstructies op de verpakking. Bewaar beneden de 25 graden Celsius. Niet in de koelkast. Buiten bereik van kinderen houden.

Verpleegkundige zorg

Voor de toediening komt een verpleegkundige van een specialistische thuiszorgorganisatie bij u thuis. De zorg rondom zoledroninezuur is volledig met hen afgestemd.

Afhankelijk van waar u woont kan dit Specialistisch Team Midden-Nederland van Careyn, Santé Partners en Expert Care zijn. Met hen werken we al jaren goed samen.

Uw behandelaar meldt u aan bij deze specialistische thuiszorgorganisatie. Zij nemen telefonisch contact met u op om een afspraak voor de toediening te maken.

Bespreek de werkwijze voor het plannen van vervolgafspraken met de specialistische thuiszorgorganisatie. De werkwijze verschilt per organisatie. De ene organisatie maakt op de dag van toediening een vervolgafspraak, de andere organisatie vraagt u contact met hen op te nemen zodra de vervolgtoediening nodig is. Noteer dit dan in uw agenda ter herinnering.

Bloedafname

In bepaalde gevallen verzoeken wij 2 tot 4 weken voorafgaand aan de toediening van zoledroninezuur uw bloed te laten prikken. Dit kan op een van onze priklocaties bij u in de buurt.

Als bloed afgenomen moet worden ontvangt u hiervoor labformulieren per post thuis. Ontvangt u geen labformulieren, dan hoeft u geen bloed te laten afnemen. Bij ontvangen labformulieren kunt u een afspraak maken bij de bloedafname. Er zijn verschillende priklocaties waar u terecht kan. 

De apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis

Voor de toediening van zoledroninezuur wordt het medicijn zoledroninezuur bij u thuisbezorgd. De apotheek van het St. Antonius Ziekenhuis neemt de 1e keer telefonisch contact met u op om een bezorgafspraak te maken en eventuele vragen te beantwoorden.

De vervolgleveringen kunt u aanvragen via Mijn Antonius. U kunt zelf aangeven op welke dag u  de medicatie thuisbezorgd wilt krijgen. Maak uw Mijn Antonius-account aan als u deze nog niet heeft. Op de pagina van Mijn Antonius staat hoe u dit account kan aanmaken om toegang te krijgen. Controleer dan gelijk of uw adresgegevens nog kloppen.

Als u telefonisch een vervolglevering wilt aanvragen moet u minimaal 1 week van tevoren bellen naar T: 088 – 320 8100 (optie 5).

Vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. Heeft u nog vragen? U kunt altijd terecht voor meer uitleg en informatie bij:

 • Uw behandelaar in het St. Antonius Ziekenhuis: voor medische vragen. Deze kunt u stellen via de voor u bekende weg.
 • Afdeling Zorgbemiddeling van het St. Antonius Ziekenhuis: voor vragen over de organisatie van de zorg thuis T: 088 320 47 40.
 • De Apotheek van het St. Antonius: voor vragen over levering van medicatie T: 088 320 81 00 (optie 5).

Gerelateerde informatie

Code INT KAN 69-AD

Terug naar boven