Behandelingen & onderzoeken

Zorgevaluatie Orthopedie

De afdeling Orthopedie wil graag weten hoe onze patiënten onze zorg (hebben) ervaren. Op deze manier kunnen wij zien of onze zorg nog beter kan. Daarnaast kunnen wij zo nodig direct bijsturen in de zorg die patiënten van ons krijgen. 

Daarom ontvangt een groot deel van de orthopedie-patiënten een aantal vragenlijsten over hoe zij onze zorg ervaren. Bent u tevreden met de behandeling en het resultaat? Functioneert u beter dan voor de behandeling en heeft u minder pijn? Met behulp van deze vragenlijsten evalueren wij onze zorg. Hieronder leest u hier meer over.

Hiervoor gebruiken wij de vragenlijsten

De zorgevaluatie doen we aan de hand van veel gebruikte en gevalideerde (onderzocht op juistheid) vragenlijsten. Welke vragenlijsten er minimaal per patiëntengroep moeten worden afgenomen is vastgelegd door de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Dit wordt dus landelijk door iedereen op dezelfde manier gebruikt. In het St.  Antonius Ziekenhuis gebruiken wij de verzamelde gegevens op 3 manieren:

1. Om uw persoonlijke zorg te verbeteren

De resultaten van de vragenlijsten zijn direct zichtbaar in uw eigen patiëntendossier. Uw behandelend arts kan deze inzien en met u bespreken in de spreekkamer. Daarnaast kan uw arts zijn behandeling aan de hand van uw antwoorden aanpassen. Heeft u bijvoorbeeld in de vragenlijst aangegeven dat u veel pijn hebt, terwijl dat op dat moment in uw behandeling niet zo zou moeten zijn? Dan krijgt uw behandelend arts automatisch een bericht hierover. Hij kan vervolgens kijken of het nodig is om uw behandeling aan te passen of u uit te nodigen om naar de poli te komen voor een extra controleafspraak.

2. Om de zorg voor al onze patiënten te verbeteren

Per patiëntengroep kijken we naar hoe zij onze zorg ervaren en hoe we de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren, zodat deze nog beter aansluit bij de wensen van onze patiënten. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar de klacht waarmee de  patiënt naar ons is gekomen en het resultaat na de behandeling. Ook kijken we naar factoren die van invloed kunnen zijn op de uitslag van vragenlijsten, zoals leeftijd en geslacht. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat oudere patiënten de behandeling en het resultaat ervan anders ervaren dan jongere patiënten. Door naar dit soort aspecten te kijken kunnen we onze zorg nog beter afstemmen op onze patiënten.

3. Om de zorg landelijk te verbeteren

Hebt u een prothese gekregen? Bijvoorbeeld een heup- of knieprothese? Dan worden de resultaten ook aangeleverd aan de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI). De LROI is een onderdeel van de Nederlandse Orthopedische Vereniging die meer inzicht wil krijgen in de implantaten die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Er wordt op landelijk niveau geregistreerd welke protheses er worden gebruikt en hoe patiënten die protheses hebben gekregen het resultaat van de behandeling ervaren. Hierdoor kunnen problemen met protheses eerder gesignaleerd worden en kan de kwaliteit en veiligheid verbeterd worden. Meer informatie vindt u op lroi.nl

Vragenlijsten voor verschillende patiëntgroepen

We onderzoeken voor onze zorgevaluatie meerdere patiëntgroepen. We kijken bijvoorbeeld hoe patiënten met heup-, knie- of schouderproblemen onze zorg ervaren. Iedere patiëntgroep krijgt een eigen vragenlijst. Patiënten die een knieprothese hebben gekregen, krijgen dus vragen die specifiek gaan over de knie, terwijl patiënten met heupproblemen specifieke vragen over de heup krijgen. Naast deze specifieke vragen worden er ook algemene vragen over gezondheid, kwaliteit van leven en tevredenheid gesteld. Deze vragen zijn bij iedere patiëntgroep hetzelfde.

Omdat we standaard vragenlijsten gebruiken die landelijk gebruikt worden, mogen wij niets aan de vragenlijsten veranderen. Het kan dus zijn dat er vragen tussen zitten die u niet relevant vindt of die voor u niet relevant lijken. Hoewel wij begrijpen dat dit soort vragen lastig zijn, vragen wij u toch om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Vier vragenlijsten

U ontvangt op meerdere momenten een vragenlijst met exact dezelfde vragen. Op deze manier kunnen we goed in kaart brengen hoe uw herstel verloopt. De eerste vragenlijst ontvangt u  voor de operatie. De volgende vragenlijsten krijgt u 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar na de operatie. Het is belangrijk dat u alle vragenlijsten invult. Ook als u niet meer op controle hoeft te komen of denkt uitbehandeld te zijn. Dat geeft ons een beter beeld van de tevredenheid, pijn en het functioneren van onze patiënten op langere termijn.

Uw mening en uw privacy

U bent vrij om eerlijk uw mening te geven. Dus ook als u ontevreden bent. De antwoorden die u geeft, hebben geen enkele invloed op uw relatie met uw behandelend arts. Antwoorden zullen dan ook nooit tegen u gebruikt worden. Behalve om uw behandeling zo nodig bij te sturen, zullen gegevens alleen op groepsniveau (bijvoorbeeld alle mensen met een knieprothese) bestudeerd worden om de zorg die wij leveren te verbeteren. Deze anonieme groepsresultaten worden onder andere besproken in de vakgroep Orthopedie en worden gepresenteerd op onze website. Deze gegevens zijn dus niet naar u te herleiden. De gegevens kunnen op langere termijn ook gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

U doet mee via Mijn Antonius

Om de vragenlijsten in te kunnen vullen, moet u eerst een account aanmaken voor ‘Mijn Antonius’.  ‘Mijn Antonius’ is een beveiligde, persoonlijke online omgeving voor patiënten van het St. Antonius Ziekenhuis. U kunt hier 24 uur per dag inloggen. Om hiervan gebruik te kunnen maken moet u eerst een account aanmaken. Hier leest u wat ‘Mijn Antonius’ precies is en hoe u een account aanmaakt.

Zodra u een account hebt, ontvangt u een mail, waarin staat dat er een vragenlijst voor u klaar staat. Hebt u al een account? Dan ontvangt u automatisch een e-mail met daarin de uitnodiging om de vragenlijst in te vullen.

Iedere keer als er een nieuwe vragenlijst voor u klaarstaat, ontvangt u hierover een e-mail.

Contact

Hebt u vragen over ‘Mijn Antonius’? Neem dan contact op met de Mijn Antonius Helpdesk. Naar deze mailbox kunt u alleen vragen over Mijn Antonius sturen. Voor algemene vragen over onze zorgevaluatie kunt u contact opnemen met de poli Orthopedie, T 088 320 23 00.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code ORT 66-AD

Terug naar boven