Aandoeningen

Amputatie van de arm

Er kunnen verschillende redenen zijn om een armputatie te adviseren. In feite komen ze allemaal op hetzelfde neer: er is meestal een zodanige weefselschade (beschadiging of versterf), dat niet amputeren ernstige gevolgen heeft voor het verdere leven.

Bij een armamputatie betreft het vaak de gevolgen van een ernstige infectie, trauma of  kwaadaardige ziekte. Jaarlijks ondergaan enkele tientallen mensen een hand- of armamputatie.

Meer over amputatie van de arm

Tijdens opname in het ziekenhuis

  • De periode na de operatie is gericht op het herstel van de wond en de ontwikkeling van de functie in het restant van het geamputeerde lichaamsdeel.
  • Revalidatie en oefentherapie onder begeleiding van een revalidatiearts en de fysiotherapeut worden belangrijke zaken voor u. Op uw verzoek kan de maatschappelijk werker worden gevraagd ondersteuning te bieden bij het verwerken van de amputatie.

Revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis

  • De revalidatiearts bekijkt welke revalidatie- en prothesevoorzieningen voor u mogelijk zijn. De mogelijkheden hangen sterk af van uw lichamelijke conditie, eventuele ziekten of gebreken die u heeft, het amputatieniveau en de conditie van de stomp.
  • Patiënten met aan armamputatie worden meestal direct doorverwezen naar De Hoogstraat, het expertisecentrum op het gebied van begeleiding en behandeling van mensen met een aanlegstoornis of amputatie van de arm of hand.

Gerelateerde informatie

Code REV 28-A

Terug naar boven