Aandoeningen

Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg. 

Door het ruggenmerg lopen heel veel zenuwbanen. Een beschadiging (laesie) van deze zenuwbanen verbreekt het contact tussen hersenen, zenuwen, spieren en organen en heeft ernstige gevolgen. De spieren onder het niveau van de beschadiging ontvangen geen impulsen meer van de hersenen, waardoor ze verlamd zijn. De huid en organen geven geen signalen meer aan de hersenen met als gevolg gevoelloosheid en een gestoorde werking van bijvoorbeeld blaas, darmen en geslachtsorganen.

Meer over dwarslaesie

De plaats van de beschadiging bepaalt tot op welke hoogte in het lichaam er functieverlies is (hoge of lage dwarslaesie). De aard van de beschadiging bepaalt of er een volledig (complete dwarslaesie) of gedeeltelijk functieverlies is (incomplete dwarslaesie).

Behandelingen

Behandeling tijdens opname in het ziekenhuis

  • De periode na de operatie is gericht op het herstel van de functie.
  • Revalidatie en oefentherapie onder begeleiding van een revalidatiearts en de fysiotherapeut worden belangrijke zaken voor u.
  • De revalidatiearts geeft zo nodig advies over het reguleren van het plassen en de ontlasting.

Revalidatie na ontslag uit het ziekenhuis

  • De revalidatiearts bekijkt welke revalidatiebehandeling voor u mogelijk is. De mogelijkheden hangen sterk af van uw lichamelijke conditie, eventuele ziekten of gebreken die u hebt.
  • Als een multidisciplinaire behandeling nodig is, wordt u binnen de regio meestal verwezen naar revalidatiecentrum De Hoogstraat. De Hoogstraat is het dwarslaesiecentrum van Midden-Nederland en 1 van de 8 centra in Nederland die gespecialiseerd zijn in dwarslaesierevalidatie.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code REV 16-A

Terug naar boven