Behandelingen & onderzoeken Anesthesiologie

Proefblokkade bij pijnklachten

Een proefblokkade is een proefbehandeling waarbij de patiënt via een injectie een kortdurende verdoving krijgt. De verdoving wordt gezet om een indruk te krijgen van waar de pijnklachten precies vandaan komen en om te kunnen beoordelen of het zinvol is om verder te behandelen. Vaak zijn meerdere proefblokkades nodig, verdeeld over meerdere afspraken.

Voorbereiding

Allergie

Als u allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen, meld dit dan voor de ingreep aan ons. Een allergische reactie op een van deze middelen kan namelijk leiden tot jeuk, huiduitslag of kortademigheid en bloeddrukdaling en kan ernstige gevolgen hebben.

Zwanger

Informeert u ons voor de behandeling als (er een kans is dat) u zwanger bent.

Antistollingsmiddelen

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals carbasalaatcalcium (Ascal®) of acetylsalicylzuur, dan mag u deze doorgebruiken.

Gebruikt u andere bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) of een combinatie van deze medicatie? Bespreek dan vooraf met uw arts hoeveel dagen voor de behandeling u hiermee moet stoppen.

Vervoer regelen

Na deze behandeling kunt u niet zelf naar huis rijden. Het is daarom handig dat u vooraf regelt dat iemand u naar huis brengt na de behandeling.

Eten en drinken

U mag van voor deze behandeling gewoon eten en drinken, tenzij de arts u iets anders geadviseerd heeft.

Comfortabele kleding

U kunt gewoon gemakkelijk zittende kleding aantrekken. U hoeft geen pyjama aan.

Vaccinatie

Er moet minimaal 2 weken tussen een vaccinatie en de behandeling zitten. Dit betekent dat u in de 2 weken voor de behandeling geen vaccinatie mag krijgen. Ook mag u pas minimaal 2 weken na de behandeling een vaccinatie krijgen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Melden

Op de poli heeft u een afsprakenkaart meegekregen waarop staat hoe laat u zich moet melden bij welke afdeling. U kunt bij de informatiebalie de weg vragen naar deze afdeling. Op de afdeling wijst de doktersassistente of de verpleegkundige u de weg. Wanneer u aan de beurt bent, begeleiden wij u naar de behandelkamer.

Ingreep

 • De behandeling gebeurt op een pijnbehandelkamer of een operatiekamer. Behandeling op een operatiekamer betekent in dit geval overigens niet dat u geopereerd wordt. U hoeft ook niet onder narcose. U krijgt dan wel speciale OK-kleding aan.
 • U neemt plaats op de behandeltafel. Bij een blokkade ter hoogte van de nek ligt u op uw rug; bij een blokkade van de rug ligt u op uw buik.
 • Met behulp van röntgendoorlichting en het inspuiten van een kleine hoeveelheid contrastvloeistof zoekt de anesthesioloog de juiste plek op. Het inspuiten van de contrastvloeistof kan even pijnlijk zijn.
 • De arts spuit vervolgens de verdovende vloeistof in. Hierdoor wordt de pijngeleiding van de zenuw tijdelijk buiten werking gesteld.

Duur van de behandeling

De proefbehandeling duurt ongeveer 10 minuten. Daarna gaat u terug naar de wachtkamer of de Dagbehandeling. Als alles goed is, mag u even later weer naar huis. Uw verblijf in het ziekenhuis duurt bij elkaar tussen de 3 kwartier tot 2 uur.

Nazorg

Klachten na afloop

 • Sommige blokkades ter hoogte van de borstkas of ribben geven een klein risico op een klaplong; hierover zal de anesthesioloog u zo nodig nader informeren. Neem contact op met uw arts als u na de behandeling last krijgt van kortademigheid.
 • Na een proefblokkade kunt u kortdurend minder kracht in uw armen of benen hebben.

Resultaat

Tijdens uw volgende bezoek aan de anesthesioloog voor een proefbehandeling, kunt u vertellen welk effect de proefblokkade op uw pijnklachten heeft gehad. Het resultaat van de proefblokkade bepaalt de verdere behandeling.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code PP 04-B

Terug naar boven