Behandelingen & onderzoeken Anesthesiologie

RF-blokkade van het ganglion Gasseri (Sweet)

Radiofrequente (RF) behandeling van het ganglion Gasseri, volgens Sweet is een methode om pijnklachten bij trigeminusneuralgie, een bepaalde vorm van aangezichtspijn, te verminderen.Tijdens deze  behandeling wordt met behulp van röntgendoorlichting een speciale naaldelektrode via de wang naar de kern van de aangezichtszenuw (ganglion Gasseri) gebracht. Vervolgens wordt de zenuw met warmte behandeld.

Meer over trigeminusneuralgie

Wat is trigeminusneuralgie?

Trigeminusneuralgie is een bepaalde vorm van aangezichtspijn, waarbij heftige, pijnlijke, schietende, elektrische sensaties optreden in het verloop van de aangezichtszenuw (= nervus trigeminus). De pijn kan voorkomen in de 1e tak (voorhoofd, oog), maar meestal in de 2e tak (bovenkaak, neus) of 3e tak (onderkaak). Kenmerkend is dat de pijn optreedt na een prikkel die normaal niet pijnlijk is, zoals aanraken van de huid, eten, praten, tanden poetsen of een koude wind. Meestal wordt er geen oorzaak voor de pijnklachten gevonden. In relatief zeldzame gevallen wordt er bij nader onderzoek een oorzaak gevonden. Bekende oorzaken zijn een hersentumor, MS (multiple sclerose), of een bloedvat die tegen de kern van de aangezichtszenuw aandrukt. 

Hoe wordt trigeminusneuralgie behandeld?

Aanvankelijk zal geprobeerd wordt om de klachten te behandelen met medicijnen. Mocht dit niet of onvoldoende slagen, dan is er mogelijk een aanvullende behandeling nodig. Dit kan met een (radio-)chirurgische ingreep (Janneta procedure, gamma-knife behandeling).

De methode die hier wordt beschreven is de radiofrequente (RF) behandeling van het ganglion Gasseri, volgens Sweet. 

Voorbereiding

Antistollingsmiddelen

Gebruikt u bloedverdunnende medicatie zoals carbasalaatcalcium (Ascal®) of acetylsalicylzuur, dan mag u deze doorgebruiken.

Gebruikt u andere bloedverdunnende medicatie, zoals acenocoumarol (Sintrom®), fenprocoumon (Marcoumar®), clopidogrel (o.a. Plavix® en Grepid®), ticagrelor (o.a. Brilique® en Possia®), dabigatran (Pradaxa®), apixaban (Eliquis®), rivaroxaban (Xarelto®) of een combinatie van deze medicatie? Bespreek dan vooraf met uw arts hoeveel dagen voor de behandeling u hiermee moet stoppen.

Meld het als u allergisch bent

Voordat de ingreep plaatsvindt, is het belangrijk dat u aan ons meldt als u allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof of medicijnen. Een allergische reactie op een van deze middelen kan namelijk leiden tot jeuk, huiduitslag of kortademigheid en bloeddrukdaling.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Vervoer regelen

Na de behandeling mag u dezelfde dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Dit betekent dat u op de dag van de behandeling niet zelf mag autorijden, fietsen of ander voertuig besturen (u bent niet verzekerd in het verkeer). Regel daarom vooraf dat u door iemand anders naar huis gebracht wordt.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Dag van de behandeling

Van de poli heeft u een bevestiging gekregen waarop staat op welke afdeling u wordt verwacht. U kunt bij de informatiebalie vragen waar deze afdeling zich bevindt.

Rolstoel

Graag een van de rolstoelen meenemen die bij de hoofdingang staan. Deze kan nodig zijn om u na de behandeling weer naar de auto te brengen.

Vaccinatie

Er moet minimaal 2 weken tussen een vaccinatie en de behandeling zitten. Dit betekent dat u in de 2 weken voor de behandeling geen vaccinatie mag krijgen. Ook mag u pas minimaal 2 weken na de behandeling een vaccinatie krijgen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Ingreep

 • De behandeling vindt plaats op de pijnbehandelkamer. De behandeling kan gedaan worden door een anesthesioloog-pijnspecialist, een anesthesioloog in opleiding tot pijnspecialist of door een arts in opleiding tot anesthesioloog.
 • U neemt plaats op de behandeltafel, waarna u een infuus krijgt aangelegd. 
 • Via het infuus krijgt u een slaapmedicijn toegediend dat u onder lichte narcose brengt. 
 • Ook wordt de huid van de wang verdoofd.
 • Wanneer u onder narcose bent, brengt de anesthesioloog met behulp van röntgendoorlichting een speciale naaldelektrode via de wang naar de kern van de aangezichtszenuw.
 • Zodra de elektrode bij de aangezichtszenuw is, laten we u wakker worden om te controleren of de elektrode op de juiste plek zit. Door een klein stroompje door de elektrode te laten lopen, kunt u aangeven of dit de plaats is waar de pijn altijd zit.
 • Hierna brengt de arts u weer in slaap.
 • Als u weer slaapt, verwarmt de arts de naald. Hierdoor ontstaat er een wondje in de kern van de aangezichtszenuw die de pijn veroorzaakt.
 • Als u wakker bent, test de arts met een scherp naaldje of de pijn minder scherp aanvoelt.

Tijdens de gehele behandeling wordt uw hartritme en zuurstofgehalte gecontroleerd.

Duur ingreep

De behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Daarna gaat u terug naar de afdeling Dagbehandeling. Daar houdt de verpleegkundige u gedurende een uur extra in de gaten. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en polsslag. Als alles goed is, mag u na enkele uren weer naar huis. Uw verblijf in het ziekenhuis duurt bij elkaar ongeveer 3 uur.

Nazorg

Na de behandeling kunt u last hebben van:

 • Napijn

Na de behandeling kunt u napijn hebben die brandend aanvoelt. Ook de oorspronkelijke pijn kan nog 2 weken aanhouden. In overleg met uw arts kunt u hiervoor eventueel pijnstillers gebruiken. Als de napijn verdwenen is, kunt u de pijnstillers die u voor de behandeling gebruikte in overleg met uw arts langzaam gaan verminderen. Het beste resultaat zien we doorgaans 6 tot 8 weken na de behandeling.

 • Doof gevoel

Ook kunt u na de behandeling een een doof gevoel hebben in een deel van uw gezicht. Dit komt doordat er een geringe beschadiging in de aangezichtszenuw moest worden aangebracht om de pijn weg te krijgen. In de meeste gevallen verdwijnt dit dove gevoel binnen een paar maanden, echter kan ook blijven bestaan.

Complicaties

Complicaties die kunnen optreden na deze behandeling zijn:

 • Hematoom

Als er tijdens het inbrengen van naaldelektrode een bloedvaatje is geraakt in de wang, dan kan er een bloeduitstorting (hematoom) ontstaan.

 • Hersenvliesontsteking

Uiterst zelden treedt er hersenvliesontsteking op doordat via de elektrode bacteriën uit het wangslijmvlies in het hersenvocht zijn gekomen.

Als u binnen 6 uur na de behandeling hoge koorts (boven 38.5 °C), hoofdpijn en nekstijfheid krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw anesthesioloog, zodat u zo snel mogelijk met antibiotica kunt beginnen.

 • Allergische reactie

Neem direct contact op als u na de behandeling kortademig wordt. Dit kan duiden op een allergische reactie.

Resultaat

Over het algemeen heeft de behandeling goed resultaat. In een aantal gevallen zal een herhaling van de behandeling noodzakelijk zijn. In sommige gevallen is de naald niet voldoende warm gemaakt om de pijn goed te kunnen behandelen. Er is dan ‘te voorzichtig’ behandeld.  Als dit het geval is, kan het nodig zijn de behandeling te herhalen met een hogere naaldtemperatuur. Een andere reden om de behandeling te herhalen is dat de behandelde zenuw weer herstelt, waardoor pijn binnen een half jaar tot 10 jaar kan terugkomen.

Contact opnemen

 • Als u binnen 6 uur na de behandeling hoge koorts (boven 38.5 °C), hoofdpijn en nekstijfheid krijgt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw anesthesioloog zodat u zo snel mogelijk met antibiotica kunt beginnen.
 • Neem direct contact op als u na de behandeling kortademig wordt. Dit kan duiden op een allergische reactie.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code PP 17-B

Terug naar boven