Behandelingen & onderzoeken

Doelgerichte therapie bij hematologische aandoeningen

Bij deze therapie worden stoffen gebruikt die van nature in het lichaam voorkomen.

Bij doelgerichte therapie wordt gebruik gemaakt van de volgende soorten medicijnen:

Meer over de werking van doelgerichte therapie

 • Monoklonale antistoffen: werking via immuunsysteem
 • Angiogeneseremmers: werking door aanmaak bloedvaten te remmen
 • Proteasoomremmers: werking door werking van bepaalde enzymen te verstoren

Monoklonale antistoffen

Het immuunsysteem van het lichaam gebruikt antistoffen bij de bestrijding van infecties. Antilichamen kunnen ook gebruikt worden in de behandeling van kanker. Een monoklonaal antilichaam (monoklonaal betekent afkomstig uit één enkele cel) herkent eiwitten die worden aangetroffen op het oppervlak van bepaalde cellen. Zodra het monoklonaal antilichaam het eiwit herkend, klampt het zich vast aan deze cel en worden reacties teweeggebracht die de cellen vernietigen.

Voorbeeld

Rituximab bij non Hodgkin-lymfoom.

Belangrijkste bijwerkingen

 • Allergische reactie, wat zich kan uiten in benauwdheid
 • Lage bloeddruk
 • Huiduitslag

Deze verschijnselen verdwijnen bij het stoppen van het infuus. Verder kan een grieperig gevoel optreden en temperatuurverhoging.

Angiogeneseremmers

Tumoren hebben zuurstof en voedingsstoffen nodig. Deze voedingsstoffen halen zij uit het omringende netwerk van bloedvaten. De aanmaak van bloedvaten wordt angiogenese genoemd. Angiogeneseremmers verstoren de ontwikkeling van deze bloedvaten, waardoor de kanker niet kan overleven.

Voorbeelden

Lenalidomide en thalidomide bij multipel myeloom.

Belangrijkste bijwerkingen

 • Slaperigheid
 • Huiduitslag met of zonder koorts
 • Prikkelingen
 • Tintelingen
 • Doof gevoel in met name handen en voeten

Proteasoomremmers

Proteasomen zijn enzymen die in alle cellen van het lichaam voorkomen en een belangrijke rol spelen in de controle van de celfuncties en de celgroei. Proteasoomremmers verstoren de werking van deze enzymen. Omdat kankercellen gevoeliger zijn voor proteasoomremmers dan normale cellen, zullen zij daarom eerder sterven.

Voorbeeld

Bortezomib bij multipel myeloom.

Bijwerkingen

 • Vermoeidheid
 • Weinig kracht hebben
 • Misselijkheid
 • Diarree
 • Verminderde eetlust
 • Verstopping
 • Laag aantal bloedplaatjes
 • Een vreemd gevoel in handen en/of voeten (bijvoorbeeld tintelingen of een brandend gevoel)
 • Koorts
 • Overgeven
 • Lage bloeddruk en bloedarmoede.

Expertise en ervaring

De hematologen van het St. Antonius Kankercentrum hebben veel ervaring met de behandeling van hematologische vormen van kanker, zoals leukemie, multipel myeloom, Hodgkin/Non Hodgkin en de ziekte van Waldenström. Binnen ons centrum worden specialistische behandelingen uitgevoerd zoals stamceltransplantatie.

Meer informatie

Websites

Web App 'Hematologie St. Antonius'

Zoekt u meer informatie over een ziektebeeld, onderzoek, behandeling, het hematologie team of ondersteunende informatie rondom uw ziekte en behandeling? Dan kunt u onze Web App Hematologie raadplegen. Deze website kunt u vinden door het scannen van onderstaande QR-code:

QR-code

of het intoetsen van het internetadres in de adresbalk: https://saz.bf-bedside.com/

Om onze internetpagina een volgende keer snel terug te vinden raden wij u aan om deze pagina aan uw favorieten toe te voegen. Om de pagina toe te voegen aan uw favorieten, klikt u op de ‘ster’ rechtsboven in de adresbalk. Klik dan op ‘aan favorieten toevoegen’ en vervolgens op ‘toevoegen’ in het geval u Internet Explorer gebruikt of ‘Bookmark toevoegen’ in het geval van Chrome.

Gerelateerde informatie

Code HEM KAN 08-B

Terug naar boven