Behandelingen & onderzoeken

EBUS

Bij een EBUS (endo bronchiale ultrasound scopie) worden de luchtwegen bekeken met een speciale bronchoscoop met echokop. Dit is een flexibele buis met een kijkinstrument dat het weefsel en de bloedvaten in de ruimte tussen de longen zichtbaar maakt met ultrasone geluidsgolven.

De longarts prikt tijdens het onderzoek weefsel/lymfeklieren aan via de bronchoscoop met een dunne naald. Dit gebeurt onder narcose omdat de longarts heel nauwkeurig moet kunnen werken en u niet mag bewegen. Het doel van het onderzoek is om een diagnose te stellen of te beoordelen wat voor weefsel er in de lymfeklieren zit.

Voorbereiding

Dagopname

U wordt voor dit onderzoek opgenomen op de verpleegafdeling en u kan in principe in de avond weer naar huis, mits er geen complicaties optreden.

Voorbereiding op uw dagbehandeling (met operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Dagbehandeling in het St. Antonius Ziekenhuis leest u hoe zich op uw dagbehandeling voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Niet eten en drinken voor dit onderzoek

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 00.00 uur s’nachts niets meer mag eten en/of drinken. Bij een droge mond of tandenpoetsen mag u wel uw mond spoelen met water en het water uitspugen.

Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groot dat er tijdens de ingreep, eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan bovenstaande voorschriften houdt.

Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om het onderzoek niet door te laten gaan!

Medicijnen

Gebruikt u ‘s ochtends medicijnen? Dan mag u deze ’s ochtends innemen vóór 07.00 uur met zo min mogelijk water. Bent u diabetespatiënt ? Dan zal de longarts u  informeren over uw medicijngebruik voor het onderzoek.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, zoals Sintrom® of Marcoumar®, Apixaban® of Rivaroxaban® of clopidogrel®? Laat dit dan van tevoren weten aan de longarts of verpleegkundige. Uw bloed mag namelijk niet te ‘dun’ zijn voor dit onderzoek. Als u bepaalde bloedverdunners gebruikt, wordt de ochtend voor het onderzoek bij u bloed geprikt. Zo kunnen wij zien hoe dun uw bloed is.

Begeleiding

U wordt volledig in slaap gebracht, dus u mag na het onderzoek niet zelf naar huis rijden. Het is daarom noodzakelijk dat u vooraf regelt, dat er iemand is die u naar huis brengt na het onderzoek. Ook in de nacht kunnen er nog complicaties optreden, dus zorg ervoor dat u niet ‘s nachts alleen bent.

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de polikliniek Longziekten.

Onderzoek

Voorbereiding onderzoek

Preoperatieve Screening

Voorafgaand aan de bronchoscopie met EBUS heeft u een afspraak bij de Preoperatieve Screening (poli Anesthesiologie). Daar heeft u een gesprek met een anesthesioloog. Dit is een arts die gespecialiseerd is in pijnstilling en het toedienen van narcose (slaapmiddel). Hij/zij beoordeelt of u veilig in slaap gebracht kunt worden.

Opname

Op de dag van de bronchoscopie met EBUS meldt u zich op de telefonisch afgesproken tijd op de besproken afdeling. Deze tijd is leidend, ook als Mijn Antonius een ander tijdstip aangeeft!

Naar de operatieafdeling

Wanneer u aan de beurt bent, vraagt de verpleegkundige u operatiekleding aan te trekken en uw eventuele gebitsprothese uit te doen. Vervolgens wordt u in uw bed naar de wachtruimte (holding) van de operatieafdeling gebracht.

Het onderzoek

 • De anesthesieverpleegkundige komt u in de wachtruimte (holding) ophalen.
 • U mag in uw eigen bed blijven liggen en hoeft niet over te stappen op de operatietafel.
 • De anesthesieverpleegkundige brengt vervolgens een infuus in.
 • Hierna volgt de time out met u, de longarts en de anesthesioloog. Hierbij wordt nog een keer gevraagd naar uw naam, geboortedatum en wat voor onderzoek de longarts gaat doen. Dit is voor uw veiligheid.
 • Via het infuus krijgt u vervolgens een narcosemiddel toegediend door de anesthesioloog. Hierdoor valt u in slaap.
 • Tijdens de narcose brengt de longarts de speciale bronchoscoop in, via de beademingsbuis naar uw luchtwegen.
 • Via de bronchoscoop prikt de longarts met een dunne naald het lymfklierweefsel aan om dit te kunnen opsturen voor onderzoek.

Duur onderzoek

Het onderzoek onder narcose duurt 30 tot 45 minuten.

Na het onderzoek

Op de uitslaapkamer

Na het onderzoek wordt u wakker op de uitslaapkamer (Recovery). De verpleegkundige controleert u daar regelmatig. Na het onderzoek zit het infuus nog in uw arm. Ook kan het zijn dat er een slangetje in uw neusgaten zit, waardoor u wat extra zuurstof krijgt. De anesthesioloog bezoekt u zodra u goed wakker bent en controleert of alles in orde is. Als alles goed is gegaan, kunt u terug naar de verpleegafdeling.

Verpleegafdeling

Als u weer terug bent op de verpleegafdeling, controleert de verpleegkundige u regelmatig. Ook gaat hij/zij na of u benauwd bent of slijm in uw luchtwegen heeft. Voelt u zich goed en bent u niet misselijk, dan mag u vlak na het onderzoek weer wat eten en drinken. Het infuus blijft zitten totdat u naar huis gaat.

Naar huis

De meeste patiënten kunnen aan het einde van de dag weer naar huis. De zaalarts moet hier toestemming voor geven.

Nazorg

Klachten

Het kan zijn dat u nog enige tijd een geïrriteerd gevoel in uw keel heeft en wat moeilijk kunt slikken. Dit komt door de beademingsbuis en gaat bijna altijd vanzelf over. Ook kunt u na afloop wat bloederig slijm ophoesten of wat benauwd zijn. Dit is normaal en kan geen kwaad.

Vertel uw klachten wel altijd aan een verpleegkundige!

Uitslag onderzoek

Het duurt 5 tot 7 werkdagen voordat alle uitslagen van het onderzoek er zijn. De longarts bepaalt op basis daarvan of er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn. De longarts spreekt met u af wanneer de uitslag besproken wordt.

Contact opnemen

 • Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact op tijdens kantooruren met de poli Longgeneeskunde, T 088 320 14 00.

 • Heeft u lichamelijke klachten na het onderzoek/de behandeling en maakt u zich zorgen?

Dan kunt u de eerste 24 uur na uw onderzoek/behandeling tijdens kantooruren contact opnemen met de poli Longgeneeskunde, T 088 320 14 00. Buiten kantooruren kunt u contact leggen met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00. Daarna neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen, zoals longfibrose, longontsteking, sarcoïdose, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2.000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum en het ROW Expertisecentrum.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Meer informatie over longkanker vindt u op onderstaande websites:

Gerelateerde informatie

Code LBK 03-O

Terug naar boven