Behandelingen & onderzoeken

Ketamine-infuustherapie

Bij chronische pijnklachten kan een behandeling met ketamine, ook wel esketamine of ketanest genoemd, helpen. Deze behandeling wordt via het infuus gegeven. Hiervoor is een verblijf van een of meerdere dagen in het ziekenhuis nodig.

Als voorbereiding op de behandeling, vragen we u om onderstaande informatie goed door te lezen. Uw pijnspecialist heeft al enkele zaken met u besproken. Het kan zijn dat uw situatie anders is dan hier wordt beschreven.

Meer over ketamine-infuustherapie

Wat is ketamine-infuustherapie?

Ketamine is een medicijn dat de overgevoeligheid van het centraal zenuwstelsel onderdrukt. Hierdoor kan mogelijk een sterke pijnstilling worden bereikt. Doordat ketamine op een nog onbekende manier de zenuwcellen kan veranderen, kan het pijnstillende effect langer duren dan dat het middel in uw lichaam zit. Via een infuus wordt met een pompje de medicatie continu toegediend.

Ketamine-infuus kan worden toegepast bij:

 • Chronische zenuwpijn.
 • CRPS (Complex Regionaal Pijn Syndroom).

Ketamine mag niet worden voorgeschreven als sprake is van:

 • Zwangerschap
 • Ernstige hart- en vaataandoeningen
 • Verhoogde hersendruk
 • Bepaalde leverfunctiestoornissen
 • Onbehandelde hypertensie (hoge bloeddruk)

Is bij u sprake van een van bovengenoemde omstandigheden, bespreek dit dan vooraf met uw arts.

Resultaat

Ketamine heeft in enkele studies een gunstig effect laten zien op de pijn bij patiënten met chronische zenuwpijn en CRPS. Bij een aantal verdwijnt de pijn zelfs voor langere tijd. Of dit bij u ook het geval zal zijn, kunnen we helaas niet van tevoren voorspellen.

Het uiteindelijke resultaat van deze behandeling is niet altijd direct merkbaar, soms merkt u er pas iets van na enkele weken. Zo nodig kan de behandeling worden herhaald. Dit bespreekt de pijnspecialist dan met u.

Voorbereiding

Opname in het ziekenhuis

Voor deze behandeling wordt u een of meerdere dagen opgenomen in St. Antonius Ziekenhuis Utrecht, op verpleegafdeling 4A.

 • Om eventuele misselijkheid te voorkomen, adviseren we u om op de dag van opname een licht ontbijt te nemen. Dit betekent een beschuitje met een kopje thee of zwarte koffie (zonder melk).
 • Gebruik uw eigen medicatie volgens voorschrift.
 • Zorg dat u voor de duur van de opname uw eigen medicatie meeneemt.
 • Draag op de dag van uw opname makkelijk zittende kleding.
 • U mag op de dag van ontslag nog niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorg daarom ervoor dat iemand u naar huis kan brengen.
 • Er moet minimaal 2 weken tussen een vaccinatie en de behandeling zitten. Dit betekent dat u in de 2 weken voor de behandeling geen vaccinatie mag krijgen. Ook mag u pas minimaal 2 weken na de behandeling een vaccinatie krijgen.
 • Neem geen contant geld of waardevolle spullen mee naar het ziekenhuis.
 • Neem iets ter ontspanning mee.
 • Het is tijdens de opname voor de behandeling met ketamine niet mogelijk om te roken.

Algemene informatie over uw opname vindt u bij Opname in het ziekenhuis.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

U wordt om 10.00 uur verwacht op de verpleegafdeling 4A in ons ziekenhuis in Utrecht. U  mag zich melden bij de balie van de verpleegafdeling. Vervolgens vindt onderstaande plaats:

 • De verpleegkundige houdt het opnamegesprek met u.
 • De verpleegkundig pijnconsulent komt kennismaken en informeert u over de behandeling. Als u nog vragen heeft over de behandeling, kunt u deze stellen.
 • Tussen 10.30 en 11.00 uur wordt u in bed naar de recoveryafdeling gebracht. Hier wordt een infuusnaald bij u ingebracht.
 • U wordt aan de monitor aangesloten voor de bewaking van uw bloeddruk, hartfrequentie en ademhaling.
 • De pijnspecialist dient u een startdosis ketamine toe.
 • Aan het infuus wordt een pompje gekoppeld, waarmee de ketamine wordt toegediend.
 • Uw verblijf op de recovery duurt ongeveer één uur.
 • Vanwege het regelmatig controleren van uw bloeddruk, hartfrequentie, ademhaling en eventuele bijwerkingen moet u de eerste middag op uw kamer blijven.
 • Afhankelijk van hoe het met u gaat, mag u in overleg met de verpleegkundige 's avonds de kamer verlaten.
 • Tijdens uw opname wordt bloed bij u afgenomen om uw leverfuncties te controleren.
 • Op de dag van ontslag wordt rond 11.00 uur het infuus gestopt en verwijderd.
 • Als u zich goed voelt mag u na één uur onder begeleiding met ontslag. U mag niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Dit geldt alleen voor de dag van ontslag, de volgende dag mag u weer deelnemen aan het verkeer.
 • U krijgt een afspraak mee voor een telefonisch consult bij uw pijnspecialist. Deze afspraak vindt zes weken na de behandeling plaats.

Nazorg

Mogelijke complicaties en bijwerkingen

In sommige gevallen kan na het inbrengen van het infuus irritatie van de vaten ontstaan(flebitis). Als hier sprake van is, wordt een nieuwe infuusnaald ingebracht.

Mogelijke bijwerkingen van ketamine kunnen zijn:

 • Dubbelzien
 • Dronken gevoel
 • Slaperigheid
 • Misselijkheid, braken
 • Hallucinaties, nare dromen
 • Angstgevoelens, verwardheid
 • Vergeetachtigheid
 • Snelle hartslag
 • Hoge bloeddruk
 • Kortademigheid
 • Benauwdheid
 • Verminderd coördinatievermogen
 • Duizeligheid
 • Verhoogde speekselvloed
 • Leverfunctiestoornissen.
 • Plasproblemen en ketamine-gerelateerde blaasproblemen (aangetoond bij veel te veel gebruik van recreatieve ketaminegebruik als partydrug).

Bovengenoemde bijwerkingen zijn reversibel (omkeerbaar) en kunnen tijdens de eerste dag optreden om daarna in intensiteit af te nemen.

Bij misselijkheid en braken kunnen we u eventueel medicijnen geven om dit tegen te gaan. Soms is het nodig om de dosering van ketamine aan te passen of de behandeling te onderbreken.

Wanneer contact opnemen

Wanneer u thuis problemen krijgt of dringende vragen heeft, dan kunt u op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur de polikliniek Pijnbestrijding bellen op 088 - 320 68 00.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel ze dan gerust aan uw pijnspecialist via de polikliniek.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code PP 31-B

Terug naar boven