Behandelingen & onderzoeken

Littekenbreuk repareren

Bij het reparen van een littekenbreuk herstelt de chirurg tijdens de operatie een onderbreking in de buikwand. De littekenbreuk is meestal onstaan door een zwakke plek in de buikwand tijdens herstel na een vorige operatie.

Wanneer een kleine breuk geen klachten geeft, is een operatie niet nodig. Bij breuken die groter worden of breuken die klachten geven wordt een operatie vaak wel geadviseerd. Over het algemeen is het repareren van een littekenbreuk een vrij grote operatie.

Meer over littekenbreuk

Wat is een littekenbreuk?

Een littekenbreuk is een onderbreking in de spierlaag van de buikwand. De meest voorkomende oorzaak van het ontstaan van een littekenbreuk is dat de buikwand na een vorige operatie niet goed is genezen. Dat kan zijn gebeurd door een bloeduitstorting, eventueel samen met een ontsteking. Ook kan een littekenbreuk zijn ontstaan door een slechte lichamelijke conditie of door het gebruik van bepaalde medicijnen. Het kan ook zijn dat de patiënt zo ernstig ziek was dat de wond in de buikwand niet gesloten kon worden en vanzelf is dichtgegroeid, waarna vaak een littekenbreuk ontstaat.

Diagnose en onderzoek

De arts stelt de diagnose aan de hand van lichamelijk onderzoek. Een littekenbreuk is meestal gemakkelijk vast te stellen wanneer de patiënt staat. Aanvullend onderzoek is bij kleine littekenbreuken over het algemeen niet nodig. Bij grote littekenbreuken kan beeldvormend onderzoek nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een echo of een CT-scan (een computer röntgen onderzoek) om goed te kunnen bekijken hoe de breuk hersteld kan worden.

Als het operatierisico te groot lijkt of als er geen herstelmogelijkheden zijn, kan besloten worden niet te opereren. De patiënt wordt dan aangeraden een aangemeten korset of breukband te dragen.

Voorbereiding

Voorbereiding op uw dagbehandeling (met operatie)

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Dagbehandeling in het St. Antonius Ziekenhuis leest u hoe zich op uw dagbehandeling voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Zwangerschap

Bent u (mogelijk) zwanger? Laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten.

Vervoer regelen

Houdt u er rekening mee dat u na de ingreep niet zelf auto mag rijden. Wij raden u daarom aan ervoor te zorgen dat iemand u na uw ontslag uit het ziekenhuis weer naar huis kan brengen. 

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dan moet u hier, in overleg met uw arts, voor de ingreep soms tijdelijk mee stoppen. Uw arts geeft aan hoelang van tevoren u met de medicijnen moet stoppen. Het is belangrijk dat u ook aan de Trombosedienst doorgeeft dat u voor de behandeling een aantal dagen met uw medicijnen stopt. Voor de ingreep controleren we uw bloed. Is uw bloed dan nog te dun, dan kan de ingreep niet doorgaan en plannen we met u een nieuwe afspraak.

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor jodium, contrastvloeistof, bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of andere stoffen. 

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt (ook geen nagellak).

Kleding

 • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
 • Neem een schone set kleding mee voor het geval u een nachtje moet blijven en een paar warme sokken.
 • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de behandeling? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt.

Behandeling

Verdoving (anesthesie)

Bij een operatie kunt u plaatselijk of geheel verdoofd (narcose) worden. Uw arts bespreekt met u welke vorm van verdoving in uw situatie het meest geschikt is.

Informatie over de verschillende soorten verdovingen en de gang van zaken leest u op onze webpagina Onder anesthesie.

Dagopname

Afhankelijk van de omstandigheden, vindt de operatie plaats in dagbehandeling.

Melden

Op de brief met de opnamegegevens staat waar en hoe laat u zich op de operatiedag dient te melden.

De operatie

Over het algemeen is het repareren van een littekenbreuk een vrij grote operatie. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om de spierlagen van de buikwand van elkaar los te maken zodat er ruimte is om de littekenbreuk in de buikwand te sluiten. Dat gaat gepaard met grote wondgebieden in de buikwandspieren. Soms is voor herstel van een littekenbreuk een kunststofmat nodig om het defect te kunnen sluiten.

Duur operatie

Een littekenbreukoperatie duurt gemiddeld een uur. 

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij dit soort operaties de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.

Door de grootte van de ingreep en het eventuele gebruik van kunststof materialen is er een verhoogd risico dat de wond niet goed geneest. Dat kan zorgen voor een wondinfectie of het ontstaan van een nieuwe littekenbreuk.

Daarnaast kunnen er na de operatie tijdelijk ademhalingsproblemen ontstaan. Door het sluiten van de breuk is de ruimte voor normale buikademhaling minder groot dan dat deze voor de operatie was.

Nazorg

Op de verpleegafdeling

Het kan zijn, dat u direct na de operatie door een aantal slangetjes verbonden bent met apparaten. Bijvoorbeeld:

 • Eén of twee infusen om vocht binnen te krijgen.
 • Een dun slangetje in uw rug voor pijnbestrijding.
 • Een slangetje (sonde) in uw neus, die via de slokdarm in de maag zit om een te veel aan maagsap af te zuigen.
 • Een slangetje (drain) in uw buik om eventueel bloed en wondvocht af te voeren.
 • Een slangetje (blaaskatheter) voor afvoer van urine.

Afhankelijk van uw herstel na de operatie worden al deze slangetjes verwijderd. In de loop van de dagen na de operatie gaat het drinken steeds iets beter en gaat u van vloeibare voeding weer op vaste voeding over. Daar is geen vast schema voor. U krijgt de eerste dagen drinken en eten naarmate uw maagdarmstelsel dat kan verdragen. Korte tijd na de operatie is het vaak goed het wondgebied bij hoesten en persen wat te ondersteunen met uw hand. Bij grote buikwandoperaties wordt soms een elastisch steunverband aangelegd.

Ontslag uit het ziekenhuis

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor de controle op de polikliniek. Als de arts hechtingen aan de buitenkant van de wond geplaatst heeft, dan worden deze tijdens deze afspraak (10 tot 14 dagen na de operatie) verwijderd. Het kan ook zijn dat de arts u vraagt deze hechtingen door de huisarts te laten verwijderen. 

Herstel

Afhankelijk van de operatiemethode, de grootte van de ingreep en individuele factoren kunt u na ontslag nog enige tijd hinder hebben van het gebied in uw lichaam dat geopereerd is. Het hervatten van uw dagelijkse activiteiten en de mogelijkheid om weer wat te tillen zijn daarvan afhankelijk. Uw arts geeft u hierover enkele adviezen.

Bewegen

Bewegen is gezond, ook na een operatie van een littekenbreuk. Zwemmen, wandelen, fietsen of seks hebben zijn activiteiten die u zonder bezwaar kunt doen, als het geen klachten aan uw herstellende wond geeft. Het is verstandig om tillen en andere zware activiteiten te beperken tot zo'n 3 weken na de ingreep. Daarna kunt u deze ativiteiten weer langzaam opbouwen.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Chirurgie, T 088 320 19 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Chirurgie, T 088 320 19 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is één van de beste chirurgische centra van Nederland. Onze chirurgen zijn trots op de expertise in gecompliceerde chirurgische aandoeningen en zorg, maar ook op het perfectioneren van de zorg die nodig is bij veelvoorkomende, minder complexe aandoeningen. Hierbij kunt u denken aan galstenen (meer dan 600 patiënten per jaar), liesbreuken (meer dan 500 patiënten per jaar), spataderen (meer dan 1200 patiënten per jaar), aambeien en (vet)bulten.

We werken met de nieuwste onderzoeks- en behandeltechnieken en passen graag behandelingen toe die minder belastend zijn voor de patiënt. Dankzij een minder belastende ingreep verloopt het herstelproces sneller en komen complicaties minder vaak voor.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code CHI 147-B

Terug naar boven