Behandelingen & onderzoeken

Meniscushechting (meniscopexie)

De meniscus is een belangrijke schokbreker in de knie en gemaakt van kraakbeenachtig weefsel. U heeft aan de binnen- en buitenzijde van de knie een meniscus. De meniscus kan scheuren door een verdraaiing van de knie. 

Bij mensen ouder dan 45 jaar wordt de kwaliteit van het meniscusweefsel minder en kan er ook spontaan een scheur in de meniscus ontstaan.

Meer over meniscushechting (meniscopexie)

Wanneer uw huisarts vermoedt dat u een meniscuslaesie heeft, zal hij u eerst een aantal dagen rust en eventueel pijnstillers voorschrijven. Uw meniscus kan namelijk ook vanzelf genezen. Afhankelijk van uw klachten, adviseert de huisarts u met krukken te lopen of met fysiotherapie te starten. Gaan uw klachten niet over of zit uw knie voortdurend op slot, dan verwijst uw huisarts u door naar de orthopeed.

Om vast te stellen of u een meniscuslaesie heeft, doet de orthopeed eerst lichamelijk onderzoek. De orthopeed onderzoekt waar de pijn zit, controleert of er vocht in de knie is en test de gewrichtsbanden. Daarnaast laat de orthopedisch chirurg een röntgenfoto maken. Een MRI-scan kan als aanvullend onderzoek gebruikt worden om de meniscus in beeld te brengen. Vaak besluit de orthopeed eerst een periode af te wachten om te kijken of de klachten vanzelf minder worden. U krijgt over het algemeen ook een verwijzing voor fysiotherapie. Als de klachten hiermee niet verbeteren of er is sprake van aanhoudende slotklachten, kan een kijkoperatie (artroscopie) in de knie een volgende stap zijn.

Bij patiënten jonger dan 45 jaar is een gescheurde meniscus meestal het gevolg van een ongeval. Bij een kijkoperatie wordt dan allereerst gekeken of de meniscus kan worden gehecht. Als dit niet het geval is, kan het gescheurde gedeelte van de meniscus worden weggehaald. Bij patiënten ouder dan 45 jaar is de scheur in de meniscus over het algemeen niet te hechten en zal het gescheurde gedeelte ook worden verwijderd.

Kijkoperatie (artroscopie)

Zijn de klachten na een periode van afwachten niet verdwenen of is de kans heel klein dat de klachten door een periode van rust verdwijnen, dan zal de orthopeed een kijkoperatie adviseren. Deze vindt plaats in dagbehandeling, onder algehele narcose of onder verdoving via een ruggenprik. U wordt hiervoor 's ochtends opgenomen, 's avonds kunt u weer naar huis.

Voorbereiding

Krukken

Na de operatie moet u met krukken lopen. U kunt deze het beste voor de opname al regelen.

Fysiotherapie

Als u weer thuis bent, heeft u fysiotherapie nodig. Neem vóór uw opname contact op met een fysiotherapeut, zodat deze ruimte voor u kan reserveren in de planning.

Vervoer na de operatie

Nadat u ontslagen bent uit het ziekenhuis kunt u niet zelf auto rijden. Regel daarom vooraf iemand die u op kan halen. U kunt zich ook door een taxi thuis laten brengen.

Roken

Roken vertraagt de wond- en botgenezing. Om complicaties te voorkomen, raden wij u sterk aan om tenminste 2 weken voor de operatie en tenminste 3 weken na de operatie te stoppen met roken.

Gebruik van bloedverdunnende medicijnen

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt dan moet u hier, in overleg met uw arts, voor de ingreep soms tijdelijk mee stoppen. Uw arts geeft aan hoelang van tevoren u met de medicijnen moet stoppen. Het is belangrijk dat u ook aan de trombosedienst doorgeeft dat u voor de artroscopie een aantal dagen met uw medicijnen stopt.

Voor de ingreep controleren we uw bloed. Is uw bloed dan nog te dun, dan kan de ingreep niet doorgaan en plannen we met u een nieuwe afspraak. Ascal of acetylsalicylzuur (Aspirine ®) kunt u gewoon blijven gebruiken.

Overgevoeligheid/allergie

Geef het altijd aan ons door als u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde medicijnen of andere stoffen, bijvoorbeeld voor jodium of pleisters.

Voorbereiding opname

U wordt in principe opgenomen op de dag van de operatie en verblijft een nacht in het ziekenhuis. Neemt u hiervoor het volgende mee:

 • Identiteitsbewijs
 • Nachtkleding
 • Toiletspullen
 • Overzicht van de medicijnen die u thuis gebruikt

Laat waardevolle spullen thuis

Het is verstandig uw waardevolle spullen thuis te laten. Het ziekenhuis kan namelijk niet aansprakelijk worden gesteld bij vermissing van uw eigendommen.

Eten en drinken (nuchter zijn)

Het is noodzakelijk dat u voor de operatie een bepaalde periode niet eet of drinkt (‘nuchter’ blijft). Dit geldt als u narcose, een ruggenprik of een zenuwblokkade krijgt. Als u niet nuchter bent tijdens de ingreep, is de kans groter dat er tijdens de ingreep eten en drinken uit uw maag in uw longen terechtkomt. Dit kan leiden tot een ernstige longontsteking. Het is dus belangrijk dat u zich aan onderstaande voorschriften houdt. Als u niet nuchter bent, zullen wij er voor uw veiligheid voor kiezen om de operatie niet door te laten gaan.

Houd u aan de onderstaande voorschriften:

 • Tot 6 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u 1 of 2 beschuitjes met jam eten.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 02.00 uur ’s nachts niets meer mag eten. Moet u zich bijvoorbeeld om 14.00 uur ’s middags melden, dan mag u vanaf 08.00 uur ’s morgens niets meer eten.

 • Tot 2 uren voordat u in het ziekenhuis moet zijn mag u heldere vloeistoffen drinken. Dit zijn: water, appelsap en thee ZONDER melk. Koffie zonder melk is ook toegestaan.

Dit betekent dat als u zich bijvoorbeeld om 08.00 uur ’s morgens in het ziekenhuis moet melden, u vanaf 06.00 uur ’s morgens niets meer mag drinken. De afgesproken medicatie mag u wel met een slokje water innemen op de dag van de operatie.

Als u al bent opgenomen in het ziekenhuis en de volgende dag wordt geopereerd, dan zullen de zorgverleners op de afdeling u laten weten vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

Behandeling

Op de dag van de operatie komt u naar het ziekenhuis. Indien noodzakelijk wordt bloed bij u afgenomen voor onderzoek. De verpleegkundige neemt de anamnese samen met u door om te kijken of alle gegevens nog correct zijn. U bent eerder al bij de Voorbereiding Opname geweest.

Van de verpleging krijgt u operatiekleding. Sieraden, prothesen, lenzen, gehoorapparaten etc. moet u bij uw overige bezittingen op de afdeling laten liggen. Uw persoonlijke bezittingen worden tijdelijk in een afgesloten ruimte voor u bewaard. Na de operatie brengen we uw spullen naar de zaal waar u verblijft.

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt (ook geen nagellak). Vanaf de opnamezaal gaat u naar de operatiekamer.

De operatie

Nadat u plaats heeft genomen op de operatietafel krijgt u van de anesthesist eerst de ruggenprik of u wordt onder narcose gebracht. Vervolgens wordt uw knie in een steun geplaatst en gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Er wordt via een klein sneetje (0.5 tot 1 cm lang) in de huid een buisje met een kijker (scoop) met licht, aan de voorkant van uw knie ingebracht. De kijker is aangesloten op een videocamera. Via een tweede sneetje ter hoogte van uw knieschijf wordt het gewricht tijdens de hele ingreep schoongespoeld met een zoutwateroplossing. Via een derde sneetje kan een ander instrument worden ingebracht, bijvoorbeeld een tasthaakje of een klein schaartje. Op het beeldscherm kan de arts uw gewricht goed bekijken en definitief vaststellen of de meniscus is gescheurd. Als u een ruggenprik heeft kunt u, als u dat wilt, meekijken met de operatie op het beeldscherm.

Als tijdens de artroscopie blijkt dat de meniscus is gescheurd, beoordeelt uw orthopeed of deze gehecht kan worden. Dit kan als de scheur zich vlak naast het gewrichtskapsel bevindt, in het doorbloede deel van de meniscus. Als de gescheurde meniscus niet te hechten is, kan het gescheurde gedeelte met een klein schaartje worden weg geknipt. Als de scheur wel te hechten is, plaatst uw orthopedisch chirurg één of meerdere hechtingen. Het kan zijn dat hiervoor één of meerdere extra (kleine) sneetjes gemaakt moeten worden.

Na afloop wordt de knie verbonden met een drukverband.

Duur operatie

De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Nazorg

Belasten van de knie

Na de operatie kunt u met behulp van twee krukken meteen weer lopen.   

Als uw meniscus is verwijderd, mag u over het algemeen de knie volledig belasten en mag u ook volledig buigen en strekken.

Revalidatie en sporten

Na de operatie komt de fysiotherapie bij u langs om te oefenen met lopen met krukken. U moet gedurende 6 weken met krukken lopen. De eerste 6 weken mag u de knie niet verder buigen dan 90 graden. Diepe buigingen (squats) zijn in de eerste 3 maanden niet toegestaan. Sporten waarbij u draaibewegingen met de knie moet maken zijn de eerste 4 tot 6 maanden niet toe gestaan. Dit is nodig om het vastgroeien van de gescheurde meniscus zo goed mogelijk te laten verlopen. U krijgt na de operatie een verwijzing mee voor uw fysiotherapeut om u tijdens de revalidatie en sport- en werkhervatting te begeleiden.

Werken

Wanneer u weer mag werken, is afhankelijk van het type werk dat u doet.

 • Doet u zittend werk, dan kunt u na twee weken weer aan de slag.
 • Heeft u een lichamelijk zwaarder werk, bespreek dan met uw orthopeed wanneer u uw werk weer volledig kunt hervatten.
 • Krijgt u door het werken last van een gezwollen knie? Dan is dit een teken dat u het wat rustig aan moet doen.

Verband en wondverzorging

 • Het drukverband mag na 2 dagen worden verwijderd.
 • De wondjes worden niet gehecht en groeien vanzelf dicht.
 • Soms kunnen de wondjes nog wat vocht lekken. U kunt dan zelf een pleister plakken.
 • Zo lang de wondjes nog niet helemaal genezen zijn, mag u alleen kort douchen.

Pijnstilling

Heeft u na de ingreep pijn, dan kunt u paracetamol innemen. U mag maximaal 4 keer per dag 1000 mg gebruiken.

Trombose voorkomen

Om een trombosebeen (de vorming van bloedstolsels in de aders van het onderbeen) te voorkomen, krijgt u fraxiparine-injecties mee. Deze gebruikt u gedurende 7 dagen, 1 keer per dag. De verpleegkundige legt u op de afdeling uit hoe u dit moet. Om een trombosebeen te voorkomen, is het belangrijk dat u rond de operatie in beweging blijft.

Complicaties

De kans op complicaties is gelukkig erg klein. Complicaties die kunnen voorkomen, zijn een trombosebeen, een ontsteking, een nabloeding of schade aan de zenuwtjes die rond de knie lopen. Deze zenuwen kunnen tijdens het plaatsen van de hechtingen beschadigd worden. Ook kan na de operatie stijfheid van de knie optreden. Daarnaast kan het zo zijn dat de gehechte meniscus niet goed geneest en weer opnieuw scheurt. Het is dan ook belangrijk om u te houden aan de regels van de revalidatie om de kans hierop zo klein mogelijk te maken.

Contact opnemen

Heeft u na de behandeling problemen of dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Op werkdagen van 09.00 tot 16.30 uur belt u naar de  poli Orthopedie. Buiten werktijden belt u de huisartsenpost.

Neem in de volgende gevallen altijd contact met ons op:

 • Hoge koorts
 • Ontsteking van de wondjes (rood troebel vocht uit de wondjes, warme knie).

Expertise en ervaring

Als u een onderzoek, behandeling of ingreep aan uw knie moet ondergaan, bieden wij u hoogwaardige, orthopedische zorg. Daarbij werken onze orthopeden nauw samen met verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis, zoals de afdeling Fysiotherapie, Neurologie, Neurochirurgie en Reumatologie. Bovendien streven wij naar korte lijnen met uw huisarts en fysiotherapeut.

Meer informatie

Gerelateerde informatie

Code ORT 65-B-2

Terug naar boven