Behandelingen & onderzoeken

Multidisciplinair spreekuur Neuromodulatie

Uw specialist heeft u aangemeld voor het multidisciplinair spreekuur Neuromodulatie. Dit houdt in dat u op één middag meerdere afspraken heeft bij verschillende specialismen. Hieronder leest u wat deze afspraken inhouden. 

U krijgt bij de neuroloog, psychiater en de anesthesioloog/pijnarts een afspraak op dezelfde middag. Deze afspraken vinden plaats in het St. Antonius Ziekenhuis op de locatie Nieuwegein.

Meer over de afspraken

Afspraak met de neuroloog

Tijdens deze afspraak wordt naar de aard en het beloop van de pijn gekeken. Ook wordt u neurologisch onderzocht om te bepalen of er sprake is van zenuwpijn.

Afspraak met de psychiater

Tijdens deze afspraak wordt dieper ingegaan op de pijn die u ervaart en de eventuele gevolgen hiervan voor u en uw omgeving. Tijdens deze afspraak krijgt u ook een vragenlijst. 

Multidisciplinair spreekuur

Na bovenstaande afspraken wordt u weer verwacht op de Polikliniek Pijnbestrijding (nr. 90), waarna het multidisciplinair overleg zal plaatsvinden.

Bij dit multidisciplinair spreekuur zijn aanwezig: de anesthesioloog/pijnarts, neuroloog, psychiater en assistenten in opleiding voor de betrokken specialismen.

Tijdens het overleg, waar u zelf ook bij aanwezig bent, krijgt u te horen of u in aanmerking komt voor neuromodulatie. Dit kan dus ook betekenen dat men tot de conclusie komt dat neuromodulatie geen geschikte behandeling voor u is.

Bij gebleken geschiktheid krijgt u bij de doktersassistente een afspraak voor een intakegesprek bij de pijnconsulent. U krijgt een pijndagboek en een vragenlijst mee die u tijdens het intakegesprek bespreekt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze Polikliniek Pijnbestrijding op locatie Nieuwegein (Poli 90): 088 320 68 00.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Gerelateerde informatie

Code PP 27-B

Terug naar boven