Home

Polikliniek Pijnbestrijding

De polikliniek Pijnbestrijding van het St. Antonius Ziekenhuis beoordeelt en behandelt patiënten met pijn. Hierbij gaat het om patiënten die een pijninterventie nodig hebben en patiënten met chronische pijnklachten. Dit zijn klachten die al langere tijd (langer dan 6 maanden) bestaan.

Op de polikliniek werken anesthesioloog-pijnspecialisten, arts-assistenten anesthesiologie en gespecialiseerde pijnconsulenten. Samen met onder andere een neuroloog, psycholoog, psychiater en gynaecoloog houden zij zich specifiek bezig met pijnbestrijding. Samen vormen zij het pijnteam.

Meer over voor wie

Voor wie?

De polikliniek Pijnbestrijding is voor patiënten met verschillende chronische pijnklachten. Zij worden verwezen door de huisarts of specialist. Het kan ook gaan om patiënten met een specifieke behandelvraag.

Behandelaanbod

Bij elke pijnvraag kijken we naar de mogelijkheden van de verschillende pijnbehandelingen. De behandelingen kunnen onder andere bestaan uit medicatie, Transcutane Electrische Neuro Stimulatie (TENS), een pijnblokkade of operatie. We zijn daarnaast een expertisecentrum op meerdere gebieden, zoals neuromodulatie (het grootste implantatiecentrum van Nederland), oncologie en urogenitale pijn.

Wachtlijst

Door de grote toeloop van patiënten zijn we helaas genoodzaakt om nieuw aangemelde patiënten op een wachtlijst te plaatsen. Wij beseffen dat dit vervelend voor u is. Wij hopen dat u er begrip voor kunt opbrengen. Samen met de verwijzer kunnen we bij bepaalde ziektebeelden kijken of de patiënt met spoed gezien kan worden.

Vragenlijst

Om een pijnprobleem goed te kunnen beoordelen is soms veel informatie nodig. Daarom ontvangt u van ons bij het maken van de afspraak bij de poli Pijnbestrijding een vragenlijst en vragen wij u deze voor uw bezoek aan onze polikliniek te retourneren. Zo kunnen we met behulp van de vragenlijst een deel van de benodigde informatie al voor uw bezoek verzamelen.

De vragenlijst kunt u digitaal invullen en te retourneren via Mijn Antonius.

Eerste bezoek

Tijdens uw eerste bezoek aan de polikliniek maakt u kennis met de arts-assistent
Anesthesiologie en/of een van de anesthesioloog-pijnspecialisten. Hij/zij kent de gegevens van uw vragenlijst en zal verder ingaan op uw pijnklachten.

Aanvullend onderzoek

Voordat een behandeling wordt gestart, is soms nader onderzoek nodig door een andere specialist, bijvoorbeeld de neuroloog, de orthopedisch chirurg, gynaecoloog of de psycholoog/psychiater. In dat geval wordt er voor u een afspraak gemaakt bij de betreffende specialist.

Behandelplan

Wanneer voldoende gegevens aanwezig zijn, kan de anesthesioloog u een behandeling voorstellen. Daarvoor wordt een nieuwe afspraak gemaakt. Tijdens het eerste bezoek wordt u dus nog niet behandeld. Afhankelijk van de aard van de behandeling, zult u de volgende keer dan behandeld worden door de arts-assistent en/of een van de anesthesiologen.

Pijnteam

Als tijdens het eerste bezoek niet meteen duidelijk wordt welke behandeling voor u geschikt is, kan het voorkomen dat we uw pijnprobleem eerst bespreken met andere leden van het pijnteam. U ontvangt dan na deze bespreking bericht hoe u verder behandeld kunt worden.

Groepsspreekuur

Ook is het mogelijk dat we u uitnodigen voor het groepsspreekuur, het zogenoemde multidisciplinaire spreekuur. Hierbij zijn naast de anesthesiologen ook de andere medisch specialisten aanwezig.

Begeleiding

Chronische pijnklachten veroorzaakt meestal meer problemen dan alleen de pijn. De pijn kan het u moeilijk maken om goed te functioneren. Ook kan de pijn u psychisch zwaar belasten. Naast de medische behandeling bieden wij u daarom de mogelijkheid de psycholoog of de psychiater te bezoeken. 

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Ziekenhuis is een van de grootste pijnbehandelcentra van Nederland. Met de meeste pijnbehandelingen heeft het ziekenhuis dan ook ruime ervaring. Voor specifieke behandelingen, zoals baclofentherapie bij spasticiteit en neuromodulatie, hebben wij een (boven)regionale functie. Ook hebben wij een bijzondere expertise op het gebied van pijnbestrijding bij kanker (oncologische pijnbestrijding) en bij onbegrepen buikpijn/bekkenpijn.

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft ruime ervaring met het toepassen van meer bijzondere technieken zoals ruggenmergstimulatie, chordotomie, plaatsing van intrathecale morfine- en baclofenpompen en epiduroscopie.

Meer informatie

Patiëntervaringsverhaal

Gerelateerde informatie

Code PP 01-AD

Terug naar boven