Behandelingen & onderzoeken

Opheffen vernauwing plasbuis (urethrotomie)

Binnenkort komt u naar het St. Antonius Ziekenhuis voor het opheffen van een vernauwing in de plasbuis, ook wel urethrotomie genoemd. Hier vindt u informatie over de aandoening, behandeling en de gang van zaken rondom de ingreep.

Een plasbuisvernauwing wordt ook wel een urethrastrictuur genoemd (plasbuis= urethra, strictuur= vernauwing). Een plasbuisvernauwing ontstaat door een beschadiging van het slijmvlies waarmee de plasbuis is bedekt. Door deze beschadiging kan littekenweefsel ontstaan, waardoor de plasbuis vernauwt.

Meer over opheffen vernauwing plasbuis (urethrotomie)

urethrotomie

De beschadiging kan ontstaan door een ongeval (bijvoorbeeld een val op de fietsstang), het plaatsen van een catheter, geslachtsziekten, ontsteking aan de penis of na een urologische ingreep via de plasbuis. Vaak is de oorzaak onbekend.

Klachten

De klachten uiten zich vooral in plasproblemen:

 • moeilijk of niet kunnen plassen
 • vaak plassen
 • slechte straal
 • aandrang
 • nadruppelen

De gevolgen

Door een vernauwing in de plasbuis kunt u uw blaas niet volledig leeg plassen. Hierdoor kunt u een infectie krijgen zoals een blaasontsteking.

Voorbereiding

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Behandeling

Er zijn meerdere behandelingen mogelijk:

Oprekken van de vernauwing(dilateren)

Voor het oprekken van de vernauwing komt u naar de poli urologie. De plasbuis wordt langzaam opgerekt met in dikte toenemende staafjes. Deze behandeling dient herhaald te worden. Hoe vaak hangt af van de ernst en hoe snel de vernauwing terug komt. Het kan dat we u leren om zelf de plasbuis op te rekken door middel van zelfcatheterisatie.

Operatie

Om de vernauwing in de plasbuis op te heffen, wordt het littekenweefsel in de plasbuis ingesneden. Deze operatie heet een operatie volgens Sachse of Otis. Als er een vernauwing in het einde van de plasbuis zit dan wordt gekozen voor een Otis. Bij een vernauwing in het midden van de plasbuis of hogerop in de plasbuis (bij de prostaat) kan een Sachse worden toe gepast. Uw uroloog bespreekt met u welke techniek zal worden toegepast om de vernauwing in uw plasbuis op te heffen.

Sachse of Otis urethrotomie

Sachse urethrotomie

Via de plasbuis wordt een kijkinstrument ingebracht. Dit is een hol buisje waardoor instrumenten kunnen worden ingebracht. Het kijkinstrument wordt ingebracht tot aan de vernauwing. Met een verschuifbaar mesje wordt de vernauwing ingesneden.

Otis urethrotomie

Hierbij wordt de plasbuis opgespannen voor zover de vernauwing dat toelaat. Door middel van een klein mesje dat parallel aan het instrument beweegt wordt een ondiepe insnijding gedaan van enkele millimeters diepte, waardoor de plasbuisvernauwing wordt opgeheven.

De operatie (Sachse of Otis)

De operatie vindt onder volledige narcose of door middel van een ruggenprik plaats. Vooraf gaande aan de operatie heeft u de anesthesist bezocht. Indien u bloedverdunners gebruikt zijn daar afspraken over gemaakt. Ook heeft de anesthesist het nuchter beleid met u besproken. 

We raden af om voor de operatie te roken. De operatie duurt ongeveer 30 minuten. Op de dag van de ingreep wordt u opgenomen. U krijgt bericht op welke afdeling u zich kan melden. De opnameduur is 1 of 2 dagen.

Direct na de operatie heeft u een catheter in de blaas. Dit is een slangetje in de plasbuis dat er voor zorgt dat de urine uit de blaas kan lopen. U hoeft dan niet zelf te plassen, zo kan het wondgebied tot rust komen. De urine kan in het begin nog wat bloederig zijn.

U heeft een infuus in uw hand of arm, waardoor u vocht toegediend krijgt. U mag kort na de operatie weer eten en drinken, gaat dit goed dan mag het infuus er ‘s avonds uit.

Nazorg

Na de operatie

Meestal wordt de eerste dag na de operatie de catheter verwijderd als de urine helder is. U gaat weer zelf plassen. In het begin kan het plassen een branderig gevoel geven. Door goed te drinken, ruim 2 liter, verdwijnen deze klachten. 

U spoelt daardoor de blaas en de klachten verdwijnen snel. De verpleegkundige zal u vragen om te waarschuwen wanneer u geplast heeft zodat zij met een echoapparaat kan controleren of u de blaas leeg plast. Het advies is om in de po of urinaal te plassen zodat de urine gecontroleerd kan worden op hoeveelheid en kleur. Als het plassen goed gaat mag u naar huis.

Nazorg

Wij adviseren u om de eerste twee weken na de operatie niet te fietsen, te sporten, zwaar te tillen, of seksueel contact te hebben. Ook moet u twee weken niet baden, zwemmen of de sauna bezoeken. U mag wel douchen.

Controle

U krijgt een polikliniek afspraak mee: 6 weken na de operatie met eventueel een plastest, u moet dan 10 minuten eerder op de afspraak komen met volle blaas.

Complicaties

Er kan een nabloeding of infectie ontstaan. Bij klachten en koorts boven de 38,5 graden moet u contact opnemen met de polikliniek urologie.

Als gevolg van de operatie kan er littekenweefsel ontstaan in de plasbuis waardoor de vernauwing in de plasbuis terugkeert.

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben uitgebreide expertise op het gebied van alle algemene urologische zorgvragen. Vanwege de omvang van de urologische praktijk hebben zij veel ervaring op het gebied van alle mogelijke urologische ziektebeelden. Daarnaast beschikken zij over de meest moderne apparatuur om tot een goede diagnose te komen en de voor u meest passende behandeling aan te kunnen bieden.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Vragen

Zijn er vragen over de folder of de operatie dan kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie via T 088 - 320 25 00.

Gerelateerde informatie

Specialismen

Code URO 93-B

Terug naar boven