Behandelingen & onderzoeken

Plaatsen, wisselen en verwijderen nefrostomiekatheter (nier drain)

In overleg met uw arts krijgt u een nierdrain, ook wel nefrostomiekatheter genoemd. Dit betekent dat wij via de huid een slangetje in de nier aanbrengen. De urine kan hierdoor wegstromen en wordt opgevangen in een urinezak. Het plaatsen van de katheter wordt uitgevoerd door de interventie radioloog op de afdeling Radiologie.

Wij plaatsen een nefrostomie katheter bij u omdat bij u is gecontateerd dat de urine niet via de normale weg kan stromen tussen uw nier en uw blaas. Hierdoor raakt het nierbekken, de plek waar de urine wordt opgevangen voor het naar de blaas gaat, vol en zet uit. Dit noemen we stuwing en dit kan pijnlijk zijn. Daarnaast kan de urine geïnfecteerd raken.

De katheter zal worden verwijderd in overleg met de uroloog. Wanneer de katheter langer in het lichaam moet blijven, wordt deze periodiek gewisseld om complicaties zoals infecties te voorkomen.

Voorbereiding

Verhinderd voor uw afspraak?

Mocht u uw afspraak willen verzetten of afzeggen, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door; uiterlijk 24 uur van tevoren. Er kan dan iemand anders in uw plaats worden geholpen.

Eten en drinken

Bij plaatsing nefrodrain:

  • U mag tot 6 uur voor het onderzoek een lichte maaltijd eten. U mag geen melkproducten nuttigen.
  • Tot 2 uur voor het onderzoek mag u heldere vloeistoffen drinken zoals water, appelsap en thee en koffie zonder melk.

Bij wisselen of verwijderen van de nefrodrain:

  • U mag gewoon eten en drinken. 

Medicijnen

Bloedverdunners: gebruikt u bloedverdunners? Bespreek dit dan ruim vóór de behandeling met uw arts om te kijken of u hiermee tijdelijk moet stoppen. Het kan nodig zijn om voorafgaande aan de opname bloed te laten prikken ter controle.

Antibiotica: In een enkel geval zal uw uroloog u vooraf vragen om antibiotica in te nemen. Dit zal met u duidelijk worden besproken door uw arts. 

Andere medicijnen: uw eventuele andere medicijnen kunt u waarschijnlijk op de normale manier blijven innemen. Mocht dat bij u anders zijn, dan hoort u dat van uw behandelend arts.

Allergieën

Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen, pleisters, rubber, latex of contrastvloeistof? Vertel dit dan voordat de behandeling plaatsvindt aan de verpleegkundige.

Zorg ervoor dat u geen make-up draagt (ook geen nagellak).

Kleding

  • Draag gemakkelijk zittende kleding, die u gemakkelijk aan- en uit kunt trekken.
  • Neem een schone set kleding mee voor het geval u een nachtje moet blijven en een paar warme sokken.
  • Neem stevige schoenen of pantoffels mee (om te voorkomen dat u valt).

Dagbehandeling of opname

Voor deze behandeling wordt u kortdurend opgenomen in het ziekenhuis op de dagbehandeling. U krijgt bericht hoe laat u in het ziekenhuis wordt verwacht en waar u zich mag melden. 

Bent u al opgenomen in het ziekenhuis? Dan verzorgt de verpleegafdeling uw vervoer naar de afdeling Radiologie.

  • Uw zorgverzekeringspas. Informeer altijd vooraf bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een (volledige) vergoeding van uw onderzoek in ons ziekenhuis.
  • Indien deze niet digitaal is verstuurd: een verwijzing van uw huisarts of specialist. Zonder een verwijzing wordt uw zorg namelijk niet vergoed. Lees hier meer over vergoeding van uw zorg.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Behandeling

Voorbereiding op de dagbehandeling/ verpleegafdeling

Op de afdeling krijgt u ter voorbereiding op het onderzoek mogelijk een infuus en indien nodig antibiotica. Daarnaast krijgt u een speciaal jasje aan dat u tijdens het onderzoek kunt dragen. Uw ondergoed en sokken kunt u aanhouden, de rest van uw kleding moet u uitdoen. In het bed wordt u naar de afdeling Radiologie gebracht.

Plaatsen van de katheter

Tijdens het onderzoek ligt u op uw buik of op uw zij op een onderzoekstafel. De laborant zal u helpen met het vinden van een comfortabele positie. De hartslag en bloeddruk zal bij u gecontroleerd worden.

Bij het plaatsen van een nefrostomie katheter zal de radioloog eerst met behulp van echografie de ligging van de nier controleren. Ook tijdens de behandeling zal worden gekeken met echografie om zeker te zijn dat de naald en de drain zich op de juiste plaats bevinden.

Na de echo zal de huid worden gedesinfecteerd met alcohol en wordt u afgedekt met een steriel laken om te voorkomen dat er infecties optreden. Het is belangrijk dat u rustig blijft liggen. Als u oncomfortabel bent, geef dit dan aan bij de laborant zodat deze u kan helpen. U kunt tijdens het onderzoek altijd vragen stellen aan de laborant of radioloog.

De radioloog geeft door middel van een prik een lokale verdoving. Daarna wordt de nier aangeprikt en wordt het slangetje geplaatst. Wanneer het onderzoek na de verdoving nog pijnlijk is, kunt u dit aangeven en kan de radioloog u extra lokale verdoving toedienen. 

Het slangetje wordt met behulp van een hechting en een pleister gefixeerd waardoor deze goed vast blijft zitten. De urine wordt opgevangen in een urine- opvangzak. 

De uroloog zal met u bespreken hoe lang de nefrostomie katheter in het lichaam moet blijven zitten en hoe deze het best verzorgd kan worden. 
Om infecties te voorkomen kan het nodig zijn om de katheter periodiek te wisselen. Uw uroloog zal dit ook met u bespreken. 

Wisselen van de katheter

Het wisselen van de nefrostomie katheter zal op ongeveer dezelfde manier worden uitgevoerd als de plaatsing. U komt weer op uw zij of op uw buik op de onderzoekstafel te liggen. De huid wordt gedesinfecteerd rondom de katheter en u krijgt een prik voor de lokale verdoving. De radioloog zal met behulp van een metalen voerdraad de oude katheter verwisselen voor een nieuwe. Deze zal opnieuw worden vastgehecht en vastgeplakt. 

Verwijderen van de katheter

Wanneer de nefrostomie katheter mag worden verwijderd, zal de uroloog dit op de verpleegafdeling of polikliniek uitvoeren. 

Wanneer u een inwendige katheter (JJ-katheter of Single J-katheter) heeft, zal het op de afdeling Radiologie gebeuren. Hierbij wordt met behulp van röntgenapparatuur gekeken of, bij het terugtrekken van de nefrostomie katheter, de inwendige katheter goed op zijn plek in de nier blijft liggen. Dit is in het algemeen niet pijnlijk. Mocht u toch oncomfortabel zijn, geef dit dan goed aan bij de laborant en radioloog zodat zij dit voor u kunnen verbeteren.  

Nazorg

Na afloop van het plaatsen van de nefrostomie katheter wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. De verpleegkundige zal contoleren of u zich goed voelt, u geen koorts ontwikkelt en of de drain goed functioneert en de urine goed afloopt in de zak. Voor de verzorging van de nefrostomie katheter krijgt u aparte instructies van de verpleegkundige. 

Bij het wisselen van de nefrostomie katheter wordt u alleen opgenomen voor een dagopname en kunt u, wanneer u zich goed voelt en de behandeling goed is verlopen, het ziekenhuis na korte periode weer verlaten. 

Na de behandeling kunt u wat ongemak ervaren. Dit is een normale reactie van het lichaam wanneer de lokale verdoving is uitgewerkt. Hiervoor kunt u indien nodig paracetamol gebruiken. Wanneer u pijnklachten of koorts krijgt als u thuis bent, neemt u contact op met uw uroloog of huisarts. 

Expertise en ervaring

Met radiologisch onderzoek kan worden vastgesteld of een lichaamsdeel/orgaan ziek of beschadigd is. Met technieken als straling, magnetische velden en geluidsgolven kunnen weefsels en organen in het lichaam zichtbaar worden gemaakt. Het specialisme Radiologie doet zo'n 280.000 radiologische onderzoeken per jaar en heeft een koploperspositie als het gaat om het toepassen van nieuwe radiologische technieken en behandelingen. Daarnaast verzorgt het St. Antonius Ziekenhuis de A-opleiding voor het specialisme Radiologie.

Gerelateerde informatie

Behandelingen & onderzoeken

Code BT 94-B

Terug naar boven