Behandelingen & onderzoeken

Prostaatkanker onderzoeken

Als uw huisarts vermoedt dat er bij u mogelijk sprake is van prostaatkanker, verwijst hij of zij u naar een uroloog voor nader onderzoek van de prostaat.

Bij het eerste polikliniekbezoek zal de uroloog een eerste gesprek met u hebben en (eventueel) een rectaal toucher (inwendig onderzoek via de anus) uitvoeren. Hierbij voelt de arts met zijn vinger via de anus of de prostaat afwijkingen vertoont. Ook zal uw bloed onderzocht worden om de PSA-waarde te bepalen. Soms wordt voorafgaande aan het eerste gesprek eerst een MRI-scan van de prostaat gemaakt.

Meer over prostaatonderzoeken

Afhankelijk van de bevindingen van de uroloog wordt er een vervolgafspraak met u gemaakt en (eventuele) vervolgonderzoeken ingepland. Mogelijke vervolgonderzoeken zijn:

MRI van de prostaat

Met een MRI kan weefsel door middel van magnetische golven in beeld worden gebracht. Hierdoor worden afwijkende plekken in de prostaat zichtbaar. De MRI kan helpen in de beslissing of er weefselonderzoek nodig is en dus prostaatbiopten moeten worden afgenomen.

Meer weten over? Kijk dan op onze webpagina MRI.

Echo van de prostaat

Echografie is een onderzoek met behulp van geluidsgolven en maakt organen en/of weefsels zichtbaar op een beeldscherm. In principe is echografie een eenvoudig en niet belastend onderzoek. De echo wordt gebruikt om de grootte van de prostaat te meten en eventuele prostaatbiopten (prostaatweefsel) die moeten worden weggenomen goed te kunnen richten.

Meer weten? Kijk dan op onze webpagina over Echo prostaat (TRUS).

Echo van de prostaat met biopsie

Wanneer de prostaat verdacht aanvoelt en/of als de PSA-waarde verhoogd is en/of als bij het MRI-onderzoek afwijkingen zijn gezien, kan het nodig zijn om tijdens de echo van de prostaat een biopsie te doen. 

De biopsie wordt in ons ziekenhuis tegenwoordig meestal via de transperineale route afgenomen (via het stukje huid achter de balzak), omdat deze benadering minder ontstekingen geeft dan de transrectale route (via de endeldarm).

Uw behandelend arts neemt dan met een naald enkele stukjes weefsel uit de prostaat weg. Meestal worden circa 6 tot 16 stukjes weefsel weggehaald van verschillende plaatsen in de prostaat. Biopten zullen in de meeste gevallen alleen afgenomen worden van gebieden die op de MRI afwijkend zijn. Hierdoor hoeven we minder biopten af te nemen dan in de oude situatie waarbij er uit de hele prostaat biopten werden afgenomen. Uw uroloog adviseert u over het aantal biopten dat het beste afgenomen kan worden.

MRI fusie

Met behulp van de MRI-echo-fusietechniek proberen we de beelden van de MRI zo goed mogelijk te gebruiken tijdens het afnemen van de prostaatbiopten. Dit kan cognitief gebeuren (de uroloog weet op basis van de MRI waar op de echo de afwijking zit) of met computersoftware.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de uroloog in een onderzoekskamer op de polikliniek. In uitzonderlijke gevallen worden de prostaatbiopten op de operatiekamer afgenomen.

Het weefsel wordt in het laboratorium door de patholoog onderzocht. Meestal duurt het een week voor de uitslag hiervan bekend is. Na afloop van het onderzoek maken we een vervolgafspraak met u om de uitslag van het weefselonderzoek te bespreken. 

Meer weten? Kijk dan op onze webpagina's Echografie en biopsie van de prostaat (TRUS+).

Als uit de onderzoeken is gebleken dat u inderdaad prostaatkanker heeft, bepaalt de arts of verder aanvullend onderzoek nodig is. Soms zijn deze aanvullende onderzoeken nodig om een goed behandelplan op te kunnen stellen. De volgende aanvullende onderzoeken kunnen plaatsvinden: 

Botscan

Een botscan (skeletscintigrafie) is een onderzoek dat (eventuele) uitzaaiingen in de botten zichtbaar kan maken.

Meer weten? Kijk dan op onze webpagina Botscan.

CT-scan

Een CT-scan is een röntgentechniek waarbij het mogelijk is om doorsnedefoto's te maken van de organen in de onderbuik. Hierdoor kan de radioloog zien of hier uitzaaiingen zijn.

Meer weten? Kijk dan op onze webpagina CT-scan.

PSMA PET/CT-scan

Een PSMA PET/CT-scan is een onderzoek dat door middel van een licht radioactieve stof, de activiteit in weefsel zichtbaar maakt. Hierdoor kan de de nucleair geneeskundige zien of er uitzaaiingen zijn.

Meer weten? Kijk dan op onze webpagina PSMA PET/CT-scan.

Deze aanvullende onderzoeken vinden plaats op de afdeling Radiologie of Nucleaire Geneeskunde. De uroloog bespreekt de uitslagen met u en de behandelmogelijkheden.

Lymfeklieronderzoek/verwijdering

Als prostaatkanker is geconstateerd kan de uroloog controleren of er uitzaaiingen in de lymfeklieren in het kleine bekken zitten. Om dit te onderzoeken worden de lymfeklieren aan de linker- en rechterzijde van de prostaat verwijderd.

Deze ingreep gebeurt met een kijkoperatie, waarbij de arts opereert via een aantal kleine gaatjes in de buik. Meestal wordt hierbij gebruikgemaakt van een operatierobot.

Meer weten? Kijk dan op onze webpagina Lymfeklierverwijdering bij prostaatkanker.

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben bijzondere expertise op het gebied van uro- oncologische zorgvragen. We behandelen in ons ziekenhuis jaarlijks ruim 2.500 patiënten met een verdenking op prostaat-, nier- of blaaskanker. Doordat we zoveel patiënten behandelen zien we veel verschillende ziektebeelden en hebben we veel ervaring en expertise opgebouwd. Met betrekking tot het aantal operaties per jaar zitten we in deze kankersoorten al jaren in de top 5 van Nederland. 

We doen aan voortdurende kwaliteitsverbetering en zijn steeds op zoek naar de meest optimale behandeling. Ook doen we veel aan onderzoek om steeds beter te kunnen voorspellen wat nodig is en wat resultaten opleveren voor onze patiënten. We investeren in de nieuwste behandelmethoden- en technieken die zo min mogelijk schade aan het lichaam opleveren, zo maken we zoveel mogelijk gebruik van de nieuwste Da Vinci-robot waarmee we laparoscopische ingrepen doen (kijkoperaties in de buikholte).

Wilt u meer weten over onze aandachtsgebieden? Bekijk ook onze pagina Prostaatkankercentrum.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons s.v.p. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

  • Welke medicijnen u gebruikt.
  • Of u allergieën heeft.
  • Als u iets niet begrijpt.
  • Wat u belangrijk vindt.
  • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer tips over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Film over prostaatkankerzorg in het St. Antonius

De film 'Prostaatkankerzorg in het St. Antonius Ziekenhuis' laat de 4 fases zien die u als patiënt doorloopt bij (verdenking van) prostaatkanker: verwijzing, onderzoek & diagnose, behandeling en nazorg. De film geeft een goed beeld van waar u als patiënt (mogelijk) mee te maken krijgt gedurende het hele zorgproces rondom prostaatkanker.

De film is in zijn geheel te bekijken, maar u kunt ook iedere fase afzonderlijk bekijken via het keuzemenu dat u in de film ziet.

Collage van stills van de film over prostaatkankerzorg

 

Bekijk hier de film 'Prostaatkankerzorg in het St. Antonius Ziekenhuis'

Samenwerkende ziekenhuizen Midden-Nederland

In de regio Midden-Nederland wordt tussen de ziekenhuizen onderling nauw samengewerkt om de kwaliteit van de zorg voor mannen met (verdenking op) prostaatkanker zo optimaal mogelijk te maken.

Meer over deze samenwerkingen

Websites

Gerelateerde informatie

Code URO KAN 73-O

Terug naar boven