Behandelingen & onderzoeken

Prostatectomie volgens Millin of Hryntschak

Binnenkort gaat u geholpen worden aan een prostaat operatie/prostatectomie volgens Millin of volgens Hryntschak. De operatie (via de onderbuik) bestaat uit de verwijdering van een goedaardige zwelling van de prostaat. Doel van deze operatie is om uw plasklachten te verhelpen. Het kapsel van de prostaat blijft zitten.

Sommige mannen krijgen op latere leeftijd klachten die samenhangen met het groter worden van de prostaat en die aanleiding geven tot een prostaatoperatie. 

Meer over prostaatproblemen

Deze klachten hebben bijna altijd iets te maken met het urineren: vaak urineren met meestal een aarzelend begin, een slappe straal waarbij persen geen verbetering geeft, nadruppelen, een branderig gevoel bij het plassen of het gevoel hebben dat de blaas niet helemaal leeg  komt. Ook neemt het aantal keren dat u s ’nachts moet plassen toe. Een ingreep aan de prostaat kan dan noodzakelijk zijn. Het doel van deze ingreep is om uw plasklachten te verhelpen.

Voorbereiding

Het is van groot belang dat u, indien u bloedverdunners gebruikt, dit vooraf met de uroloog of anesthesist bespreekt.    

Duur van het verblijf in het ziekenhuis

U moet er op rekenen dat de verblijfsduur ongeveer 3 tot 5  dagen  is, afhankelijk van verloop en herstel.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Behandeling

De opname

Bij de opname (de dag van de operatie) vangt een verpleegkundige u op. Als u vragen heeft kunt u ze aan de verpleegkundige stellen.

U heeft via de POS (Preoperatieve Screening) een afspraak gekregen over het nuchter beleid voor de operatie.

Operatie

Tijdens de operatie mag u geen sieraden, kunstgebit, contactlenzen of bril dragen. U krijgt een operatiejasje aan. Als de anesthesist dit heeft afgesproken krijgt u daarna de premedicatie. Dit zijn medicijnen waarvan u wat slaperig wordt, zodat u rustig naar de operatiekamer gaat. De verpleegkundige brengt u naar de operatie  afdeling.

Ingreep

De operatie gebeurt via een dwarssnede (incisie) boven  het schaambeen in de onderbuik. Daarna wordt het prostaatkapsel geopend en verwijderd de arts de goedaardige zwelling van de prostaat(prostaatadenoom)

De operatieduur is ongeveer 90 minuten en vindt plaats onder algehele narcose. Ter bevestiging van een goedaardige vergroting, wordt het weggenomen prostaatweefsel altijd microscopisch onderzocht. De uitslag krijgt u te horen als deze bekend is, dat kan tijdens de opname of tijdens een poli afspraak.

Nazorg

Na de operatie

U ontwaakt op de uitslaapkamer. Daar controleren ze regelmatig uw bloeddruk, temperatuur, vitale functies en bloedverlies. 

U heeft vlak na de operatie:

 • een  infuus in uw arm( voor het toedienen van vocht)
 • een  slangetje in de buurt van de wond voor het afvoeren van wondvocht (wonddrain)
 • een  blaaskatheter in de plasbuis. Deze zorgt voor het afvloeien van urine. U moet er rekening mee houden dat er een spoelsysteem wordt aangelegd om eventuele bloedstolsels weg te spoelen. Als u na de operatie een sterke aandrang tot plassen krijgt, waarschuw dan de verpleegkundige. Het kan zijn dat de blaas reageert op de katheter of dat de katheter verstopt is. Bij verstopping kan er urinelekkage langs de katheter zijn. De urine kan er bloederig uitzien. Zonodig spoelt de verpleegkundige de katheter extra door of geeft u een medicijn tegen blaaskrampen.
 • soms een zuurstofslangetje in de neus
 • een dun slangetje in de rug voor pijnbestrijding(epiduraal katheter) of in de arm.

Eten en drinken

Na de operatie mag u weer langzaam gaan drinken en eten.

Beweging

Om complicaties te voorkomen, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk weer in beweging komt. U krijgt ter voorkoming van trombose iedere avond een injectie. 

Pijnstilling

De eerste dagen heeft u nog epidurale pijnstilling ( slangetje in de rug) of in de arm. Daarnaast gaat u starten met een andere pijnstilling, meestal is dit paracetamol.

Wonddrain

De wonddrain wordt verwijderd op afspraak van de arts. Het verwijderen hiervan ervaart men meestal pijnloos.

Blaaskatheter

De blaaskatheter wordt  na  3-5 dagen verwijderd, in overleg met de uroloog. Het zou ook kunnen dat u met een katheter naar huis gaat. Het spoelsysteem via de katheter stoppen we in overleg met de uroloog, dit is meestal de tweede dag na de operatie, afhankelijk van de kleur van de spoeling.

Mogelijke complicaties en veranderingen

 • Incontinentie; meteen na het verwijderen van de blaaskatheter kan het voor u nog moeilijk zijn de urine volledig op te houden. Dit is meestal van tijdelijke aard. Dit wordt veroorzaakt door de wond die de blaas prikkelt en het feit dat de krachtige blaas makkelijk urine perst door de nu goed doorgankelijke prostaat.
 • Seksualiteit; veel mannen zijn bang dat ze door de operatie impotent zullen worden. Meestal zijn seksuele verlangens zoals potentie en het genot enkele maanden na de operatie hetzelfde als voor de ingreep. Er is een verschil in de seksualiteit. Hoewel het beleven en het orgasme hetzelfde is, blijft het droog. Bij de zaadlozing komt het sperma in de blaas terecht en wordt vervolgens uitgeplast.
 • Wondcomplicatie; zoals  bij iedere operatie kan een wondinfectie optreden. Deze kan over het algemeen goed behandeld worden.
 • Bloedverlies; door deze ingreep zal u regelmatig wat bloed in de urine zien, dit is normaal. Bij extreem veel bloedverlies(donkerrood) waarschuwen we de arts.
 • Blaashals of plasbuisvernauwing; zoals bij iedere ingreep aan de lagere urinewegen kan door littekenweefsel een vernauwing ontstaan. Deze complicatie is in het algemeen gemakkelijk te behandelen door oprekken. Dit kan op de polikliniek gebeuren. In sommige gevallen moet de vernauwing met een mesje worden geopend. Wanneer dit probleem optreedt zal de uroloog u regelmatig poliklinisch controleren.
 • Zaadlozing in ejaculatie; na een prostatectomie vindt de zaadlozing altijd plaats in de blaas. U heeft dus na deze ingreep een droge ejaculatie en kunt geen kinderen meer verwekken. Er treedt verder geen verandering op in uw seksuele functie.

Ontslag

Ongeveer vanaf de vijfde dag gaat u met ontslag. De hechtingen worden verwijderd uit de wond voor dat u met ontslag gaat, of poliklinisch. Als u bloedverdunners gebruikte spreekt de uroloog af wanneer u weer mag starten.

Adviezen

 • Drink per dag ongeveer 2 liter vocht. Als u minder drinkt heeft u meer kans op urineweginfecties, nierstenen en obstipatie ( harde  ontlasting).
 • 6 weken niet tillen, geen zware inspanning en niet fietsen.
 • Bij pijn mag u maximaal 4 maal daags 2 Paracetamol nemen.
 • Niet persen bij ontlasting. Eventueel kan de ontlasting minder hard gemaakt worden door medicijnen.
 • Gedurende 6 weken geen gemeenschap hebben.
 • Douchen is toegestaan. Baden mag een week nadat de hechtingen verwijderd zijn en de wond droog is.

Contact opnemen

Waarschuw de arts als:

 • U aanhoudende pijn heeft die niet verdwijnt met paracetamol
 • U koorts heeft boven de 38,5
 • U niet kunt plassen
 • Uw urine erg bloederig is en niet verdwijnt met veel drinken

Expertise en ervaring

De urologen van het St. Antonius Ziekenhuis hebben uitgebreide expertise op het gebied van alle algemene urologische zorgvragen. Vanwege de omvang van de urologische praktijk hebben zij veel ervaring op het gebied van alle mogelijke urologische ziektebeelden. Daarnaast beschikken zij over de meest moderne apparatuur om tot een goede diagnose te komen en de voor u meest passende behandeling aan te kunnen bieden.

De prostaat

De prostaat is een klier ter grootte van een walnoot. Hij bevindt zich rondom de plasbuis onder de blaas. De prostaatklier produceert een vloeistof, het prostaatvocht. Het prostaatvocht komt samen met het zaad ( dat in de zaadbal wordt gemaakt) tijdens een zaadlozing naar buiten( sperma) en houdt de zaadcellen in leven tijdens hun tocht naar de eicel.                      

Meer informatie

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met de polikliniek Urologie. Wij zijn graag bereid u vragen te beantwoorden via
T 088 - 320 25 00. 

Gerelateerde informatie

Aandoeningen

Specialismen

Code URO 95-B

Terug naar boven