Behandelingen & onderzoeken

Vaatoperatie

Als een bloedvat ernstig verwijd (aneurysma) of vernauwd is, bestaat het risico dat de slagader knapt of volledig dichtslibt. Ook kunnen vaatproblemen veel pijnklachten en ongemakken veroorzaken, die de kwaliteit van leven belemmeren. Vaak is een operatie nodig om de klachten op te lossen.

Problemen aan bloedvaten ontstaan vaak rondom het hart, in de hals, armen, buik of benen. Omdat er veel verschillende soorten ingrepen bestaan, worden hier de algemene procedures rondom vaatoperaties beschreven.

Voorbereiding

Wachttijd

Nadat u samen met uw arts besloten heeft dat u geopereerd wordt, komt u vaak op een wachtlijst te staan. Hoelang u moet wachten voor uw ingreep is afhankelijk van de mogelijkheden van het ziekenhuis en de medische noodzaak. Dit laatste bepaalt de chirurg.

Voorbereidend spreekuur

Om u voor te bereiden op de opname krijgt u maximaal 6 weken voor uw opname een uitnodiging van Voorbereiding Opname om naar het pre-operatieve spreekuur te komen. U bezoekt dan alle hulpverleners met wie u tijdens uw opname te maken krijgt. U kunt aan hen alle vragen stellen die u heeft.

Voorbereidende gesprekken

Voorafgaand aan uw opname krijgt u voorbereidende gesprekken met de vaatchirurg, de anesthesioloog (verdovingsarts) en de intakeverpleegkundige.

Tijdens het gesprek met de vaatchirurg komt het volgende aan de orde:

 • de behandeling;
 • de operatie;
 • het verwachte resultaat;
 • mogelijke complicaties;
 • eventueel stoppen of doorgebruiken van medicijnen;
 • uw toestemming voor de operatie;
 • eventuele noodzakelijke bloedonderzoeken.

In het gesprek met de anesthesioloog krijgt u informatie over:

 • de verdoving tijdens uw operatie;
 • bijwerkingen;
 • risico’s en complicaties;
 • pijnbestrijding;
 • gebruik van uw medicijnen op de dag van de operatie;
 • eventuele doorverwijzing naar een andere specialist.

Tijdens de intake met de verpleegkundige komt het volgende aan de orde:

 • het verpleegkundige opnamegesprek;
 • inventarisatie van uw thuissituatie, benodigde hulpmiddelen en/of hulpmiddelen thuis;
 • de globale gang van zaken tijdens uw opname.

Voorbereiding op uw opname

Een goede voorbereiding is voor u en voor ons belangrijk. Op onze webpagina Opname in het ziekenhuis (bij operatie) leest u hoe u zich op uw opname voorbereidt en krijgt u informatie over de gang van zaken in ons ziekenhuis.

Onderzoeken

Voor uw opname worden soms nog enkele onderzoeken gedaan. Als dit bij u zo is, bespreekt uw arts dit uiteraard vooraf met u.

Hulp regelen voor thuis

We raden u aan om voor uw opname na te gaan of u thuis voldoende opvang heeft voor als u na de ingreep weer thuis komt. U kunt veel dingen weer zelf doen, maar niet alles. Daarom bent u de eerste 6 weken na de operatie gedeeltelijk afhankelijk van de hulp van anderen. Als u deze opvang niet kunt regelen met een partner, familie, vrienden of buren, is het belangrijk thuiszorg in te schakelen of terecht te kunnen bij een zorghotel. Kijk hier voor meer informatie. Het geeft u rust tijdens uw opname als u dit vooraf goed geregeld heeft.

Bloedverdunners

Om trombose (stolling van het bloed) te voorkomen, verschilt het per operatie welke medicijnen u hiervoor krijgt. Misschien heeft u tijdens uw bezoek aan de polikliniek al antistollingstabletten voorgeschreven gekregen. Het kan ook zijn dat u tijdens uw opname dagelijks een injectie krijgt om trombose te voorkomen.

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor de operatie? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de Voorbereiding Opname.

Behandeling

Opname op de verpleegafdeling

Meestal nemen we u 1 dag voor de operatie op in het ziekenhuis. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling en wordt met uw familie opgevangen door een verpleegkundige. Tijdens het intakegesprek (anamnese) stelt de verpleegkundige u vragen om na te gaan hoe wij u het beste kunnen begeleiden tijdens uw opname. Uiteraard kunt u tijdens dit gesprek vragen stellen en verwachtingen en wensen benoemen.

Onderzoeken

Op de dag van de opname krijgt u nog een paar onderzoeken:

 • bloedonderzoek;
 • lichamelijk onderzoek;
 • eventueel aanvullend onderzoek, dit hoort u van uw arts.

Uitstel operatie

Het komt helaas een enkele keer voor dat de operatie op het laatste moment moet worden uitgesteld vanwege een spoedgeval. We zijn ons ervan bewust dat dit heel vervelend is en proberen in dat geval zo snel mogelijk een nieuwe opnamedatum voor u te regelen.

Verdoving (anesthesie)

Bij een operatie kunt u plaatselijk of geheel verdoofd (narcose) worden. Uw arts bespreekt met u welke vorm van verdoving in uw situatie het meest geschikt is.

Informatie over de verschillende soorten verdovingen en de gang van zaken leest u op onze webpagina Onder anesthesie.

Duur ingreep

Iedere vaatoperatie is anders. De ene operatie duurt langer dan de andere. De vaatchirurg vertelt u hoelang uw operatie ongeveer zal duren.

Na de ingreep

Na  afloop van de operatie blijft u op de uitslaapkamer of brengen wij u naar de Intensive Care (IC). Op de IC bent u vaak aangesloten op een ECG-apparaat. Dit apparaat registreert uw hartritme. Als het nodig is, wordt u ook op andere bewakingsapparatuur aangesloten. Zodra het goed met u gaat, brengen wij u weer terug naar de verpleegafdeling.

Nazorg

Terug op de verpleegafdeling

 • Zodra u op de verpleegafdeling bent, krijgt u, waar nodig, hulp van de verpleegkundige. Langzaam maar zeker kunt u steeds meer zelf doen.
 • De fysiotherapeut komt enkele dagen na de operatie bij u langs om te kijken of begeleiding nodig is.
 • Elke dag komt de zaalarts bij u langs om te kijken hoe het met u gaat en eventuele vragen te beantwoorden.

Naar huis

Als u zover hersteld bent dat u grotendeels weer voor uzelf kunt zorgen, bepalen de arts en verpleegkundigen in overleg met u wanneer u weer naar huis gaat. Voordat u het ziekenhuis verlaat, heeft u nog een gesprek met de verpleegkundige. Als u nog op- of aanmerkingen heeft, willen wij die graag van u horen. Zo kunnen wij onze zorg steeds verder verbeteren.

Mee naar huis

Na het ontslaggesprek met een verpleegkundige, krijgt u het volgende mee naar huis:

 • Een brief voor uw huisarts.
 • Eventueel de datum waarop u de hechtingen kunt laten verwijderen bij uw huisarts.
 • Een afspraak voor controle op de polikliniek.
 • Een afspraak voor de Trombosedienst in uw gemeente (als dat nodig is).
 • U krijgt van de St. Antonius Apotheek medicatie mee. De apotheek stuurt een actueel overzicht naar uw eigen apotheek. De arts stuurt een overzicht naar uw huisarts.

Bloedverdunners

Als u in het ziekenhuis bent begonnen met het slikken van antistollingsmedicijnen, gaat u hier thuis mee door. De vaatchirurg beslist hoelang u deze medicijnen blijft gebruiken. Als u Sintrommitis®-tabletten of Marcoumar® gebruikt, regelt de Trombosedienst het bloedprikken en de dosering van de tabletten. U krijgt bij uw ontslag een afspraak mee. De Trombosedienst komt de eerste keer bij u thuis.

Adviezen bij het gebruik van bloedverdunners:

 • Drink niet meer dan 2 glazen alcohol per dag.
 • Gebruik een zachte tandenborstel; uw tandvlees bloedt namelijk sneller als u bloedverdunners gebruikt.

Gezonde voeding

 • U hoeft in principe geen speciaal dieet voor uw bloedvaten te volgen, maar uiteraard is gezonde voeding belangrijk voor de conditie van uw bloedvaten.
 • Wij adviseren u daarom om gezond en ook cholesterol-, zout- en vetarm te eten.
 • Daarnaast is het belangrijk dat u een gezond gewicht heeft en probeert af te vallen als u te zwaar bent.
 • Heeft u moeite met het kwijtraken van uw ontlasting? Dan is het verstandig om veel te drinken en vezelrijke voeding te eten, zoals volkorenbrood, pruimen, zemelen en ontbijtkoek.

Wilt u meer weten over gezonde voeding? Dan kunt u via de verpleegkundige een beroep doen op de diëtist van het ziekenhuis.

Contact opnemen

Heeft u na ontslag dringende vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Tot 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Vaatchirurgie, T 088 320 26 00.
 • Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp, T 088 320 33 00.

Na 24 uur na ontslag

 • Tijdens kantooruren met de poli Vaatchirurgie, T 088 320 26 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

De vaatchirurgen van het St. Antonius voeren alle vaatchirurgische behandelingen uit en behandelen vanuit de hele regio mensen met complexe aandoeningen aan de bloedvaten. Daarnaast behandelen de vaatchirurgen vanuit het hele land mensen die in het kader van een second opinion zijn doorverwezen. Om de kwaliteit van de zorg voortdurend te verbeteren, wordt binnen de vaatchirurgie veel onderzoek gedaan.

Ook maken de vaatchirurgen gebruik van de nieuwste, innovatieve technieken. Zo vinden de vaatchirurgische behandelingen plaats in een moderne hybride-operatiekamer. Hier worden vaatoperaties minimaal-invasief en met de modernste apparatuur uitgevoerd. Ook beschikken we op de afdeling Radiologie over een goed uitgeruste interventiekamer voor de dotterbehandelingen.

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Op onderstaande websites vindt u veel informatie over vaataandoeningen:

Gerelateerde informatie

Code VCH 03-B

Terug naar boven