Behandelingen & onderzoeken

Zuurmeting in de slokdarm (pH-metrie)

Een zuurmeting wordt gedaan als u refluxklachten heeft (zuurbranden, pijn, oprispingen) of om te beoordelen wat de resultaten van een behandeling of operatie zijn. Met specifieke apparatuur wordt de zuurgraad in de slokdarm gemeten.

Zuur in de slokdarm is een normaal verschijnsel. Bij een gezond persoon is gemiddeld 6% van de tijd zuur in de slokdarm aanwezig. Bij een langere blootstelling aan zuur en bij een gevoeligheid voor zuur kan men refluxklachten ervaren.

Voorbereiding

Medicijnen

Uw arts bespreekt met u of u tijdelijk het gebruik van bepaalde medicijnen moet stoppen voor het onderzoek, zoals medicijnen die de aanmaak van zuur in de maag remmen of die het zuur binden. Om goed te kunnen meten is het van belang dat u op tijd stopt met onderstaande medicijnen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat u uw medicijnen kan blijven gebruiken.

Protonpomp remmers

Stop 7 dagen voor het onderzoek met de protonpomp remmers:

• omeprazol (Losec®);
• pantoprazol (Pantozol®);
• lanzoprazol (Prezal®);
• esomeprazol (Nexium®);
• rabeprazol (Pariet®).

H2-receptorblokker

Stop 3 dagen voor het onderzoek met de H2-receptorblokkers:

• ranitidine (Zantac®);
• cimetidine (Tagamet®).

Antacida

Stop 1 dag voor het onderzoek met de antacida:

 • antagel;
 • maalox;
 • Regla-pH®;
 • Gaviscon®;
 • sucralfaat.

Eten en drinken

U mag een licht ontbijt gebruiken (beschuit, kopje thee). In het algemeen geldt dat u 3 uur voor het onderzoek nuchter moet zijn (niet eten en drinken).

Mijn Antonius-account aanmaken

Mijn Antonius is het beveiligde online patiëntenportaal van het St. Antonius Ziekenhuis. Heeft u nog geen account? Dan is het handig als u er een aanmaakt. Op onze webpagina Mijn Antonius leest en ziet u hoe u dit eenvoudig doet. 

Afzeggen

Bent u verhinderd voor het onderzoek? Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Neem hiervoor telefonisch contact op met de afdeling of polikliniek waar het onderzoek plaatsvindt. 

Onderzoek

 • U zit op de rand van het bed en doet uw hoofd wat achterover. Via de neus wordt de katheter (slangetje) van 2 millimeter dik ingebracht. Op het moment dat u de katheter in uw keel voelt, buigt u uw hoofd voorover. Dit kan eventueel kokhalzen veroorzaken, wat afneemt naarmate de katheter verder wordt ingebracht.
 • Via een rietje drinkt u kleine slokjes kraanwater. Terwijl u slikt wordt de katheter opgeschoven tot 5 centimeter boven de overgang naar de maag. U voelt de katheter in de neus en de keel zitten. Gedurende de dag ondervindt u hier minder last van.
 • De katheter wordt nu met een speciale pleister aan uw neus, op uw wang en in uw hals geplakt en aangesloten op een klein apparaat. Dit apparaat slaat elke seconde de zuurwaarde op. U draagt het apparaat als een schoudertasje. 
 • Bij specifieke klachten kan het zijn dat er een tweede slangetje wordt ingebracht waarmee gedurende 24 uur druk kan worden gemeten. Hierover wordt u dan geïnformeerd.
 • Het apparaat neemt u mee naar huis. U houdt een dagboekje bij waarin u uw slaaptijden, eten en eventuele klachten rapporteert. Ook krijgt u een telefoonnummer mee waarop het ziekenhuis 24 uur per dag bereikbaar is.
 • Tot slot spreken we een tijdstip af waarop we de katheter weer verwijderen.

Leef- en eetpatroon tijdens de meting

Het is belangrijk dat u gedurende de meting een 'normaal' leef- en eetpatroon aanhoudt. Dus gebruik ook voeding waarvan u weet dat deze uw klachten (kunnen) uitlokken. Zo kunnen we uw klachten en het voorkomen van zuur beoordelen. 

Gebruik tijdens de meting geen medicijnen, die van invloed zijn op het maagzuur (tenzij anders is voorgeschreven).

Risico's en complicaties

Dit onderzoek kent geen specifieke risico’s. Een enkele keer kan er een beetje bloedverlies zijn door beschadiging van het neusslijmvlies. Of de keel kan geïrriteerd aanvoelen. Wat extra drinken verhelpt dit.

Nazorg

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u weer eten en drinken, zoals u gewend bent. Ook kunt u de gebruikelijke medicijnen weer innemen.

De uitslag

Het duurt ongeveer 2 weken tot de uitslag van het onderzoek bekend is. U krijgt de uitslag van uw behandelend arts.

Expertise en ervaring

U kunt bij ons terecht voor veelvoorkomende behandelingen, maar ook voor veel complexe ingrepen. Jaarlijks behandelen wij ruim 11.000 patiënten op de poli en voeren wij gemiddeld 15.000 endoscopieën uit. Hiermee is ons MDL-centrum één van de grootste centra in Nederland.

Aandacht en persoonlijke zorg voor de patiënt staan centraal. Samen met u stellen we het best mogelijke behandelplan op. U krijgt altijd een vaste hoofdbehandelaar als aanspreekpunt. Deze behandelaar weet alles over uw behandeltraject en blijft hier nauw bij betrokken. Kankerpatiënten, hepatitispatiënten en patiënten met ontstekingsziekten van de darm (IBD) kunnen gedurende het hele traject begeleiding krijgen van een team van vaste verpleegkundigen.

Meer informatie

Websites

Gerelateerde informatie

Code END 24-O

Terug naar boven