Dialysecentrum

Hemodialyse in het ziekenhuis

Tijdens een dialysebehandeling worden er afvalstoffen en teveel vocht verwijderd. Hemodialyse noemen we ook wel bloedspoeling.

Een hemodialyse-behandeling kan in het ziekenhuis, maar ook thuis. Meestal vindt hemodialyse 3x per week plaats. U volgt dan een schema. Bijvoorbeeld: maandag/woensdag/vrijdag of dinsdag/donderdag/zaterdag. U dialyseert dan in de ochtend of in de middag, meestal 4 uur per keer. U wordt met de taxi naar en van het ziekenhuis vervoert. Reken erop dat u zo’n 6 uur per dialysedag kwijt bent aan uw behandeling.

Hoe werkt de dialysemachine?

U wordt aangesloten aan een dialysemachine. Via een slangetje loopt uw bloed naar de machine, waar uw bloed door middel van een kunstnier en schoon dialysevloeistof wordt “schoongespoeld”. Via een tweede slangetje komt uw bloed daarna weer terug in uw lichaam.

Dialyseplan

Voor de behandeling wordt vastgesteld aan de hand van uw gewicht hoeveel vocht er verwijderd moet worden. De dialysevloeistof bestaat uit verschillende zouten en zuren. Op basis van de uitslagen van bloedonderzoek bij u, wordt de dialysemachine ingesteld om de afvalstoffen optimaal te kunnen corrigeren.

Toegang tot de bloedbaan

Voor een hemodialyse heeft u een toegang nodig tot de bloedbaan. Dit kan door een permanente verbinding te maken tussen een ader een slagader. Dit wordt een shunt genoemd. Hier is een operatie voor nodig. U wordt dan iedere dialyse op uw shunt aangeprikt met 2 naalden. Een tijdelijke toegang voor hemodialyse kan door middel van het plaatsen van dialysekatheter in een grote ader, meestal in de hals. Door infectiegevaar is hygiëne van groot belang en is deze toegang alleen tijdelijk mogelijk.

Leefregels

Om u de beste behandeling te kunnen geven, wordt van u verwacht dat u zich aan de leefregels houdt. Zo zijn er verschillende dieetvoorschriften die u kunnen helpen. Hier kunnen onze diëtistes u meer over vertellen.

Als u zelf niet meer plast, is het belangrijk uw lichaam niet te belasten met een teveel aan vocht. Dit heeft nadelige gevolgen voor uw hart en vaten. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt dit te voorkomen, krijgt u als dit nodig is een vochtbeperking.

De meeste dialysepatiënten hebben veel medicijnen. Wij leggen u graag het belang en de werking van deze medicijnen uit. Wij hopen vooral dat u naar ons open en eerlijk bent over de leefregels. Ook als u zich er een keer niet aan heeft gehouden.

Zelfmanagement/actieve dialyse

Als dialysecentrum vinden we het belangrijk dat patiënten zelf actief betrokken zijn bij hun behandeling. Hoe actief een patiënt kan zijn verschilt per persoon, maar we verwachten dat de patiënt doet waar hij/zij zelf tot toe in staat is. Er zijn patiënten die zelf hun plek in orde maken, hun taxi bellen en weer opruimen na de behandeling. Er zijn ook patiënten die zelf hun machine opbouwen, zichzelf prikken/aansluiten en direct betrokken zijn bij veranderingen in hun dialyseplan. Hoe meer u betrokken bent, hoe positiever dit effect heeft op de manier waarop u uw ziekte en behandeling ervaart en ermee omgaat. Meer informatie over actieve hemodialyse.

Terug naar boven