Aandoeningen

Duizeligheid

Iedereen is wel eens duizelig geweest. Toch is het moeilijk het begrip duizeligheid te omschrijven. In het algemeen verstaan we onder duizeligheid: het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. In deze folder leest u meer over deze aandoening.

Op deze pagina snel naar

Code
KNO 15