Aandoeningen

EAA (Extrinsieke Allergische Alveolitis)

EAA (Extrinsieke Allergische Alveolitis) is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) door een allergische reactie op bepaalde stoffen, zoals grassen, granen, schimmels, sporen van paddenstoelen, stoffen in vogelmest of medicijnen.

Mensen die door hun beroep of hobby veel met dergelijke stoffen in aanraking komen, hebben meer kans op EAA.

Op deze pagina snel naar

Meer over EAA

Denk bijvoorbeeld aan:
•    boeren (boerenlong)
•    champignonkwekers (champignonkwekerslong)
•    duivenhouders (duivenmelkerslong)
•    volièrehouders (vogelhouderslong)

Symptomen

Klachten zijn onder andere:

  • afvallen
  • bloed ophoesten
  • hoesten
  • koorts
  • kortademigheid
  • moeheid

Soorten

Er zijn drie vormen van EAA. De indeling is gebaseerd op de vraag: Wat gebeurt er als de patiënt de stof(fen) niet meer inademt?

  • Bij de acute vorm verdwijnen de klachten dan binnen een dag.
  • Bij de subacute vorm verdwijnen de klachten na enkele weken of maanden.

Bij de chronische vorm verdwijnen de klachten niet meer.

Onderzoeken

Uw artsen kunnen veel over uw gezondheid te weten komen door te kijken, te voelen en te luisteren. Maar zij kunnen niet alles zien wat er in uw lichaam gebeurt. Lichaamscellen, ziekteverwekkers en allerlei stoffen kunnen alleen bestudeerd worden in het laboratorium.

Daarom kunnen er verschillende onderzoeken plaatsvinden, zoals bloedonderzoek, longbiopsie (wegnemen van een stukje weefsel) en een thoraxfoto. Zo nodig volgen aanvullende onderzoeken.

Behandelingen

Bij de (sub)acute vorm ligt de behandeling voor de hand: vermijd contact met de stof die de EAA veroorzaakt. Maar als het om iemands beroep gaat, is dat niet altijd even makkelijk. Denk dan aan beschermende maatregelen, zoals een mond-/neuskapje en een betere ventilatie. Soms is extra behandeling nodig met medicijnen. Dit zijn vaak ontstekingsremmers.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssyteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD-expertisecentrum en het ROW-expertisecentrum.

Gerelateerde informatie

Code
LON 80-A