Aandoeningen

EAA (Extrinsieke Allergische Alveolitis)

EAA (Extrinsieke Allergische Alveolitis) is een ontsteking van de longblaasjes (alveoli) door een allergische reactie op bepaalde stoffen, zoals grassen, granen, schimmels, sporen van paddenstoelen, stoffen in vogelmest of medicijnen.

Mensen die door hun beroep of hobby veel met dergelijke stoffen in aanraking komen, hebben meer kans op EAA.

Op deze pagina snel naar

Meer over EAA

Denk bijvoorbeeld aan:
•    boeren (boerenlong)
•    champignonkwekers (champignonkwekerslong)
•    duivenhouders (duivenmelkerslong)
•    volièrehouders (vogelhouderslong)

Symptomen

Klachten zijn onder andere:

  • afvallen
  • bloed ophoesten
  • hoesten
  • koorts
  • kortademigheid
  • moeheid

Soorten

Er zijn drie vormen van EAA. De indeling is gebaseerd op de vraag: Wat gebeurt er als de patiënt de stof(fen) niet meer inademt?

  • Bij de acute vorm verdwijnen de klachten dan binnen een dag.
  • Bij de subacute vorm verdwijnen de klachten na enkele weken of maanden.

Bij de chronische vorm verdwijnen de klachten niet meer.

Onderzoeken

Uw artsen kunnen veel over uw gezondheid te weten komen door te kijken, te voelen en te luisteren. Maar zij kunnen niet alles zien wat er in uw lichaam gebeurt. Lichaamscellen, ziekteverwekkers en allerlei stoffen kunnen alleen bestudeerd worden in het laboratorium.

Daarom kunnen er verschillende onderzoeken plaatsvinden, zoals bloedonderzoek, longbiopsie (wegnemen van een stukje weefsel) en een thoraxfoto. Zo nodig volgen aanvullende onderzoeken.

Behandelingen

Bij de (sub)acute vorm ligt de behandeling voor de hand: vermijd contact met de stof die de EAA veroorzaakt. Maar als het om iemands beroep gaat, is dat niet altijd even makkelijk. Denk dan aan beschermende maatregelen, zoals een mond-/neuskapje en een betere ventilatie. Soms is extra behandeling nodig met medicijnen. Dit zijn vaak ontstekingsremmers.

Expertise en ervaring

Het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van interstitiële longaandoeningen, waaronder EAA. In dit centrum werken verschillende specialismen samen om u de beste behandeling en begeleiding te geven.

Gerelateerde informatie

Code
LON 80-A