Aandoeningen

Eileiderontsteking

Een eileiderontsteking wordt ook wel ‘salpingitis’ of ‘pelvic inflammatory disease’ (PID) genoemd. Een eileiderontsteking kan heel sluimerend verlopen, zonder dat er klachten zijn, of heel plotseling (acuut) opspelen. De gevolgen zijn vaak hetzelfde. In deze folder leest u meer over de mogelijke oorzaken, klachten, onderzoeken en behandelingen bij deze aandoening.

Op deze pagina snel naar

Code
GYN 43