Fysiotherapie

Fysiotherapie bij schouderproblematiek

Foto, Een persoon met schouderklachten masseert zijn schouder

Meest voorkomende klachten bij de fysiotherapeut

Schouderklachten staan op de derde plaats van de meest voorkomende gezondheidsproblemen bij de fysiotherapeut.

De meeste patiënten gaan naar de fysiotherapeut vanwege nek-, rug- of schouderklachten. Deze klachten ontstaan meestal geleidelijk en hangen vaak samen met sport of werk, zo blijkt uit gegevens van de Landelijke Informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ) van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg).

Een kwart van de klachten uit zich door of tijdens sporten. In de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar is dat zelfs 42%. Eén op de vijf klachten uit zich in het werk. Bij rug-, nek- en schouderklachten ligt dit percentage tussen de 26 en 34%. (Barten, J.A., Swinkels, I.C.S., Kooijman, M.K., Veenhof, C.) / Hoe uiten klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen zich? (www.nivel.nl; NIVEL, 2011.)

Beloop schouderklachten

Schouderklachten hebben vaak een terugkerend en langdurig beloop en kunnen vooral in de acute fase nadelige gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren en de nachtrust.

De mate waarin de klachten het dagelijks functioneren beperken, heeft vooral te maken met de ernst van de pijn bij bewegen en met nachtelijke pijn. Van alle patiënten die vanwege schouderklachten de huisarts bezoeken, geeft na 6 weken ongeveer 30% aan hersteld te zijn, oplopend tot 50% na 6 maanden en 60% na een jaar. Van de patiënten die na een jaar nog aanhoudende klachten rapporteren, heeft 40% in de voorafgaande 6 maanden opnieuw de huisarts voor deze klacht bezocht.

Bron: website van Nederlands Huisartsen Genootschap.

Prognose schouderklachten

De prognose van schouderklachten is ongunstiger als de klachten bij het eerste consult al langdurig bestaan, zeer pijnlijk zijn en als de klachten geleidelijk ontstaan zijn. Bijkomende nekklachten, werkgerelateerde factoren (fysieke belasting van de schouder met herhaalde bewegingen en werken boven schouderhoogte) en psychosociale factoren (vooral depressieve klachten, piekeren over het pijnprobleem, een passieve copingstijl, somatiseren en negatieve verwachtingen) kunnen een ongunstige invloed hebben op het beloop van de klachten.)

Bron: website van Nederlands Huisartsen Genootschap.

Schouderspreekuren

Voor schouderklachten zijn er in ons ziekenhuis speciale schouderspreekuren, waarbij naast de orthopedisch chirurg ook onze schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten aanwezig zijn.

Op het schouderspreekuur kan, indien noodzakelijk, direct een echo van de schouder worden gemaakt. Hierdoor kan meestal bij het eerste bezoek al de diagnose gesteld worden. Tijdens dit spreekuur wordt u gezien door een fysiotherapeut en een orthopeed. Samen met u komen zij tot een behandeling op maat. Dit kan bijvoorbeeld een operatie zijn, een injectie in de schouder of een behandeling bij de fysiotherapeut.

De fysiotherapeut kan u begeleiden in het doseren van de belasting, het optimaliseren van de bewegingsfunctie, het aanleren van alternatieve bewegingsstrategieën en het opbouwen van de belastbaarheid. Over het algemeen is het de bedoeling dat u pijnvrij oefeningen gaat doen.

Schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten:

Verwijzing

U kunt bij de schoudergespecialiseerde fysiotherapeuten van het St. Antonius Ziekenhuis terecht met uw schouderklachten als u een verwijzing van een specialist heeft.

De fysiotherapietrajecten binnen het ziekenhuis zijn over het algemeen kortdurend. Wij proberen u bij een geschikte fysiotherapeut in uw eigen regio te plaatsen voor verdere behandeling. Wij werken nauw samen met en zijn aangesloten bij het Schoudernetwerk Midden Nederland (www.schoudernetwerkmiddennederland.nl). Daarnaast hebben we nauw contact met veel particuliere praktijken in de regio.

Fysiotherapie na schouderoperatie

Als het conservatieve traject uiteindelijk onvoldoende effect heeft, kan besloten worden tot een operatieve behandeling. Op de internetpagina van het specialisme Orthopedie van het St. Antonius Ziekenhuis kunt u informatie over diverse ingrepen terugvinden. Na een schouderoperatie kan fysiotherapie het herstel bespoedigen: fysiotherapie na een schouderoperatie.

Terug naar boven