Vraag en antwoord Mijn Antonius

Gegevens in mijn dossier inzien of wijzigen via Mijn Antonius

 • Waar kan ik mijn persoonlijke informatie, zoals adresgegevens, wijzigen?

  Als uw persoonlijke informatie niet correct is of is veranderd, dan kunt u deze gegevens wijzigen via Mijn Antonius. Nadat u bent ingelogd klikt u bovenaan op ‘Instellingen’ en vervolgens gaat u naar ‘Persoonsgegevens wijzigen’. Daar wijzigt u de betreffende gegevens. Deze zijn daarna binnen 24 uur aangepast.

 • Ik heb een nieuwe huisarts. Kan ik dat in Mijn Antonius aanpassen?

  Ja, via Mijn Antonius kunt u ook uw huisarts wijzigen. Nadat u bent ingelogd klikt u op ‘Instellingen’ en vervolgens gaat u naar ‘Huisarts wijzigen’. Noteer de gegevens van uw nieuwe huisarts. Deze gegevens zijn daarna binnen 24 uur aangepast.

 • Kan ik mijn volledige medische dossier inzien?

  Mijn Antonius biedt u de mogelijkheid om delen van uw medische dossier in te zien. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bijvoorbeeld een volledig gespreksverslag van uw arts in te zien. 

  Wel kunt u vanaf 12 november 2019 de brieven inzien die naar uw huisarts en/of andere externe zorgverleners zijn verstuurd.

  U kunt gegevens terug zien tot oktober 2017, het moment waarop het St. Antonius Ziekenhuis is gestart met Mijn Antonius. Gegevens van voor deze datum staan (nog) niet in Mijn Antonius. Alleen brieven aan uw huisarts en/of andere externe zorgverleners die na 11 november 2019 zijn zichtbaar in Mijn Antonius. Eerdere brieven zijn niet zichtbaar.

   

  Het portaal wordt continu doorontwikkeld, zodat u in de toekomst van steeds meer functionaliteiten gebruik kunt maken.

 • Hoe kan ik mijn volledige medische dossier opvragen?

  Via Mijn Antonius kunt u niet uw volledige medische dossier inzien. Als u uw volledige medische dossier wilt opvragen dan kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen. Lees hier meer informatie over het opvragen van uw volledige medische dossier.

 • Wat kan ik doen als de medische informatie in Mijn Antonius niet klopt?

  Als de medische informatie in Mijn Antonius niet klopt, dan kunt u in sommige gevallen zelf wijzigingen doorgeven aan het ziekenhuis. Dit kan bijvoorbeeld bij uw medicijnenoverzicht of bij uw bijwerkingen of allergieën. Als andere medische informatie niet klopt, dan kunt u via Mijn Antonius een bericht sturen naar uw zorgverlener of u kunt telefonisch contact opnemen met de betreffende poli.

 • Wat kan ik doen als de informatie over mijn medicatie niet klopt?

  Als uw medicatie niet klopt, dan kunt u zelf wijzigingen doorgeven aan het ziekenhuis. Wijzigingen in uw medicatie dienen echter altijd goedgekeurd te worden door uw zorgverlener, voordat deze definitief worden opgeslagen in uw dossier. In de meeste gevallen zal uw zorgverlener dit tijdens uw eerstvolgende bezoek aan het ziekenhuis doen. Ook is het handig als u toestemming geeft via het Landelijk Schakel Punt om zorgverleners inzicht te geven in uw actuele medicatie. Dat kan via www.ikgeeftoestemming.nl.

 • Kan ik zien welke zorgverleners inzage in mijn dossier hebben?

  Dit is nog niet mogelijk. U heeft via Mijn Antonius wel inzage in wie deel uit maakt van uw behandelteam.

 • Kan ik zien wie in mijn behandelteam zit? Met foto?

  Ja, in Mijn Antonius kunt u zien wie er in uw behandelteam zit. De foto van uw specialist staat niet in Mijn Antonius. U kunt een foto en informatie over uw specialist vinden op onze website.

 • Kan ik de correspondentie tussen mijn huisarts en de specialist inzien?

  Vanaf 12 november 2019 is het mogelijk om de brieven in te zien die uw behandelend arts naar andere zorgverleners heeft gestuurd, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, verpleeghuisarts en verloskundige.

  Alleen brieven die na 11 november 2019 verstuurd zijn worden getoond. Eerdere brieven zijn niet zichtbaar.

 • Hoe lang duurt het voordat brieven aan mijn huisarts zichtbaar zijn in Mijn Antonius?

  De brieven zijn zichtbaar direct nadat deze aan uw huisarts (of andere externe zorgverlener) zijn verstuurd.

  Let op:

  • Doordat de brief nu snel in Mijn Antonius staat, kan het gebeuren dat u de brief eerder ziet dan uw huisarts of andere zorgverlener(s). 
  • Het kan gebeuren dat uw arts vanwege uw zorgproces een brief niet vrijgeeft in Mijn Antonius.
  • U vindt in Mijn Antonius alleen brieven die na 11 november 2019 zijn verstuurd. Eerdere brieven zijn niet beschikbaar.
 • Wordt de taal van de brief aangepast voor mij als patiënt? Waarom begrijp ik niet alles wat in brief staat?

  De brieven in Mijn Antonius zijn bestemd voor uw andere zorgverleners, zoals uw huisarts. In de brieven kunnen medische termen en afkortingen staan. Daarom kan het zijn dat u niet alles begrijpt wat in de brief staat. Heeft u vragen over de inhoud, stel deze dan bij uw volgend polikliniekbezoek aan uw arts of bespreek de brief met uw huisarts.

 • Ik ben jaren geleden in St. Antonius behandeld. Kan ik die gegevens ook inzien in Mijn Antonius?

  In de meeste gevallen kunt u alleen gegevens inzien vanaf 13 oktober 2017. Helaas is het niet mogelijk om eerdere gegevens via Mijn Antonius te tonen.

 • Ik ben al lang patiënt in het St. Antonius. Kan ik ook medische gegevens van jaren terug inzien?

  In de meeste gevallen kunt u alleen gegevens inzien vanaf 13 oktober 2017. Helaas is het niet mogelijk om eerdere gegevens via Mijn Antonius te tonen.

 • Wat heb ik aan een download van een deel van mijn medische gegevens uit mijn dossier?
  • Deze download is bedoeld om als overzicht mee te nemen naar andere zorgverleners. Het kan in verband met uw privacy wel handig zijn om vooraf met uw arts te overleggen welke gegevens relevant zijn om te delen.  
  • Ook kunt u de download gebruiken om te controleren of uw gegevens juist genoteerd staan in uw dossier.
 • Wat moet ik doen als de informatie in de download niet klopt?
  • Vragen en opmerkingen kunt u bespreken met uw behandelend arts bij uw eerstvolgende afspraak.
  • Uw persoonlijke gegevens, allergieën en medicijnen kunt u zelf aanpassen in Mijn Antonius. Deze worden daarna door uw zorgverlener gecontroleerd. Dit gebeurt meestal bij het eerstvolgende polibezoek.