Aandoeningen

Hoge bloeddruk

We spreken van hoge bloeddruk (hypertensie) wanneer de bloeddruk bij drie of meer metingen binnen een periode van drie maanden tot een half jaar hoger is dan normaal. Hoge bloeddruk geeft meestal geen klachten. Mensen met een hoge bloeddruk hebben echter wel een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Op deze pagina snel naar

Onderzoeken

Wanneer hoge bloeddruk is vastgesteld, wordt er aanvullend onderzoek gedaan. Dit bestaat uit lichamelijk onderzoek, urineonderzoek, bloedonderzoek en een hartfilmpje (ECG).

Behandelingen

Door middel van het veranderen van de levensstijl (lichaamsbeweging, afvallen, dieet) wordt geprobeerd de bloeddruk te verlagen. Werkt dit niet voldoende, dan worden er bloeddrukverlagende medicijnen voorgeschreven.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Hartcentrum is een toonaangevend behandelcentrum voor alle vormen van hartklachten en -aandoeningen. We zijn bovendien het grootste hartcentrum van Nederland en leveren kwalitatief hoogwaardige zorg tot ver buiten de regiogrenzen.   

Meer informatie

Websites

Meer informatie over hart- en vaatziekten vindt u op de volgende websites:

Gerelateerde informatie

Code
CAR 88-A