Behandelingen & onderzoeken ILD Expertisecentrum

Azathioprine-behandeling

Azathioprine is een medicijn dat de afweerreactie van het lichaam onderdrukt waardoor processen met ontstekingsfactoren worden geremd.

Azathioprine is een medicijn dat wordt gebruikt bij patiënten met een interstitiële longziekte. Dat is een aandoening die te maken heeft  met de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten, zoals bijvoorbeeld sarcoïdose en chronische extrinsieke allergische alveolitis (EAA). Azathioprine wordt ook veel gebruikt bij reumapatiënten.

Voorbereiding

Bloedcontrole voor gebruik

Voorafgaand aan de start van de behandeling wordt er vanuit het bloed naar het TMPT gen (DNA) gekeken. Wanneer er een afwijkend gen gevonden wordt kan er voor een lagere dosering gekozen worden of wordt de dosering langzamer opgebouwd om bijwerkingen te voorkomen.

Informeer uw arts als u ook medicijnen tegen jicht gebruikt

Als u naast Azathioprine tevens middelen gebruikt tegen jicht (Allopurinol of Zyloric), vertel dit dan aan uw behandelend arts. De dosis Azathioprine moet dan verminderd worden wegens grotere kans op bijwerkingen.

Gebruik bij zwangerschapswens

Er is tot nu toe onvoldoende bekend over de invloed van Azathioprine op de voortplanting. Uit voorzorg adviseren wij u om het middel niet tijdens de zwangerschap te gebruiken. Wij raden u betrouwbare, goede anticonceptie aan tijdens het gebruik van Azathioprine en tot 3 maanden na het stoppen van het gebruik. Als u een zwangerschap overweegt, overleg dit dan vooraf met uw behandelend arts. Dit geldt ook voor mannen.

Behandeling

Gebruik van Azathioprine

Azathioprine wordt toegediend in tabletten van 25 mg. of 50 mg. De dosering kunt u in 1 keer innemen of verdelen over 2 momenten op de dag. Neem de tabletten in zijn geheel in met water en bij voorkeur na de maaltijd. Door de tabletten na het eten in te nemen, heeft u minder last van maagdarmklachten zoals verminderde eetlust, misselijkheid en braken.

Let u bij het gebruik van Azathioprine op de volgende aandachtspunten:

 • Gelijktijdige inname met zuivelproducten kan leiden tot minder opname van azathioprine. Neem de tabletten ten minste 1 uur voor of 2 uur na melk of zuivelproducten in.
 • Beperk de inname van alcohol tot 1 à 2 glazen per dag.
 • Laat u niet vaccineren met een levend vaccin zoals reisvaccinaties. De griepprik mag wel en adviseren wij u zelfs.
 • Beperk blootstelling aan UV-licht (zon) door het dragen van beschermende kleding en het gebruik maken van een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor (factor 20-30).

Haal altijd zelf de tabletten uit de verpakking

Azathioprine is een cytostaticum, dat wil zeggen een geneesmiddel dat de celgroei en celdeling remt. Het is daarmee een risicogeneesmiddel en kan daarom gevaarlijk zijn voor derden. Daarom dient u altijd de tabletten zelf uit de verpakking te nemen. Als een ander dit doet, dient deze disposable (wegwerp) handschoenen te dragen. Afval mag zonder voorzorgsmaatregelen in de vuilnisbak gedeponeerd worden.

Bloedcontroles

Het middel onderdrukt het beenmerg waar de voorlopers van nieuwe bloedcellen worden gemaakt. Met name bij een hoge dosering kan er een tekort aan bepaalde bloedcellen ontstaan. Het gevolg kan dan bloedarmoede zijn, meer kans op bloedingen en een verminderde afweer. Dit kan al na enkele weken ontstaan. Het bloed wordt daarom regelmatig gecontroleerd.

Mochten er bij deze controles afwijkingen worden geconstateerd, dan wordt tijdelijk gestopt met het gebruik van Azathioprine of wordt de dosis verlaagd. Door regelmatig het bloed te laten controleren, kan een aantal bijwerkingen (leverfunctiestoornissen, afwijkende aanmaak bloedcellen) vroegtijdig worden opgespoord.

Houdt u zich daarom goed aan de afspraken voor bloedcontroles in week 1, 2, 3, 4, 6 en 8 na start van het gebruik van Azathioprine.

Nazorg

Mogelijke bijwerkingen

Bij het gebruik van Azathioprine kunnen soms bijwerkingen voorkomen, die meestal weer overgaan na het tijdelijk stoppen met de medicatie of het verlagen van de dosis. Soms is het noodzakelijk het middel definitief te staken.

Als een of meer van de hieronder genoemde klachten enige tijd blijven aanhouden, neem dan contact op met uw (behandelend) arts of ILD-verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • Verhoogde kans op infecties. Azathioprine heeft een remmend effect op het beenmerg. Het onderdrukt het natuurlijke immuun stelsel en hiermee de afweer;
 • Koorts, door overgevoeligheid voor Azathioprine of ten gevolge van infecties;
 • Spontane blauwe plekken. Dit is ook het gevolg van de beenmergremming door Azathioprine waardoor de aanmaak van bloedplaatjes vermindert;
 • Leverfunctiestoornissen, soms gepaard met misselijkheid, minder eetlust en koorts.
 • Huiduitslag.

Als u een van bovenstaande bijwerkingen gedurende langere tijd heeft of als u vragen heeft, neem dan contact op.

Heeft u last van onderstaande bijwerkingen, neem dan direct contact met ons op:

 • hevige keelpijn;
 • groen sputum (slijm);
 • regelmatig een bloedneus;
 • gevoelige, opgezwollen buik;
 • gele verkleuring van het oogwit.

Contact opnemen

 • Tijdens kantooruren met het Longcentrum, T 088 320 14 00.
 • Buiten kantooruren met de huisartsenpost in uw regio.

Expertise en ervaring

Het St. Antonius Longcentrum heeft veel ervaring met onderzoek en behandeling van longziekten. Patiënten met klachten en aandoeningen aan het ademhalingssysteem (luchtwegen en longen) kunnen bij ons terecht. Gespecialiseerde longartsen en longverpleegkundigen behandelen uiteenlopende aandoeningen zoals longfibrose, sarcoïdose, longontsteking, astma, apneu, longkanker, COPD, etc. Jaarlijks vinden er circa 400 longoperaties en 2000 slaapstudies plaats.

Binnen het Longcentrum zijn er expertisecentra voor diverse zeldzame aandoeningen, zoals het ILD Expertisecentrum  en het ROW Expertisecentrum.

Meer informatie over uw medicijnen?

U kunt met vragen over uw medicijnen altijd terecht bij uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Betrouwbare aanvullende informatie over medicijnen vindt u op deze websites:

 • Apotheek.nl: voor heldere schriftelijke informatie.
 • Kijksluiter.nl: voor duidelijke animatiefilmpjes over veelgebruikte medicijnen. Na het invullen van enkele gegevens ontvangt u een inlogcode. 

Veilige zorg in het ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis staat veiligheid voorop. Onze medewerkers doen er alles aan om uw bezoek aan het ziekenhuis zo goed mogelijk te laten verlopen. Help ons a.u.b. om goed voor u te zorgen door ons te vertellen:  

 • Welke medicijnen u gebruikt.
 • Of u allergieën heeft.
 • Of u (mogelijk) zwanger bent.
 • Als u iets niet begrijpt.
 • Wat u belangrijk vindt.
 • Als u iets ziet wat niet schoon is.

Bereid uw gesprek met uw zorgverlener goed voor. Voor tips: Begin een goed gesprek

Op de website van de Nederlandse Patiëntenfederatie leest u meer over hoe u zelf kunt bijdragen aan veilige zorg.

Gerelateerde informatie

Code LON 68-B

Terug naar boven